Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 Μ Κ
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΡΑΗΙ ΔΕΚΕMΕΡΟΥ ΣΟ1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ Ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ πμ Ε ΑΡΟΛΛΟΥ 2330
40 ΕΜΕΣ
380 ακίνητα
διεκδικεί στη Ρόδο
Ανυπολόγιστες
οι ζημιές Που
υπέστη η Ρόδος
Δικάζεται Αλβανός
για τη δολοφονία
85χρονης στην Κω
ηισρaηλιτική κοινότητα
Κυρυάρnoε ω θμαστην poκeoo
βροδιouνεδρίοon τoυ δημοτικού
ουμβουλίου
Το rεpooότερα εξ οuν βρίσ κονται εντός
της Μεοαωνικής .
Aύpιο στο Ματό Οpκωτό Εμεπο
Δωδοκανήσoυ
ΣΕΛ Ο
ΣEA +5
Παραπέμφθηκε ο θέμα
στην Επιτροπή Ανταγωνισμο
ύστερα από την ερτηση
του βουλευτή Β. Υψηλάντη
ΣΕΛ, 3.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΑ ΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΣΝΕΝΕΕΗ.
Επιτροπές για την
καταγραφή των ζημιν
Συγκροήθnκαν με aπόφoση του αντιδημέρκου
Γεipoυ-Ευθύμιου Τριάντου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ο ΣΕΛ 7
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΡΟΔΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αγαππταί Συνέδελφου
Υnaνθυμίζετα ότι βόσα
της ano 1Brc Οκτωβρίου 2019
απόφoσης του Διοικηnκού Συμβουλίου της ΕΞΡ
με οp Προκικού ΔΣ. Νo-277.
η Erήga Tοκτική Γeνή Συκέλευση
Εων μελν α nρaγμaτonοnθεί mv
Ιτπάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019. στις 17.30
στο Εnuμελnτήριο Δωδεκνήσου EΒΕΔ).
0 φρόης Κυρό κος Κοντουδόης anό τov
Εμπων .
ΣΕΛ 10
Δεν έμεινε τίποτα
όρθιο στις Πεταλούδες
Με τιμΑ
Μανλας Ε Μαpκόnoυλος Κωνσταντίνος Μiνέπος
Αντιηρό εδρος
& u rpoμματος
θα σnοκοτοσταθούν οι ζιμές διαβεβανα
ο ronς bpδnς
Πρόεδρος
Είκοoι pόνα λεπουργίς ουμηλήρωσε η Μελιοοοκομική Δωδεκονήoου
ΣΕΛ. 12
ΟΣΕΛ 7
#ΕΜ Κ