Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
CM κ.
)ΕΛTΑ
Βέροια
ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
AR ΦΥΛΛΟΥ 2307
1,00 Ε
velkero3Οymal om
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕ ΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Αθος ο Π. Παυλίδης στην υπόθεση ΚΑΠΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
Δ. ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΚΟΥ 99.6 ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ TΗΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΙΙΟΣ
ΚΜδυτος
ΑΤσιαμη
ΚΑΤAΓΕΔΙΑ
Εκδίωξην του Σωμτείου τους
cυπό το Εργεπικό Κέν τρο με
απόφαση προέδρου
wwwns
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΗ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ ΟΙ ΙΚΑ
ΒΕΡΟΑΣ
ΔΗΜΟΣ BΕΡΟΙΑΣ
Τρία νέα έργα ξεκινά μέσω
του Προγράμμ ατος Leader
-ΥΠΟΡΑΦΤΗΚΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΕΑΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ ΕΔΡΟΥ THEΑΝΗΜΑ Α.Ε,
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΩΣΗΣΕΥΠΑΘΩΝΟΜΑΔΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΝ
ΑΠΟΤΗΝ ΙΣΠΡΑΞΗΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝΤΕΛΩΝ ΠΟΥολοκληρθη κε η δεύτερη
συλλογή κενν συσκευ ασιν
φυτοπροστατευτικν προϊόντων
για το έτος 2019
ΚΑΙ ΣΥΛΟΓΩΝ-ΠΑΤΑΞΗΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΟΥΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΩΕΥΣΗ
ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΗΕΟ
|Πάει πίσω η λειτουργία
του συστήματος
πρόσβασης στο
Εμπορικό κέντρο!!!.
Διαμαρτυρήθηκε το
Μουσικό Σχολείο Βέροιας
ΠΟΑΤΙΣΜΟΣ
13 έως 17 Δεκεμβρίο 2019 / Χος
Τεχνν Δήμου Βέροις
ΒΕAΣΣ
Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
ΕΕΑ 14
Δύο συναυλίες
με Φουρέϊρα και
Μουζουράκη ατό
Π.Ε. Ημαθίας και
Δήμο Βέροιας τον
Δεκέμβριο
εporΡ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΕτΑρχίζει"
να θυμίζε
Βασίλισδα-ΜΑΡΚΕΙΟΥ
ΕΝΝΕΑ Ι ΕΝΝΕΑ | ΕΞΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚκΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛ.
ΑΚΟΥ.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!