Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
[μEl 51
LΠuτραφή με κδίκηιση στο ΜάντΟΕΠΕΡ
TUEOT
Περιοδικό Προγνωστικν
2n Γαλλίας,
1ο απόλυτο
Πρωτίθλημα
Του Χ2!
Σελ. 4-5
FLOCH
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 . Τιμή: 2,50 ε . Αρ. Φύλλου : 2209
Έτος: 42ο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ
ΜΕΧΡΙ ΚWΡΙΑΚΗΗ
134,19
το σύστημα της Τρίτης
Του Bet Cat
ΠΡΕΜΙΕΡ
portPesa
ΑΓΓΛΙΑΣ,
53,96 n τριάδα με ία ειδικά
1η & 2η
Standard
Chartered
-3,11 ηβασική Πρόταση
ΓΑΛΛΙΑΣ ,
και 4,04 τα υήder/over
της Παρήσκεύής
ΒΡΑΖΙΛΙΑ,
ΠΡΕΜΙΕΡ
ΣΚΟΤΙΑΣ
63,55
ΣΕ ΕΝΑ
το σύστημα της
του Hn Dκούμα
Παρασκευής
"ΓΕΜΑΤΟ)
ΚΟΥΠΟΝΙ
ΕΛΑΜΨΗ
FEαΚOΚΚΙΝΑΥΡΕΚΟΡ!
9 771108
600809