Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝOΕΜΒΡΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27429
Καραμανλής: Νέα σύμβαση για
εκσυγχρονισμό και
των σιδηροδρόμωνν
Σταϊκούρας:
<Πολλαπλασιαστικά
αποτελέσμ ατα από
επέκταση
το νέο
φορολογικόν
<Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, με ευκαιρίες και δυνατότητες για τα νοικοχυριά και τις επι χειρήσεις , για όλα τα νοικοκυριά και για
όλες τις επιχειρήσεις. Με τους πολλούς
για τους πολλούς είπε ο υπουργός Οικονομικν για το φορολογικό νομοσχέδιο.
ο Χρήστος Σταϊκούρας
σχολίασε την στάση των
Στα 2,5 δισ. ευρ η αξίας με ορίζοντα εννιαετίας
Δέσμενση για επενδύσεις
ψους 2,5 δισ. στην Ελλάδα μέσα
στα επόμενα 9 χρόνια ανέλαβε η
ΤΡΑΪΝΟΣΕ και η Ιταλική μη ΣΕΛΑ 2
τοική της εταιρεία , όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομν
και Μεταφορν , Κστας Καραμανλής , υπογράφοντας το μνημόνιο συνεργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρεί
ας, Φίλιππο Τσαλίδη, παρουσία
και του Ιταλού Διευθυντή όλων
των θυγατρικν του ιταλικού ομίλου Tra initalia , Μαουρίτσιο
Ιστορικό ρεκόρ
για τον τουρισμό
στην ΕΛΛάδα το
<Αχμάζει ο τουρισμός της Ελλά
δας, τιτλοφορείται εκτενής ανταπόκρι
ση από την Αθήνα της αυστριακής εφημερίδας Wiener Zeitung, σημεινοντας
στον υπότιτλο ότι ο ελληνικός τουριστικός κλάδος πετυχαίνει το ένα μετά το άλ
λο τα ρεκόρ και μετά τα τρία πρτα τοί
μηνα του 2019 είναι σίγουρο ότι θα πρόκειται για την καλύτερη χρονιά όλων των
εποχν .
Εισαγωγικά παρατίθενται πρόσφατα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας , σύμ
φωνα με τα οποία μέσα στους
εννέα πρτους μήνες εφέτος το
ύψος των εσόδων από τον του .
Καποτότο.
Το μνημόνιο αφορά την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ
του Ελληνικού Δημο| σίου και της ΤΡAL ΕN 3
Προσφυγικό, κοινή εξωτερική Πολιτική και λαϊκισμός σε
επιστολή του ΠΙΔ στη νέα ΕΕ
Σειρά καίριων ζητημάτων που αφοσκονται στην ρίζα της υφιστάμενης επιφυλακτικότητας πολλν Ευρωπαίων Πολιτν προς την ΕΕ , επισημαίνει στη συνέχεια της επιστολής του ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας .
Να αναπτύξουμε πραγματική κοινή εξωτερική πολιτική
Σύμφωνα με τον Πο . Παυλόπουλο , <με
οδηγό την Αρχή της Αλληλεγγύης, η οποία
αποτελεί την βάση του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, πρέπει ν' αναπτύξου με μια
πραγματική Κοινή Εξωτερική Πολιτική
και Πολιτική Ασφάλειας
και να εργασθούμε για την
στρατηγική αυτονομία της
νωση μπορούν να διατηρήσουν την θέση
τους στον Κόσμο μόνον αν παραμείνουν ενωμένα και προωθήσουν την Ευρωπαϊκή
Ενοποίησην,
Επείγουσα ανάγκη για μέτρα , για την
αντιμετπιση του λαϊκισμού
Ταυτοχρόνως , <η άνοδος του λαϊκισμού, σε ολόχληρη την Ευρτη , καταδειχνύει σαφς την επείγουσα ανάγκη να
ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την πε
ραιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης , μέτρα που θα διατηρήσουν και θα ενισχύσουν αποτελε σματικς την κοινωνική
και οικονομική συνοχή και θ' αντιμετωπί
σουν τα κοινωνικά προβλήματα που βρί ρούν στο κοινό ευρωπαϊκό ασπίτιν (ευρωπαϊκή ενοποίηση, άνοδος λαϊκισμού , οι
νή εξωτερική πολιτική και πολιτική α.
σφάλειας , κλιματική αλλαγή, ψηφιακή
οικονομία , κ.α.) θίγει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος,
στις συγχαρητήριες επιστολές του προς
τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , Ούρσουλα φον ντεο Λάιεν και τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν , Μαργαρίτη
Σχοινά , εν για το <μείζον , όπως το χα
ρακτηρίζει, μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, ο κ. Παυλόπουλος ζητεί να
τηρηθεί η αρχή της αλληλεγγύης.
Αναλυτικά στην επιστολή του Προ δρου προς την πρόεδρο της Επιτροπής και
με την ευκαιρία της επικείμενης ανάληΨης των καθηκόντων της , της απευθύνει ,
εξ ονόματος του ελληνικού λαού , αλλά
και προσωπικς , αθερμά συγχαρητήρια
και εγκάρδιες ευχές για κάθε επιτυχία
στην υψηλή αποστολή σας .
Η ΕΕ θα διατηρήσει τη θέση της αν
παραμείνει ενωμένη
Καλείσθεν , σημεινει ειδικότερα ο
χ. Παυλόπουλος , να ηγηθείτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια δύσκολη εποχή
ταχείας παγκοσμιοποίησης, κατά την οποία οι Λαοί της Ευρπης και τα ΚράτηΕθνη που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ε.
ΣΕΛΔΑ
ΟΤΑ και
Επιμελητήρια μαζί
στη μάxη
της ανεργίας
Τα επιμελητήρια και η τοπική αυτο
διοίκηση εννουν τις δυνάμεις τους για
τον συντονισμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν
στην προθηση της απασχόλησης και
της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο
αυτό υπεγράφη την Πέμπτη Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Ελληνικν Πόλεων για την Ανάπτυξη και της
Κεντρικής Ενωσης Επιμελητη ρίων Ελ
λάδος.
Οπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και
του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, η επ
μελητηριακή κοινότητα με τη συνεργασία
της αυτή αποσκοπεί να δσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε προβλήματα που α
ντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι κατά τόπους ε ΣΕΛ Α
Ακραία φτχεια για 72 εκατ.
ανθρπους στη Λατινική Αμερική
Βξι εκατομμύρια από τα περίπου 620 εκατομμύρια Λατινοαμερικανούς θα βυθιστούν σε κατάσταση ακραίας φτχειας το 2019, καθς η τάση που καταγράφεται από
το 2015 επιμένει, προειδοποίησε την Πέμπτη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνν με έκθεση
που έδωσε στη δημοσιότητα .
<Το 2019, ο αριθμός των ανθρπων που υπομένουν τη φτχε ια> σε αυτή την περιοχή
κθα αυξηθεί στα 191 εκατομμύρια , εκ των οποίων 72 θα περιπέσουν σε κατάσταση ακραί
ας φτχειας, σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την
Καραϊβική (CEPALC) του ΟΗΕ.
Αυτό μεταφράζεται σε έξι εκατομμύρια πολίτες επιπλέον σε κατάσταση φτχειας από τα 185 που καταμετρούσε το 2018 η CEPALC
<Πρακτικά όλοι οι άνθρωποι που έρχονται να προστεθούν το τρέχον έ- ΕΛΑ 2
τος σε αυτή τη στατιστική για τη φτχεια εντάσσονται απευθείας στην κα3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα