Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα του
Αρθρο του
Χρήστου Δ.
Βήττου
Για τον
Επίσκοπο
ΠΡΩΤΕΑ
Κουα ΕΝαΟr6683
Γρεβενν
Γρεβενν
ΠΡΟΤΕΑΣ
Μ68 α npοφpας σοά
τηνnpoμoτκάτο
aneo 16
IΕΛίδa
ΣεΝδο
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑΡMOΣ oΟΥ 851
ΕT 170 ΤMΗ 050ε
Παρoσκετu 29.11.20 19
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
enehtvwv 22. Γρεβενά 1 TnA. 2452 087772
leml: chroeρα enetgr
Fax 2452 06777s
Έως 31/12 η χορήγηση της οφει λόμενης
ετήσιας άδειας και του επιδόματος αδείας
Εως υς 31 εκεμβρίου του 2019 nρέπα να χαηyηούν onoπρο η οφεno μενη ετήσα άδεια ανάπουσης κα το εnίδoμα οδείος στους εργαζόμενους του
ιδωτικού τομέα, όnως διευκρnει η TΕΕ μέοω του κέντρου Πnrpoφόρηoης Ερ yαζομένων & Ανέργων τις Συνομοσιον δίος
Ενδαχόμενη συμφωνία γα μη χορήnση τις ετήσιος όδειας είναι άυρη , εnσημαίνε η rΕΕ, npooέτοντος nως σε nεράτωση noυ ο εργοδότης οριείτo να xο
ρηγήσει uν ετήoα όδεια ανonouaκ nou ζήτε ο εργαζόμενος τότε οφεine τmν
nhnpωμή της σε χρήμα με npoooύξηση 100%
Αναλυικότερες nλnpoopορες σετικά με τη χοpήνηoη της ετήσιος όδεας δίνονται στον στότοno του ΚΕΠΕΑ/Ε. Enioης διατίθετα online εφαρμογή του
ΚΕΠΕΑ με τw onoia ο εργαζόμενο μπορούν να υnonoγίσουν μόνο τους την
όδεια nou δικοιούνται , στον nopoκάτω σύνδεσμο: http://kepea. gr/csic-epidomaadeas.php. Παράλλna έα δημουργneeί κα νέα online εφopογή υnonoyσμού
αδείος σε σύστημα εκ nερτponής anooon oης: htps://www. kepea. gr/cak
adala-ekpenσopi. php .
1.ΚΤΕΟ rE
-ΔΙΩΤΗΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΑΝ
5ο ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡ ΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 24 620 29200
Ερωτόκριτος του 1713, στα Γρεβενά.
Στούρos Χφ . Καραγκούνns M.D.
Μoιευτήραs- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
Πρότυπο Κέντρο Μaιευτκήs Γυναικοnοραs
σ Υποβonθούμενηs Αναπαραγωγήs
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιστρού Ν. Καρνα βά 14os όροφος
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24625 02144
oοΔ0ΜΑΥΛΑ, ΕΙΗ ΥΠΕΝΗ
ΠΛΑΜΑ
rwANΔΕ-ΣΙΕΡΑ ΜΟΡΟΗΣ ΛΑΜΑΡΝEΙ
MΟΝΟΤΚΑΥΛΚΑ-ΕΡΤΑΛΕΑΣΜΗΡΚΑ
Enείyevτa: 6944 286795
πέpος. Τάστ na-Ψ0 Mαστο-ομς
nopo00non κύοης-Au ή δοporna-DoobrΚαρδιοτοopotnuα
-Ουpoγu δομα -θpondaΑκpάτεος
. Μxpomwέοική καροσι Λonοpooron Υσuροστόo
Δuροσn 4 Αντμτιoη nοpνμότιτος -Υποβonθούμανη Αnοpoγω
.Bνδαμτοας Enpμστέγευση -Εξυσωμκί γoμοaoina
20ΔΕΠΙΡΠΑΣ Τρτ-nopo 0a00- 1300 18ε00-21.00
ΕGNIKΗ ΑΝΤΙΣΤΗΣΕ Ο 30
ΓΡEEΑ
ΤηA.: 2962 0 28964-25620 25214
κn: 6377 ο19452-6332 2
525 1
τάν gντbο