Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Ε ΕΑΒΒΑΤΟ30 ΝΟΕMΕΡσΥ 2019-APΦΥΜΟΥ 07 www.edromos.gr c200
: ΑΦΕΡΩΜΑ
ΣΕΛΜΕΣ 158
Κοστάντ o
Πρέβε:
Ένas Πόλύ
δράμο
επίκαιροs
διανοητήs
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΕΡΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 9
Mare Nostrum
αλά Ερντογάν
ΤΟΘΕΜΑ
Πλεονάσματα,
επιδόματα
και φιλανθρωπίαν
ΕΣ 23
Με συνταγή Μουσολίνι, ο τουρκικός επεκτατισμός απειλεί την
Ελλάδα και την ειρήνη. Η <Γαλάζια Πατρίδαν ξεδιπλνεται, ο
Πολιτικόs κόσμ0s Περί άλλων τυρβάζει
ΠΡΟΣΦΥΠΚΟ
Στοκκόκκινο ηχρα
ΣΕΛΔΕΣ 567
ΣΕΛΔΑ8
ΜΙNISTERO DELUEDUCAΖΙΟNE ΝAZΙΟΝALE
ΤURKY
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η διηλή λαθρακειρία
τns κανονικότηταS>
ΣΕΛΔΑ 1
ΔΙΕΘΝΗ
Ασταθής συμβιβασμό
MAREΑNOSTRUM.
στη Βολιβία
ΣΕΛΔΑ 3
P.Ν. F.
ΕΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Βία κατά των γυναικν
610VΕNTU
1ΤALI ΑΝΑ
DEL LITTORI0
ΣΕΛΔΑΡ
9771792252007
Αριστερά: Αό προnογανδιοτικό έντυπο Τis φασιστκήs tuλίαs. Δεξιά Ο Ερντογάν μπροστά aπό χάρτη τIsΓολάζos Πατρίδα- του