Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
iαοα ΤΗΣ ΔΕUTEΡΑΣ
-uνaΣNAAE SpΟf
6σελίδες για την Αγιάλεια
Kotraξε
στα μότια
τον Ρονάλντο
Ειομος
να εnέμβeι
ο Προμηθέας
nenoού a apo
μΑ oος ε
e60οο
Anοκλισνά ωσκέδιο για ν μηγνα
nAητaa .. Κνt a Μάνδρα
Σκολείο αιοppia με 164 noιδά
nou rδuvτύουν στις αίθουος
Nief Μpo
oο μεo
oύcepιάςtine
ΠΓΝΠΟ μεγάλος
ασθενής
MATΙKO
TΑΟEΓAΤΟ
r. ΑMAΡΜATΟ
ΝΑ ρeυte
| πau Eοα ΑEΟKΑFD
ΣΤN ΜΕΓΑΑΤΡ ΕΠΙΟΑΝΕΙΑ
| ΤΟΥ ΚΤΡΟΤι Η αταEK
| 0ΔΟΝ ΕΙΝΗ Κ1ΗΜΕΡ
ΕAΠΑ ΤΟ ΕΡΟ THE
apo Eb tns
ΕNΕΡΓΕuΧΙ ΑΝΑΡΑΟΜΟU
οopτυε n
nΟΥΗ ΓΡΟΜΟΥΝΕΧ HΓΕΠΑ
Ε0ΕΣΕ ΕΕ ΚΙΕΚΟ ΑEΤΑΕMΕ
ΕΠΕΤΕΙΟ
ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΓΠΑΤΗ ΝΟΜΙΗ
M σ coe tn κpu n p Μο 1 pa peογι ar ee a bopae
ν σa o φύμ r aν a0 osλ ppas-aα eo Mer n o e p
Οopομές o vocp
oαidas
neepη κnaγ.
tκαυtο onw
Η nόλη eρnνεί
tναv άρο
aπστηpονa
0o0 ουθpτ
μ niox u
μκαu op
εδoνk
φoάρpα
ΤΟ ΑΙΜΑΝ
ΣΑΛΠΑΡΕΙΠΡΟΣ
TΗΝ ΑΝΑΠΤΕΗ
ΓΡΑΦΟΥΝ
Κύμα αλληλεγγύης στέλνει ηΠάτρα
woOσιο
Apoε pο
AVAAATO
bdwpυ μί
uμonσo
Hp σν puί apmόcpo. rdapόon,otn
οκ rau 4 μ om ό mop ο a κ ωo
κοννp
w ONΠ
ε aκd a
Κέντρο Λογοθεραπείας
οpoντι Εναν
κονα.Τ(
Χνααι το έpν
tου Λαδόπουλου :
Eoo geροπέν πυκι για
ς pp iep A
Cavopa
Sadouen
Ano coωτερή ανόγn
ΟΝ 1νeκ μ μα
9 ι ακ10m
oο o wn
Kαλσ τp στο 2010 521 122