Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Νοεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6927
Τιμή : 1.00ε
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εξι στοUs δέκα Ελληνεs
πληρνουν εκπρόθεσμα
τουs λογαριασμούs
χρήματα
γλιτνουν
οι χρήστεs
εταιρικν ΙX
Το 61% των Ελλήνων
έχει πληρσει εκπφό θεσμα τουλάχιστον Εκθεση, στην οποία
έναν λογαριασμό τους
κές χρες , σε δείγμα
24.000 καταναλωτν.
τunpα
αποτυπνονται αρκετά
ανησυχητικά στοιχεία
σε πανευρωπαϊκό επί .
πεδο , όπως η
Σημαντικές φορολο- τελευταίους 12 μήνες
γικές ελαφρύνσεις θα
δουν οι ρήστες εται- επτά από τις δέκα περι .
ρικν αυτοκινήτων
σύμφωνα με το φορο
λογικό νομοσχέδιο
που κατατέθηκε στη
Βουλή αργά το βράδυ
της Τρίτης 26 Νοεμβρίου. Μάλιστα οι μει σεις
καταγραφούν από τη
συνέχεια στην 11
και μάλιστα , σε οχεδόν
πτσεις , pόκειται για στροφή
ένα σύνηθες γεγονός
και όχι για μια ατυχή υπερδανεισμό , τάση η
συγκυρία . Αρκετοί δε
από όσους τελικά πληρνουν τους λογαριασμούς-εμπρόθεσμα ή
εκπρόθεσμα- το κάνουν με δανεικά , κυρίως από φίλους .
Αυτά είναι μερικά
μόνο από τα συμπερά.
σματα της Ετήσιας Εκθεσης Πληρωμν των
Καταναλωτν
pean Consumer Payment
Report 2019 - ECPR) ρησε να πληρσει του
διενήργησε
σουηδική εταιρεία δια χείρισης απαιτήσεων
Intrum στην Ελλάδα κι
σε ακόμη 23 ευρωπαϊ - λότερο ποσοστό που
καταναλωτν
οποία ευνοείται σε ση.
μαντικό βαθμό από την
εύκολη πρόσβαση σε
πστωτικές κάρτες και
δάνεια nou Παρέχει
πλέον η τεχνολογία ,
μέσω-για παράδειγμαμερικν απλν κινή- καταγράφεται στις 24
σεων στο κινητό τηλέ - χρες και είναι σχεδόν
φωνο (σε smartphone) .
Η έκθεση της Intrum
κατέγραψε πως το 61 %
των Ελλήνων καθυστέΤΓ
στοιχο ποσοστό στην
Ευρπτη είναι 47%. Η
Ελλάδα κατέχει επίσης
μία αρνητική πρωτιά:
είναι η χρα στην οπoίa
καταγράφεται το υψη.
λότερο ποσοστό , 40%
έναντι 24% που είναι ο
ευρωπαϊκός
δρος, αυτν που έχουν
δανειστεί χρήματα ή
συνέχεια στην 10
το διπλάσιο από το
μέσο ποσοστό στην Ευρτη ( 33%) . Το 68%
όσων δεν πλήρωσαν
στην ρα τους έναν λογαριασμό το κάνει σε
τακτική βάση, ποσοστό
που είναι επίσης το
υψηλότερο μεταξύ των
24 χωρν . Το αντίΦορολογικό
νομοσχέδιο:
Οι τφειs άξονεs
για τη διεύρυνση
τns φορολογικής βάσns
(Euroλάχιστον
| που
λογαριασμό τους τε λευταίους 12 μήνες .
Πρόκειται για το υψη
μέσος
Αναδρομικά
Συνταξιούχων
Είναι κρίσιμο σημείο
να διευρύνουμε τη
φορολογική
ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας μιλντας,
νωρίτερα
βάση,
σήμερα ,
στην ακρόαση φορέων επί του φορολο γικού νομοσχεδίου . Ο
κ. Σταϊκούρας άνοιξε
συνέχεια στην 2
- Το Συμβούλιο τηs Επικρατείαs
κρίνει την τύχη τουs
Σελίδα 9