Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
Ελατοχρι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Γεγονός τοπρτο Κέντρο
Στήριξης Γυναικν της Υπαίθρου
Κατερίνη , Ετος δέκατο nεμπτο , ttuχος 51, wtρα 2 Δεκεμβρίου 2019
Τιμή φυλλου 2 pu
www.eptanews.gr