Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
Αρ. Φύλλου: 2112
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΦΝΝΙΚΑ
HIOEN
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παντού μαρίνες, εδ Έργα ύψους 6,5 εκ. ευρ μέσω LEADER>
Πιλοτικές δράσεις
σε Αιτωλ/νία, Αχαία
Ηλεία για την
αντιμετπιση της
κλιματικής αλλαγής,
μέσω του ευρωπαϊκού
έργου LIFE-IP AdaptInGR
περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας
υνολικά 24 δημόσια έργα στην κληρνει την ένταξη των έργων στο επιδίωξή μας , η ανάπτυξη όλων των
. περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας πρόγραμμα 
εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφε- Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας , ιδιαίτερα των πιο μικρν και μέχρι
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου δήλωσε σχετικά: <Η εκμετάλλευση σήμερα αδικημένων..>
Φαρμάκη στο Πρόγραμμα Αγροτικής κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου για τη
Ανάπτυξης (2014-2020) , στο πλαίσιο δημιουργία υποδομν που αναβαθμί
του  και χρηματοδοτούνται ζουν την ποιότητα ζωής των πολιτν, Αποκατάσταση μονοπατιν και διαμόραπό εθνικούς πόρους , καθς επίσης αποτελεί ύψιστη υποχρέωσή μας και
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων ευρ
που υλοποιούνται μέσω της
ομάδαςΤοτικής Δράσης (ΟΤΔ)
<Αιτωλική Αναπτυξιακή κι
έχουν στόχο να αναβαθμίσουν
την ποιότητατης ζωής των πολιτν με υποδομές αναψυχής
ανάπλασης χρων στη Ναύπακτο και στο Μεσολόγγι, όπως
επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις στο ταυτόχρονα, διαρκή στόχο μας . Με την Ενότητας Αποδοτίας, 450.000 ευρ.
Αντίρριο, παρεμβάσεις που ενισχύουν ένταξη των συγκεκριμένων έργων, δη- Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού
το τουριστικό προϊόν με την ανάδειξη μοτικές ενότητες και τοπικές κοινότη- πεδίου Βαράσοβας 349.010 ευρ.
παραδοσιακν οικισμν, αλλά και έργα τες των δήμων της Αιτωλοακαρνανίας Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της
βασικν υποδομν, κυρίως στον τομέα θα πετύχουν να δημιουργήσουν δομές Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου για την
της αποχέτευσης και της ύδρευσης
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι οντας και βελτινοντας παράλληλα της περιοχής, 163400 ευρ.
η πρτη σε επίπεδο χρας που ολοπεριοχν της Δυτικής Ελλάδας και
.......είδα 8
.00000000000ο00000000000000 0 00000000000ς
ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
Η (Διέξοδοφ γέμισε
γυναικείες φηγούρες που
εκπέμπουν αναμνήσεις
και νοσταλγία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
φωση πεζοπορικν διαδρομν Δήμου
Ναυπακτίας , 336.720 ευρ .
Βελτίωση και καθαρισμός
μονοπατιν επιλεγμένων
πεζοπορικν διαδρομν και
σήμανση στην περιοχή του
Δήμου Ναυπακτίας 342960
Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιν όρους Βαράσοβας,
167.710 ευρ
Εκσυγχρονισμός πεζοπορικν διαδρομν Δημοτικής
wουυ.. Σελίδα 5
0000000000000ο0000000000000000000000000000000
θέματα υγείας
Στην αγένεια του
παιδιού δεν γελάμε
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
,......είδα 3
'.......είδα 7
00000000000000ο0000000000000000000000ος
Όλα είναι δυνατά
Η κθεμελίωσην του
λαογραφικού μουσείου
Μεσολογγίου
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΠΟΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
που έχουν απόλυτη ανάγκη, ενισχύ- αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
ΤΥΜΟΓΟΥ
PEVΕΙΟΤΥ
το τουριστικό προφίλ τους, Σταθερή Ανάπλαση-ανάδειξη του τμήματος
Συνέχεια σελίδα 6
..Σελίδα 5
Σελίδα 8
Στιγμιότυπα απο το ελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
Στην συνεδρίαση
του Διοικητικού
Συμβουλίου
του Πνευματικού
Κέντρου ο Δήμαρχος
Κστας Λύρος
Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας αρωγός και
συμπαραστάτης
στο Χαμόγελο του
Παιδιούν
Με 10 εκ. ευρ από το πρόγραμμα ΦΛΟΔΗΜΟΣ Θα εκτελεσθούν οι μελέτες για την ανάπτυξη του λιμένα Μεσολογγίου
-ΟΔήμος Μεσολογγίου πρτος στην ελιά παγκοσμίως
του εισοδήματος κάτω του 50%. Πρέπει που επικρατούν στην παγκόσμια
να πάει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, αγορά Πέρυσι πήγε στα 230 ευρ,
ν Κυριακή 24 Νεμβρίου 2019 μαζί και με τους παραγωγούς στον κ αλλά παρατηρήθηκε μείωση ζήτησης
κατανάλωσης Έτσι οι επιχειρήσεις
άσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πράγματι υπάρχει ανη- πρέπει να βρουν άλλες αγορές Τα
επόμενα χρόνια, θα αυξηθεί η
παραγωγή γιατί φυτεύτηκαν
Του Αθ. Σπυρόπουλου
πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρι-Βορίδη.
Πόλεως Μεσολογγίου. Στην
πρτη συνεδρίαση εκλέχτηκε
τακτικό μέλος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ο Καραδήμας
Δημ. σε αντικατάσταση του Χρ.
Τέγα που ανεξαρτητοποιήθηκε
Στην δεύτερησυνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα
πολλά δέντρα.
LWM41 ι
Συμφων να υπάρξει ένας μόνι
μος σύνδεσμος με το Υπουργείο
για τις ζημιές. 0 κ Βορίδης δεν
καθορίζει τις τιμές, αλλά η ελεύ..Σελίδα 3
...Σελίδα 4
Παγκόσμια Ημέρα
Δικαιωμάτων των
Παιδιν-Δράση από το
Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
Δεχρειάζονται
υπερβολές
θερη αγορά
ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ Περίπου πριν 20
ημέρες υποβάλαμε αίτημα στο
χος). Κατά την συγκομιδή των ελαιν. συχία στους παραγωγούς την φετινή Λιμενικό Ταμείο, να δοθεί λύση στις
Παρατηρείται πτση στην τιμή των χρονιά είμαστε ο πρτος Δήμος πα- προβλήτες που υπάρχουν προβλήγκοσμίως στην ελιά. Πρέπει να υπάρξει ματα και έρχονται έντονα καιρικά
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (πρην Δήμαρελαιν Καλαμν.
Η τιμή είναι κάτω των 0,9 λεπτν και σχεδιασμός και με πρωτοβουλία του
παραπονούνται οι παραγωγοί Δεν Δήμου.
φαινόμενα.
wυν..Σελίδα 3
000000*000000Φ000000Φ0000000000000000000000 0
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα του Καταφυγίυπάρχει καμιά πρόβλεψη για τις επό- Η τιμή διαμορφθηκε την τρέχουσα ου, στείλαμε Μηχανικό να κάνει μελέτη
μενες 15 ημέρες θα υπάρξει μείωση περίοδο ανάλογα με τις συνθήκες και περιμένουμε την εισήγησή του
Συνέχεια σελίδα 4
312-043-211
Καθημερινή ντροπή
........είδα 8
Συνάντηση του Δημάρχου
Κστα Λύρου με μέλη
συλλόγων του Αιτωλικού
για την Λιμνοθάλασσα
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγη ν
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
233309930Σ03
www.mxronika.blogspot.gr
άmmμα
'......ελίδα4
.Σελίδα 8
ΚΟΔ. 2007
μμνοζεΝ
Hellenic Post
to HΜΟ