Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ
ΞΘ Καθημερνη Εφημερίδα τns Ηnεiρoυ-δρυτns Eυθ. Τzάλλαs-Έτos 930-Αρ. Φιλλου 24699-Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2019-0,60 e
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΧΑργυροφεγγή
στα μουσεία της Πόλης
Μεγάλη μπάλα
και 2-0 τον Πλατανιά
Έnαιξαν μπάλα στο
Προαύλιο των φυλακν
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 0
αργυροφεγγης
Ολοκληρθηκε χθες το κτίσιμο του κεντρικού τόξου στη γέφυρα Πλάκας , συνεχίζοντι
οι εργασίες στο καλντερίμι και τα στηθαία , Που αναμένεται να ολοκληρωθούν ην άνοιξη
Πρεμέρα
για τρισδιάστατες
διαβάσεις
ΚΛΕΙΔΩΣΕ
Ο ηρτες τριοδιάστατες Βιαβόδεις θα
κόνουν σύνταμα ν εμόνισή τους
οτα Γάννενα, με στάχο την αοφάλεα
των μετακινήσεων μαθητν, ξεκιν
ντος nλοικό αnό διαβόοες έξω ano
αδκά σχαλεία της nόλη
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Ξαναζωντανεύει
το ασύρματο δίκτυο
Κατά 30 φορές ouν aξηθεί α χρήoτες του ούρματου δκιου του
μου Ιωστν μέοο στο τλευταίο
τρίμηνο , γεονός nou στα6ίδεται στη
υντήρηon , αnοκατόoτοoη κα a
κταοη του μηφοπαλυκού δικτύου
ΣΕΛΙΛΑ 5
Αρχές Ιουλίου θα
μείνει γυμνόν το
γεφύρι, καθς
τότε εκτιμούν οι
υπεύθυνοι του
έργου ότι θα
υποχωρήσουν
τα νερά του
Αράχθου και θα
απομακρυνθούν
οι κολνες και
όλα τα μεταλλικά
στοιχεία .
Αλληλεγγύη
στους σεισμοπαθείς
Πρωτοβουλίο αλλαλεγuης στους x
λιάδες σεισμσπαθες Τς γετοικής
ΑλΒανας , ανoαμβάνει η nερφέρει
Hπείρου, συντονζοντας γιa ας επό μενες ημέρες η ουγκέντρωη είδων
npumς ανόγης
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΥΑΛΙ
Νέος πρόεδρος
ο . Αρλέτος
ΣΕΛΙΛΑ 6
Έκλεβαν μοτοσικλέτες
και ις Πουλούσαν
στην Αλβανία
ΣΕΛΙΔΑ Τ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΣΕΙΣ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Συν εννέα
Δεν ήταν Ποτέ στα σχέδια
Αθλητισμός
κσπιτάκια
Ουδάηατε η Σύγκλητος εε nρo tίνει ή σnopaί ει mν ίδρυση κα λειτουργία τou μήματος Δερμηνε
ος καί Μετάφροoης στην Ηγουμενίτoο, ξεκοθάρισαν χθες αι πρuτ νικές ορχές, anoτντας συς στό
σας nau δέχθηκε το navεπιοήμο anό φορείς της θεοnpωtας μετά τrv aπdφοοη της Συγκλή του να
μηνηραχωρήσει στη μελέm οκοtpότητας α το ουγκοκριμένο ψήμα Μέχρι σήμερο, το μόνο nou είxε
γνε . με βόση toν τελευτula νάμο για ην ενοωμάτωκn του ΤΕΙ Ηηείρου στο ηανεπιστήμιο htaν n διοικατική ίδpuση του uήματος ζήτημα πoυ έχει npακαλέσει και Πραβλήματα σταυς pαmτές nou oήμερα
φοιτούν οτην Η γoυμενσα Πσιδαο , nακαδημακή andpoon δρυσης anotελεί anoλεισική ορμοδιο
τητα της Συκλήτου, η onag notέ δεν εληψθn, ότως ονέφερε ο πρότσης Τριοντόφυλλος Αλμπόνης
με τον ανnρύτονη Σnύρο Γεupγότo να anaeει ουσιαουκά την Ιδρυοα ταυ τμέματος σης nieσεις nu.
unnρξαν τonικό, με anotέλεομα να nερληφθεί οτο σχέδιο νόμου, παυ καιέθεσε το uπaiργεio
Ενέα αλοκληρωμένα κέ
ντρα αντanoδουκής ανα κύκλωης (σηιτόκο) , το
αno θa έχουν ttoερα
apεύμoταν ανακύκλωσης
(ναλί, ηλασικό , αλαυμνιο, χαρτ) θαnpooτ
eαύν το εάμενο διάστημοστον δήμα ωσντν,
Στη Βέροια
για την Πρόκφιση
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ WBC
Αποφασιστικό βήμα
Παραμονής
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
Α.0. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Παρεμβάσεις για την ασφάλεια των προσφύγων
Συνέτφιψε
τον Αστέρα Ιτέας
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα