Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KΟΑΝΟ
ζειρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12401
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
<Ζορίζονται οι Έλληνες να πληρσουν τους λογαριασμούς τους
4 στους 10 Πληρνουν με δανεικά
Έρχονται απράσινες
Δημόσιο:
Έρχονται 20.000
προσλήψεις
επενδύσεις 44 δισ.
στην Ελλάδα
Επενδύσεις 44 δισ που θα τονσουν την οικονομία και α
μεσουν κατά 55% Τς επομπές ρύπων θερμοκηπίου της
χρας φιλοδοξα να φέραι η κυβέρνηση με το Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθς η Ελλάδα προχωράει
στην απιξάρτηση της από τα ορυκτά καύσιμα.
Μέσα στα επόμενα οκτχρόνια θα έχουν κλείσει όλες οι
ληγνπικές μονάδες με Τις επενδύσεις σε αιολική , ηλισκή και
υδροηλακτρική ενέργaα να οδηγούν στη συμμετοχή κατά
35% Των ΑΠΕ στην ενεργεισκή κατανάλωση. Ποσοστό σημαντικά αυξημένο από το15% που ήταν το 2016 εν στα επεν.
δυτικά σχέδια περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη Του δικτύου
φυσικού αερίου.
ους σχεδιασμούς mα της
προσλήψεις στο δημόσιο
προσδιορζει η κυβέρνηση , κα.
τά τους οποίους αναμένονται
να δρομολογηθούν για τη διετία
2019/2020 περί τις 20.000 προ
σλήφεις . Για τον αρθμό των
ήδη δρομολογημένων προυλή
ψεων, που εμπίπτουν στον χα
νόνα 1:1, και αναμένεται να ολο κληρωθούν οι σχετικές διαδικα σίες εντός του εχύμενου έτους .
αθροουν τις 18.000. Εχτός του
κανόνα προσλήνεωναποχωρήσεων είναι οι 1700 προσλήψεις
nα τη διαχείριση του προσφ
ηxoύ.
Όσο για τον αριθμό των ήδη
δρομολογημένων προσλήψεων
ε τον μέσο μισθό στην Ελλάδα να είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρπη και την ανεργία να παραμένει σε υψη .
λά επίπεδα, είναι δύσκολο για τους Έλληνες να πληρνον
τους λογαριασμούς τους .
Στην απόλυτη φτχεια 6 εκ.
στη Λατινική Αμερική
Με δανεικά ή υπεραναλήψεις κατάφεραν 4 στους 10 Έλληνες
να πληρνουν τους λογαριασμούς τους το τελευταίο εξάμηνο,
Εφικατομμύρια από τα περίπου 620 εκατ.
Λαπνοσμερικανούς θα βυθιστούν σε κατάσταση ακρα
ας φτχειας το 2019, καθς η τόση που καταγρόφεται από
Το 2015 επιμένει, προειδοποίησε υπηρεσία των Ηνωμένων
Εθνν με έκθεση.
Το 2019 , ο αριθμός των ανθρπων που υπομένουν τη
φτχεια σε αυτή την περιοχή εθα αυηθα στα 191 εκατομμύ
ρια, οκτων οποίων 72 [θα περιπίσουν] σε κατόσταση ακρα
ας φτχειας , σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή για τη
Λατνική Αμερική και την Καραίβική ( CEΡALC) Του OΗE.
Αυτό μεταφράζεται σε έξ εκατομμύρια πολίτες επιπλίον σε
κατάσταση φτχειας από τα 185 που καταμετρούσε το 2018
όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία τη έρευνας της Instrum .
Η Ελλάδα φιγουράρει τελευταία στη σχετική κατάταξη (5,39 στα
10) με το 40% των νοικο κυριν να παραδέχεται πως δανείζεται
για να "καλύψει" τις υποχρεσεις του.
Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 24% . Η ανισότητα
μεταξύ ύψους των μισθν και κόστους διαβίωσης προκαλεί με που εμπίπτουν στον κανόνα
1:1 και αναμένεται
Qωθούν οι σχετιχές διαδικα
σίες εντός του ερχόμενου έτους
αθροίζουν στις 18.000 . Ειδιο τερα , εκτός κανόνα 1: υπολογ ζονται για την διετία 2019-2020
επιπροσθέτως 20.000 περίπου
προσλήψεις.
1 ολοκλη γαλύτερη πίεση στους καταναλωτές, με το 61% να επισημαίνει
πως οι λογαριασμοί αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση
με το εισόδημα του (πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
η CEPALC
του 45% ) .
Διανεμπόριο: Αύξηση πωλήσεων
5.1% τον Σεπτέμβριο
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Έκδοση.
ευρωομολόγου έως 600 εκατ. .
Αύξηση καταθέσεων
τον Οκτβριο
τα 114,7 δσ. ανήλθαν ι καταθέσεις επιχειρή σεων και νοικοκυρυν στο τέλος Οχτωβρίου ,
Ικαταγράφοντας αύξηση κατά 457 εκατ . σε σύ.
γριση με τον προηγούμενο μήνα.Σύμφωνα με τα στο.
χεία της Τραπεζης της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός αυ ξησης τωνκαταθέσεων νοικοκυριν και των ιδιωτικν
μη χερδοσκοπιχν ιδουμάτων διαμορφθηκε σε 6,5%
από 6,0% τον προηγούμενο μήνα .
ην κδοση ευpoομολόγου ονομαστικής αξίας
Αση 5,1% σημείωσε ο όγος των παλήσεων στο
λιανικό εμπόριο τον Σεπτέμβριο . Βιδικότερα , αυήθηκε σε: Έπιπλα - ηλεκτρικά είδη ( 15,1% ) .
Ένδυση- υπόδηση (10,3%) , Φο(μαχευτικά - χαλλυντικά ( 9,6% ) , Βιβλία-χαρτικά- λοιπά είδη (92%), Καύσιμα
και λιπαντικά αντοκινήτων (4,2% ) , Μεγάλα καταστήμα τα τροφίμων (3,3% ) και Πολυκαταστήματα (2,8%) . Πτση, 75%, καταγράφηκε μόνον στα Τοόφιμα - ποτά- καπνό.
, 600 εκατομμυρίων ευρ με λήξη το 2024 ετου.
μάζεται να προχωρήσει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω
της θυγατρικής της , ELLAKTOR VALUE PLC. Στόχος
της εταιρείας είναι να εξασφαλισθεί ένα επιτόχιο 4%
με 5%, εν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σχεδιαζόμενης έκδοσης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.