Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣA6ΒAΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
κεEPO πη
HMEΡA AΕΑΡΤHΤΗ ΠΕ9ΕΡΦΑΝΗEΦΗΜΕΡ -ΕTΟΣ ωPΣ ω
ΔΥΠΚΑ ΑΧΑΙΑ
(εur oe .
ΝA ΜΑΣ ΕΤΗΝ -n-|
arΤ ΑΑΑ
ΗΠΑΤΡΑ
Εμφοoη στην
καθημερινόcητa
Ο Anόστολος
των Πaτpν
Enpό τμα
Σχέδιο σωτmpίο
ης ΔΕΥΑΔ
a Toe
λοc retnκ y
u ικ μν
aε ος
e bepe
ΑΝΑPCAG
ni φut
cΔεν θα εξυπηρετήσουμε
εργολαβικά συμφέροντα
ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΕ
ΤΗΣΝΤΑE
ΤHΣ ΝΕΚΗΣ ΘΕΙΑΣ
k Kapxt α
δδoς δον δopte
s e Eepee
ΤΗHIΤΑΤΑΤE
ΤΟ ΕΡT ΝΗ
00ΕΛΑTΕ
ΤΙNEΕATE
ΤΟ ΕΡr
ΠΟΝ ΑΕΡΑ
NΕ ΤΙ
ΚΑΤΑΤΜΣEΙΕ
iapor - nοre. Εe .
κλυοε βe e
v κ θεx saι
EEA α t
eurνεεu
E δopο ua
pentς
φupiί m
ΚΑΝΕΤE ΤΟΝ
ΚΑΙΔΓΡΙΤΑ
ΕΑΟTEe
EE ΘΑ ΤΟ
οι ΠΟΛΤE
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΣΤΣ ΠΡΟΕΟ0ΡE
no opορν
Ο1ΑΚΑΡΟΥΜΕ
Dρ α eν
ευκαιρίες
για όλους
n wεφμό >1
οκΜ ς μο
m Ευpn iκ
ΧΑMneaeφο
t3 po εν εvn a
np τ εΜ
ΓΡΟΟΥΝ
BLACK FRIDAY
ΠΑΝΑYAΚΗ
ou oκν
ouvtονao
Hλμεδ. n
κ..Ανδρέα, ικέτευε, ειρήνην, τη οικουμένη
wru ε 3
sNκDν
oopp κ 6 νo t4uon a oύ
Kwe n καμnίκ η υ
mo ς φο pp nΦ ποκφο t
wyaοpn
Κέντρο Λογοθεραπείας
Σw pwο bonay ωψnou
cs nooφέpa ,arάντα
κοστομονεn KA Eνn p M
.wpσο
, ήΕ0
. ineevsντή
3ΑΝΙΑ a Μ mν
ανolterra
www r
. ωνt
Kαλο τρα στο 2610 51 2
ce ouo Po 0 Η