Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Εκδήλωση για τη ρύθμιση
οφειλν και τα ακόκκινα>
δάνεια στη Σπάρτη > σλ .
Πέτυχε τον σκοπό του
το τσάι του Γηροκομείου
Σπάρτης >σελ 10
Οι αντίπαλοι
των λακωνικν ομάδων
στην 11η αγωνιστική αλ15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ68Βατο 30Νοεμβρίου 2019 |Ετος 24| Αριωμός 577 | Τμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731061253 Fax 2731081250. e-mailinfoeakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Το αΠράσινο Ταμείον
επιδοτεί δήμους
για αστικές
αναπλάσεις
Πέτρος Δούκας για έλευση μεταναστν
Κατηγορηματικά αντίθετος,
δεν συναινέσαμεν
Πρόσκληση σε δήμους όλης
της χρας να υποβάλλουν
Προτάσεις για την ένταξη
ριμων έργων αστικν αναπλάσεων απευθύνει το -Πρά σινο Τομείο". Τα εν λόγω
έργα μπορούν να είναι: a)
Αναβαθμίσεις , naρεμβάσεις
κοινοχρήστων χρων με
Πάρκο-ηλατείες-Πεζοδρόμους-nαιδικές χαρές, Β)
έργα noδηλατοδρόμων , y
naρεμβάσεις διευκόλυνσης
της Πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων , δ) ενεργειακή
αναβάθμιση σχολικν κτιΟι εξελίξεις με την άφιξη νέων αλλοδαπν και η διαχείριση του ζητήματος
γικό ζήτημα , δύο 24ωρα μετά λύσουμε . Αντιλαμβανόμαστε
την άφιξη των Πρτων 233 ότι όλη η χρα υnoφέρει από
αλλοδαπν στη Σπάρτη.
0 ίδιος τονίζει ότι -η ΣΠάρτη
ήδη Βαρύνεται από δικόά της αυτν των ρον Προσφύγων
nροβλήματα (ίασφάλειας , nρo - και μεταναστν είναι σε τρανοιας, υποδομν και ηλήθος γική θέση. Αντιλαμβανόμαστε
άλλων) , Πou καλούμαστε να ότι κανένας Έλληνας Πολίτης
αντιμετωηίσουμε και να επι - δεν μπορεί να είναι αμέτοχος
Η θέση μου είναι δεδομένη!
Όπως έχω κατ ' επανάληψη
δηλσει αnό τον Σεπτέμβριο,
είμαι κατηγορηματικά αντίθε τος με την έλευση μεταναστν
στην Πόλη μας , δηλνει ο
δήμαρχος Σπάρτης κ . Πέτρος
Δούκας σε παρέμβασή του για
το μεταναστευτικό-Προσφυ και αδιάφορος στην κατάσταση ou έχει διαμορφωθεί
Η Κυβέρνηση στάθμισε όλα
τα δεδομένα και nήρε τις απoφάσεις της για όλη την Εn κράτεια.
ερωτηθήκαμε και δεν συνοινέσαμε-.
ρίων , ε) χροι στάθμευσης .
στ) ανακαίνιση ή αποκατάσταση όψης κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΤΑ,4 Αnομάκρυνση
σμιάντου κλη.
Το χρονικό περιθριο υπoτο μεταναστευτικό ζήτημα . Τα
ελληνικά νησιά, αnοδέκτες
Βολής οιτημάτων ένταξης
συνέχεια σελ. 9
είναι από 2Δεκεμβρίου 2019
έως τις 8 Μaΐου 2020. Σημειωτέον ότι σε ορισμένες περιΧριστουγεννιάτικο κλίμα
διαμορφνεται στη Σπάρτη
πτσεις η χρηματοδότηση
δύναται να φθάσει το100%
των έργων ,
Η αnoφαση της Πρόσκλησης
ένταξης των συγκεκριμένων
Ξεκίνησε ο στολισμός της Πόλης με τάση ανανέωσης και εκπλήξεις
έργων , ύψους 55 εκατ ευρ.
ελήφθη κατά τη συνεδρίαση
της Τετάρτης 27/11) του ΔΣ
του .Πρόσινου Τομείου",
μέσα σε λιγότερο από έναν
μήνα από τη συγκρότηση του .
συνέχειο σελ8
Η αντίστροφη μέτρηση τον ερ χομό των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς έχει ήδη ξε κινήσει και η Σπάρτη φοράει ο
γιορτινό "κοστούμι της υnoσχόμενη να Προσφέρει μοναδι κές εμπειρίες στους δημότες
του αλλά και στους εnισκέπτες
ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα .
Τα λαμπιόνια στις δύο μεγάλες
κεντρικές οδούς της Πόλης (Κ .
Παλαιολόγου
έχουν ηδη τεθεί σε λειτουργία,
εν Πρωτοτυπία είναι τα δεντράκια noυ έχουν στηθεί στην
άκρη των nαpτεριν της Κ. Πα λαιολόγου.
Λυκούργου)
Ο καημός
του Ισοκράτη
του Αθ. Στρίκου
της Πόλης
Ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος του Δήμου ΣΠάρτης έχει
ουνέχεια σελ 8
> οελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα