Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ψαλίδι στις δεσμεύσεις ποσών για φοροδιαφυγή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771108 592 16 2
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.093
ΟΙΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 | τιμή: 1,30 Ε
SEOPIOS τις δεσμεύσεις
Ποσν για φοροδιαφυγή
Ψαλίδιστ
SECURITY SERVICES
210-8Ο 70427
Β01 17 8 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφιο0 -nρωπός-Ονόφυτα-Βεσ0υλονίκη
Το μπλοκάρισμα καταθέσεων δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του Ποσού φοροδιαφυγής
να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της φοροδια
Μείωση των ορίων μέχριτα οποία θα επιβάλλονται
στο μέλλον δεσμεύσεις τραπεζικν καταθέσεων
και χρηματικού περιεχομένου τραπεζικόν θυρίδων
σε πολλές Περιπτόσεις φυσικν προσπων Που
κατηγορούνται για μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή,
Προβλέπει διάταξη του φορολογικού σχ, το οποίo
συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή . Ταυτόχρονα,
Περιέχει και μια μεταβατική διάταξη, η οΠοίa Προ
ήδηκατηγορούνται για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτα
σης. Η επίμαχη διάταξη προβλέπει όu σε Περίπτωση φυγής για την οποία κατηγορείται ο Παραβάτης . Η
κατά την οποία οι Αρχές διαπιστνουν Παραβάσεις διάταξη Που ισχύει σήμερα Προβλέπει τη δέσμευση
φοροδιαφυγής Ποσού Πάνω από 150.000 ευρ , θα
είναι δυνατό να δεσμεύεται Ποσό μικρότερο από
το 50% των καταθέσεων, των Πάσης φύσεως λογα - μένου των θυρίδων του υπόχρεου Παραβάτm, ανeριασμν και Παρακαταθηκν και του χρηματικού
Περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου Παραβάτη . το οποίο κατηγορείται είναι πολύ κοντά στο καττατο
Ειδικότερα, σε κάθετέτοια Περίπτωση η νέα διάταξη όριο των 150.000 ευρ ή εάν είναι Πολύ υψηλότερο
Προβλέπει ότι το ΠοσόΠου θα δεσμεύεται δεν μορεί
του 50% των καταθέσεων, των Πάσης φύσεως λο
γαριασμν και παρακαταθηκν και του περιεχο
ΤΟ ΜΕΛΑΟΝ
ΔΡΜΙΖΗ ΤΩΡΑ
ξαρτήτως του εάν το Ποσό της φοροδιαφυγής για
ο κ. Μητσοτάκης στο 13ο συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας
.Η συμφωνία αλήθειας γίνεται
συμφωνία δημιουργίας
βλέπει τη μερική αποδέσμευση Ποσν από
τραπε
ζικούς λογαριασμούς και θυρίδες προσπων Που
του ορίου αυτού. σελ. 5
Τρίαμέτρα διεύρυνοης
της φορολογικής βάσης
Παγκόσμια
Απειλείται με απέλαση
ο Λίβυος πρέσβης
καταναλωτική
φρενιτιδα
για την Black Friday
SAMSUNG
Αυστηρό μήνυμα στον Πρέσβη της Λιβύης αnnύθυνε ο υπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας
μετά το μνημόνιο της χρας του με την Τουρκία. Ο κ . Δένδιας ζήτησε από τον πρέσβη να
Παρουσιάσει μέχρι την Πέμπτη το περιεχόμενο
του μνημονίου Που υπέγραψαν οι δύο χρες
διαφορετικά θα αντιμετωπιστεί από τις ελληνκές αρχές ως ανεπιθύμητος στη χρα. σελ. 16
Τι ανακοίνωσε ο υπ.Οικονομικν στη Βουλή
Από το κατά Πόσο θα σταθεί εφ
κτόνα διευρυνθεί η φορολογική Προς την ίδια κατεύθυνση κινεί
βάση μέσα από τα μέτρα του νέου
φορολογικού θα κριθεί σε Πολύ
μεγάλο βαθμό η εκτέλεση του
κρατικού προϋπολογισμού της
επόμενης χρονιάς. Καιχθες, με
τις Παρεμβάσεις του στη Βουλή,
ΟΥΠΟΙΚ υπεραμύνθηκε των μέ αξιν, ενό με την αύξηση τωνe
τρων ΠουΠροωθούνται Προς αυτή την κατεύθυνση, όΠως είναι
ηεπέκταση του συστήματος αν τικειμενικν αξιν , αλλά και η
υποχρεωτική Πραγματοποίηση δείξεις 2,1 δισ. σελ .5
των ηλεκτρονικν Πληρωμν .
σελ. 2
ται και το μέτρο των ελέγχων στις
Πλατφόρμες τύπου Airbnb.
Όπως αποκάλυψε χθες στη Βου
λή ο ΥΠΙΚ, μέσα στο 2020 θα
ΠραγματοΠοιηθεί η επέκταση
του συστήματος αντικειμενικν
Prodea Investments
Ενίσχυση μεγεθν
Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδν, συνεΠεία της αυξημένης επενδυτικής της
δραστηριότητας, ειδικά τον τελευταίο έναν
χρόνο, είχε στο 9μηνο φέτος η Prodea Investments AΕEΑΠ, εν χθες ανακοίνωσε την
εξαγορά ενός ακόμα κεντρικού κτηρίου στην
Αθήνα. σελ . 12
Πληρωμν θα επιδιωχθεί αφενός
να αυξηθεί το σύνολο των eπλη
ρωμν κατά 6,1 δισ. και αφετέρου
να εκδοθούν καινούργιες απο
ΨΗΦΟΣΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
Στις ράγες
επενδύσεις
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
2,5 δισ. ευρ
Ένεση στο ΑΕΠ
από τον αυξημένο
τζίρο λιανικής
Απόφαση
Ελλάκτωρ
για ομολογιακό
600 εκατ.
ΜΟΝΟ FUNDS OΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
120 δόσεις στον ΕΦΚΑ
ΘΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΑ 4,5 ΔΙΣ
ΟΙΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Σε εννέα έτη
Ellaktor Value PLS
3ο τρίμηνο 2019
Θετική θαείναι η συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης
στη διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο. Οι επι
δόσεις της οικονομίας στο εννεάμηνο θα ανακοινωθούν
την Πέμπτη και το οικονομικό επιτελείο θέλει να κα
ταγραφεί ισχυρός ρυθμός άνω του 2%. Πρτον, για
να σταλεί σήμα επιτάχυνσης της ανάπτυξης μετά τις
εκλογές και, δεύτερον, για να ισχυροποιηθεί η Πρό
βλεψη ότι φέτος το ΑΕΠ θα έχει ρυθμό της τάξεως
του 2% . Η πορεία του ΑΕΠ είναι κεντρικό θέμα για
την κυβέρνηση, η οποία έχει αναδείξει σε κεντρικό Υια ηΛΕ
Πολιτικό στοίχημαν το να μετουσιωθούν σε Περισ
σότερο ΑΕΠ οι μεισεις των φόρων. σελ.3
Σε επενδύσεις 2,2 δισ.-2,5 δισ.
ευρσε διάστημα 9 ετν δεσμεύ
τκε να Προχωρήσει n TPAINΟΣΕ
θυγατρική εταιρεία του παλικού
ομίλου Ferrovie dellο Stato Ita liane , στην οΠοία ανατέθηκαν
έναντ 750 εκατ. και για διάστημα
15 ετνοι άγονες σιδηροδρομικές
γραμμές . Αυτό Προβλέπει Μνη
μόνιο Συνεργασίας Που υπεγρά
φn, χθες, στο υπ.ΥΠοδομν και
Σε ομολογιακό δάνειο
ύψους 600 εκατ, ευρ Προχω
ρaη Ελλάκτωρ, επιβεβαινον
τας σχετικό δημοσίευμα της
(N (20.11.19 ) . Για τον σκοΠό
της έκδοσης συστάθηκε εται
ρεία, θυγατρική κατά 100%
του κατασκευαστικού ομίλου,
υπό την ονομασία Εllaktor Va
lue PLS και σύμφωνα με το δί.
καιο της Αγγλίας και της Ουα
λίας. σελ.13
Χ.Α: Πάνω από τις 900 μονάδες ο ΓΔ.
899,75 901,58
σελ. 12
898,23
891,30
891,86 895,03
146,10
Αύξηση
142,5
87,46
66,16 71,424
ημιων
69,42
59,66
29/11
022/11
25/11
26/11
27/11
28/11
στο εννεάμηνο Μεταφορν. σλ 11
Τος (σε εκατ ευρ) Ενικός δείκτης
σελ , 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα