Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΩΝΑΣ
εν οίπο
άνθης
8-51 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2019
ΕΦΗΜ.ΕΡΙΔA ΤΗ ΣΟΘΡΑΚΗ Σ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019. Αρ φύλλου 8763- Ετoς: 360, 030 ΕΥΡΩ.0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,671W ΞΑΝΘΗ
2541021717
http://www.agonas.gr [email protected] - Tακτικό μέλος της ΕΙΙEE ΚΔ. ΕΛΤΑ 1858
χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλσεις
ΕΥΧΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλσεων και δράσεων
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9
Ερτηση Μπουρχάν Μπαράν
Αναγκαία η λειτουργία Μονάδας
Νοσηλείας στην Ψυχιατρική Κλινική
του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
τή η κατάσταση που προ - Υτουργός
καλεί επιπλέον σύγχυση
στατικν είναι
γία της Ψυχιατρικής Νοση
λευτικής Μονάδας του ΓΝ
Σκοπεύει το Υπουργείο
γίας και όπως Ξάνθης είναι επανειλημμέ - στους ασθενείς και επιβα - Yyeίας να λειτουργήσει την
νες, καθς αυξάνονται ρύνει οικονομικά αλλά και μονάδα νοσηλείας στην Ψυ745/18-09-2019 Ερτησή στατικά που χρήζουν νοση δραματικά τα ψυχιατρικά Ψυχολογικά τη ζωή των χιατρική Κλινική του Γ.Ν.
περιστατικά τα οποία χρή συγγενν τους , καθιστ - Ξάνθης για την καλύτερη
και άμεση εξυπηρέτηση
των Ψυχικά ασθενν του
| εκτός λειτουρΕπανέρχεται με νέα βα στην υπ' αριθμόν είναι γνωστό ότι τα περιερτηση για τη λειτουργία
της Μονάδας Νοσηλείας μου προς το Υπουργείο λείας παραπέμπονται στα
στην Ψυχιατρική Κλινική σας, επανέρχομαι με μια νοσοκομεία Αλεξανδρού - ζον νοσηλείας με αποτέλετου Γ.Ν. Ξάνθης , ο βου - ακόμα Ερτηση για την
λευτής Ξάνθης Μπουρχάν λειτουργία της Μονάδας
Μπαράν.
ντας τους δύσκολη την μεσμα την ταλαιπωρία τους , τακίνηση οπουδήποτε με
πολης και Καβάλας που
διαθέτουν Ψυχιατρικές μεταφέροντας τους εκτός ταφερθούν οι ασθενείς.
Μονάδες, οι οποίες συνή. Νομού Ξάνθης
θως είναι πλήρεις , με αποτέλεσμα να παραπέμπο -ψυχιατρκν περιστατικν ερωτάται
νται ακόμη χαι στα ΝοσοΝομού;
Νοσηλείας στην Ψυχιατρι
κή Κλινική του ΓΝ.Εάνθης.
Παρά την στελέχωση
της Ψυχιατρικής Κλινικής χομεία της Θεσσαλονίκης
με άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό η Μονάδα Νο σηλείας ψυχιατρικν περ για την αναγκαία λει τουρ - σταματήσει δια παντός αυΗ Μονάδα Νοσηλείας
Ο ερωτν Βουλευτής
Μπουρχάν Μπαράν
Με βάση τα παραπάνω ,
αρμόδιος
Προς :
Τον Υπουργό Υyείας
μπορεί και πρέπει να λει τουργήσει, από τη στιγμή
που υπάρχουν οι εγκατακ. Βασιλειο ικλια
Παραιτήθηκε
από τη θέση
της προέδρου
Κύριε Υπουργέ
Έπειτα από την μη
επαρκή απάντηση που έλα Οι διαμαρτυρίες ασθε νν και των συγγενν τους στάσεις , ούτως στε να
Επιτέλους νίκη
με μέτρια
εμφάνιση
του ΕΕΣ του
ΡμpτΝΠΕΝ
Π.Τ. Ξάνθης
η Βαρβάρα
Μουμτζάκη
Η δήλωση της στη σελίδα 3
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
10 88
ASIANA
ΣΕΛΙΑΑ 13|
ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
Για να φτάσεις ψηλότερα
από την ατμόσφαιρα σαν κάτοικος της ΕAΝΘΗΣ έχεις δο
επιλογές .
- Να βρεθείς στο αμφιθέατρο των ηλεκτρολόγων λίγο
πριν τα Κιμμέρια για να μαθαίνεις από τον καθηγητή Θεόδωρο Σαρρή και τους φοιτητές
του σχετικά με τη δράση του
νανοδορυφόρου DUTHSatGR01 που φτιάχτηκε από ανακυκλσιμα υλικά εξ ολοκλήρου μέσα σε 3 χρόνια στην πολη μας.
νοuR VOUKELI
ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!
ΣΕΛΙΔΑ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα