Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website Website







Recognized text:
27ΕΠΡΩΙΝΗ
(KΙΛΚΙΣΗ
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιο
γραφία
στο ν. Κιλκίς
ΕΛΛΑΣ
eidisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλ κίς
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 - έτος 20--ISSN: 2654-0533-αρ. φύλλου 5001-0,50 ευρ
Έναντι οφειλν της "ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ αε" προς αυτούς από δεδουλευμένα
Αναθεωρήσε
την απόφαση
και να λειτουρ
γήσει στο Κιλκίς
Οεγαζήμενοι κατάσγχαν 200 τνοις καπού
καιτα βάζουν στο τολιμα γα να εφοληούν
Με επιστολή του προς Την
Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως
ο πρην βουλευτής υπουργός Κστας Κλτιδης ζητεί αναθερηση της απόφασης για κατάργηση του Τμή ματος Αρχιτεκτονικής
σελίδα 11
Αγαθοπούλου .Παραστατίδης
στην ΚΕ Ανασυγκρότησης ΣΥΡΙΖΑ
σελίδα 3
Πλυαργερατικό Συλλείτουργο
για τους 15 Μάρτυρες
σελίδα 5
Ομιλία του Υφυπουργού Γ. Γεωργαντά
για την καλή νομοθέτηση
σελίδα 6
ΓΙΑ ΕΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Uberalfarum.au
Γράφει
ο Παναγιτης
Αδαμος
σελίδα 9
Η Επιμορφωτική Κιλκίς
ως επιλεγμένος Πάροχος κατάρτισης
των Πράξεων:
ΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΚΙΛΚΙΣ
"Προθηση στην Απασχόληση"
- Ανέργων Νέων 25- 29 ετν και
- Ανέργων ηλικίας 30-45 ετν
σελίδα 3
πτυχιούχων θετικής , οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης,
μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
Δήλωση Δ. Τσαντάκη για
το οικόπεδο "ΜΥΛΟΙ ΣΑΜΑΡΑ"
πρόκειται να υλοηοήσει Τμήματα κατάρτισης σε Κιλκίς και Πολύκαστρο
Αν είσαι επιτυχν μπορείς να επικοινωνήσεις
για περισσότερες Πληροφορίες:
ΕΔΡΑ: Δοϊράνης 56, Τ.Κ. 61100 κιλκίς , Τηλ/Fax : 23410 28705-2341029690
σελίδα 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εθν . Αμύνης 37, Τ.Κ. 61200 Πολύ καστρο, Τηλ/ Fax : 23430 97340