Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΔEEΟ X
HΜΕ Aεν ΠΕοεPE EEΡA . E wη
Ακρβαίνα
η δικαιοσύνη
Το nάντα για
το Zοβλάνη
novk tupr Η
φu 4ο vn
oθu va κo μr
mboeh eaba
vaiες
στα όηλο
toεvtpeo 1o
αKP ΝK ye
οp Aθρα
γα derιm δ
ευu νp
Εpupo Aοpx mu
αrth Ρurν
0ΕΡΑΟ
αΣικάγο
γίναμε . .
Ο ΕΡΝΤΟΑΝ
ΠPΠΟΛHTΗΣ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ
ΑΒΝΥΑNΙΑΝ
οι ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΧΟΛΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΤΗΣ ΟΠΛΟΥ
ΓΙΑ ΑΙΓΑ ΕΥΡΟ
ΑΝΑΣΗΤΕΙΤΑΙ
το ΣΕΥΓΑΡΙ ΗΝ
ΨΗΑΟΝ ΚΑL .
Amo ή κοo
νa wo ppu ra
κευί μ μ
ΤΡΕΜΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΜΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΓΝEΣ
ΑΗΕΤΑΝ
Ο pee,a nλές κeςaprσ p Er έp ς ep ήoφ4 toσ Αoν αpομ κw
caAn H e μαrο ppa rlo ye ppo on p φanς op Οpς μο
αυμoυ έν 4 an ν κικ o Μr ooδ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΟΚΑΙΒΗΚE ΣΤΗΝ -ΚΥΡΙΑ
Aεν ξαναβγαίνει.
εκείνη
η Παναχαϊκήν
Ανταμοιβ
τα δάκροα
tου κοινού
Η Μp oo μό
apa ψp
o0ωop
Η uiguugie
Ο Μμης υμoς
με τα Ν
ΡΑΦΟΥN
, 6οοα οrgo
800 Ν
h νο w.
Aβουμλa κ v
ΒΡΑΒΕΤΗΚΑΝ
ΠΑΤΡΝΟΠοΥΛΑ
ΑΠΟΤΗΝ ΕΡΤ
NETANME t
Ο wφpbο
οp vαν υu
EACCNTA
kνopbaά ν
Μάτυν 55wμ κo
M ς r aln
aed A
Μειδέες και
ελnίδες
Αγρότές .
Sruσν
Ψianomi5s
ΟΜΙκα m
α α ων ν Μ
Kαλo τρα στο 3610 2
απαστα u τίκα tuμ(m u
Αενοe σο ssα e