Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Βραδυνή: Δίκαια θα μοιραστεί ο νέος πλούτος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χβοδυν
Ο. Noαωνλς δ
1βοδνΦ
μiμε
18 HRΟΑD
ΗΝΔ. ΕΓΓΥΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ
νο ot ωt
ό.Κ
Αύτοκριηκή
άλλά κί!
ΗΝΔ. ΟΑ ΦΕΡΗ
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
18 ΉRΩΔΜΟ
ραά
S3εκι
κήρυγμα νικης
παδυαίς (ε κ σττανμος
3τομούεα ς
ΨΗΟΕ:
ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΗ
Πού θέλει ό λαός Δun βομβες!
αρ ο G. 0UμΚικΟ
Μipe
sκρ
μας
ΧΡΟΝΙΑ
αυ1oioοό30|
Μηλός
00tκάοα
0Ο00 m
ΤΟΤΗΣΑ ν Νς
Στό tέμα Σάρίζ.
κα iς έκλος
ετ2 Κν
ΧA ΟAΛΑΣΧΟλ
δα τΚο
ΜΜΑΖΙ
Χβροδνη
Ρλι
155κιΟ tς
μέoα oΜολitos
Κινδονεύει
ΑΤχν Τουαίαν
δεε α
ραος
υχικές
Αναεραλέα ι
στόν κάρήο
- 28Α
νωμένα
σήνκη
Η>39
ΚαΤνχΗεη
AΜΚ
Ε ΚΟ
907 /0 Ω2 0975
5Υ 5 δ .
02 302ΟΛΡ
93069 Σ
Αακε
Σημα
αίγναας
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
λφή έ
άτν Κe
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ. ΜΕΣΑ ΑΠ0 ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ αBΡΑΔΥΝΗΣν
Μοού
Ε Ηβράδνη
Κνδο
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1147
ΤΙΜΗ Ε 1,00
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ
Τ Η Σ ΚΥ ΡΙ ΑΚΗ Σ
ΣΥΠΕΝΤΕΥ E ΕΙΣ,
www.vradini.gr
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ν.Δ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΑ
θα μοιραστεί
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ
ΚΟι πολίτε8 έχουν
απαιτήσει και
θέλουν λύσει4
ΣΕΛΙΔΑ 10
Μεlα βαννένί
ονεος
ΠΛΟΥΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Α8 αποφύγουμε
όλοι την
ονοματολογία
για τον Πρόεδρο
τη Δημοκρατία5 >
.φδάιοος
, ..9ς
Α Μ
αάς
4.20λ.
ευνε1
Γίoοι
κως
ά5οτω 5 .
JVΡAΓ, βγζ)
PaAΣ Λέψλης" ς fb4 ΙΑ5
ΣΕΛΙΔΑ14.
άρΟA
ΑΡΜΙΧΕΙ ΤΩΡ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ
ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΑΤ ΟΔΟΤΕΙ τΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑ ΣΤΟ ΠΕΙΟΩΡΙΟ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΠΑΛΕΨΑΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ 24νλ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΟΝΗ
0ΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΟΛΗΤΙΚΑ LIFESTYLE | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΘΑ
ΕΥ ΖΗΝ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ | ΑΡΟΡΑ
ΑΥΞΗΘΟΥΝ
www.vradini.gr
Άμεση και έγκυρη ενημέρωση με ένα ακλικ>
ΟΙ ΜΙΣΟΟΙ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ λλς ι
ΠΠ0 μα
ετ]!