Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΙΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1370 ΕΤΟΣ 31ο Ο ΤHΛ.: 26510 22044
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ ο e-mail : [email protected]
FAx: 26510 79437
Συνέτειξη εφ όλης της όλης του αρμόδιου υπουργού στον εκδτη μας κ. Ζάη Πατοζή
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ
. Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετπισης του Μεταναστευτικού Έρχονται 1700 προσλήψεις για
φύλαξη των συνόρων και υπηρεσίες ασύλου
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο , με κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα στα
νησιά, συγκρότηση ενιαίου φορέα για τη φύλαξη των συνόρων , με έμφαση
στον εντοπισμό και στην ανάσχεση των ρον στα τουρκικά παράλια αντί των
θαλάσσιων περιπολιν, άμεσες επιστροφές και έλεγχο των ΜΚΟ, ανακοίνωσε
η κυβέρνηση . Συνέχεια στη σελίδα 24
Ο υφυπουργός
Εθνικής Αμυνας κ .
Στεφανής με τον εκδότη μας κ . Ζη Πανταζή στην Αθήνα
Η ΝΩΜΗ ΜΑΣ
Για τους δημοσίους υπαλλήλους
Τα ποσά
Ευκαιρία . μεταγραφν
στους δήμους
στην Ήπειρο
ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΔΡΟΜ0 0Ι
40 εκ. ευρ
από τον
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σε αναμονή της ανακοίνωης
από το υπουργείο Εσωτεριχν
της έναρξης του νέου γύρου χι.
νητικότητας των δημοσίων
υπαλλήλων , ο Τάχης Θεοδωρι.
κάκος ανοίγει μια νέα πτυχή
στο θέμα των μετακινήσεων,
Συνέχεt oτη otλa 2
Έχει πολύ φωμί, αι πολύ δρόμο η υπόθεση ελληνοποίησην μέσω και της χορήγησης ΑΜΚΑ από διάφορες υπηρεσίες , που αν
θελήσει η πολιτεία να ρξει φως , θα βγάλει
λαβράκια ! Περί τις 5.000 άτομα φαίνεται να
ζουν στον Νομό Θεσπρωτίας , από τα οποία
φιλόδιημο
μα δαπάνες
καθαριότητας
πολλά είναι εχείνα
που βρήκαν φως και
μπήκαν και ατρύπες
και τρύπησαν . Το
ποιός οφελείται χαι
με ποιόν τρόπο είναι
ερευνητέον.
Απόφαση του
Υπουpγού Εουτερχν
που εκδόηκε την 25η
Γράφει ο
Από 775 έως 2.501 E
ται 40,000.000,00 ευρ
από το Πρόγραμμα
"Φυλόδημος ' σε 267
Δήμους , για την " προ.
μήθεια αποροιμματο
φόρων και λουπν
οχμάτων ατοχομιδής
χαι μεταφορeς ατο0 .
ουμμάτων κα αναχυχλοιμων υλικν , .
Z. Πανταζής
οι νέες συντάξεις
Δικηγόρος
ποιός είναι νόμιμος χαι ποιος παράνομος κι
αυτό είναι ερευνητέο.
Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την αποκάλυψη από την προϊσταμένη ΚΕΠ του Δήμου Ηγου μενίτσας
αποδειχνύουν περίτρανα το πως χειρίζονταν η αυτοδιοίκηση χαι
γενικά η πολιτεία την επιχείρηση των Ελληνοποιήσεων , Οι εντο Συντάξεις από 775 ως 2.501 ευρ
βγάζει ο νέος τρόπος υπολογισμού των
εισφορν , που αναμένεται να ισχύσει
από το επόμενο έτος για περίπου
λές άνωθεν ήταν τέτοιες που δεν ξεκαθάριζαν ποια Εληνοποί 1.500.000 μη μισθωτούς , δηλαδή ελεύ θερους επαγγελματίες και αυτοαπαηση ήταν νόμιμη και ποιά παράνομη . Σνέχα στη συλδα 23
Συνέχεα στη οελίδα 17
σχολουμένους , Σνίχιστη οιλία 23