Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.650. Τιμή 0,60 Ε. Σάρβατο 30 Νοεμβρίου - Κυριακή 1 εκεμβρίου 2019
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30350. htp://www.proinosiogos.gg . [email protected]
Νέο αναπτυξιακόπρόγραμμα για την Ατοδιοίκηση από αρχές Ιανουσρίου 2020
ΤΟ ΕΠΑΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΦΙΙΟΔΗΜΟΥΑ
Ο1ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υn. Εσυτερικν): Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έταξε
στους Δήμους έργα χωρίς να έχει διασφαλίσει τους πόρους..
Εχρίθικε από το ΥΠΕΣ ένταξή τους σεχρηματοδοτικόπρόγραμμα
Μίφτινγκο στους Παιδικούς Σταθμούς
. Σαν μάννα εξουρανού
βλεπαν οι Δήμοι Τις προσκλή σεις του ΦιλόΔημου που η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξδιδε με
μεγάλη ευκολία και αφορούσαν
την υλοποίηση σημαντικν έργων καθημερινότητας (Εργα ύτου Δήμου Ιωαννιτν με 1,1 εκ. ευρ!
ΡΑΠολογισμό τριμήνου έκανε χθες ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου
. Ολοκληρνεται ο διαγωνισμός για την πυρσσφάλεια . Ανογοuv νέες θέ
[ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σεις για βρέφη . Αναμένονται προτάσεις για τα ΚΑΠΗ .
. Καίριος αλλά εuαίσθητος ο
τομέας της κοινωνικής πολτικής
στα Γιάννενα, έχει σοβαρές απαιτήσεις και χριάζονται επιδέξιο
χειρισμοί από πλευράς της Διοt
δρευσης- αποχέτευσης, παιδι
κές χαρές κ.α. ) . Επόμενο ήταν
λοιπόν οι Δημοτικές Αρχές να
εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιpία , σε μα περίοδο μάλιστα
που η χρηματοδότηση προς
Η απορρόφηση των έργων μέσω ολάΔημουν που έχει γίε
έως Τρα, αφορά μόλις το ποού Των 40 εκαπ. ευρ!
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΙΑΘΜΟΣ!
τους ΟΤΑ είχε υποστεί γερό
ψαλίδι !
Φτάσαμε λοπόν σήμερα, οι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Εένοι δημοσιoγράφο
και τουριστικοί
Πράτορες γεύτηκαν
Ήπειρο
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
LευΠΟγΟ0ή Κ Τοσούλ
ο έο ΕιληΜΙΚό ύπογμα
ναξς τον έργων να ανρχοντα
στο 1.235 δο . ευρ , που αντστοχούν σε 502 έργα χωρίς ο .
μως να εναι εξασφαλισμένη η
χρηματοδότηση! Τη 11η σελ
κησης Του Δήμου , προκειμένου
οι δομές που εκείνος διαθέτει να
ανταποκρίνονται επαρκς στο
ρόλο τους , προσφέροντας υπη,
ρεσίες στους πολίτες που Τις .
χουν ανάκη.
. Ως προς αυτό έγινε από το
προηγούμενο και συνχίζει να κατα
βάλλετα και από το νέο Διαητικό
Συμβούλο του Οpγaνσμού Κονω
νκής Πρόνοας (ΟKΑΠΑ) συστηματική πρσπάθια η oποία αποαδει καρπούς, όπως αποδακνύετα
από Τις δηλσεις που έκανε χθες ο
Πρόεδρος του φορέα Δημήτρης
Απολύτως απαραήmpη είναι η
| ανακαήνση των Παιδιν
| Σταθμν του Δήμου Ιωaνντν
| που έχει δρομολοηθεί Στην
έθετη φωτό ο Δημ. Πάνου ..
Σε ισχύ είναι
από χθες το
αναθεωρημένο
Σύνταγμα της |
χρας.
.Η Τρέχουσα
αναθερηση έyΕετη oφραγ
δαν και πην υπογραή Του Γνντη βουλευτή Κστα Τaσούa .
Ήταν εείνος που ως γεντκός εση Εθελοντές του τοπΙκού Παραρτήματος ΕΕΣ χθες στα Τρανα .
Από τα Γιάννενα Καραβάνι Αλληλεγγύης
για τους σεισμοπαθείς της Αλβανίας!
Μυpίτερα θα κατβλιθούν
αουνίξεις του Ιoουρίυ
πης τς Νιας Μορατος στην >Ετέτρεψαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ - Τη συνορομή της ΕΕ ζIτά ο Μ. φoλογιάννης noνoυ
περιοδο διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, ύχε καταθέσει γενναίες
προτάσης για την avαθερηση
Του Συντάγματος: Κάποιες έναν
δεκτές , κάποιες όχ -παληκήζωή τα έφερε έν
pημένες διατάξες καθς και ολό
κληρο το κείμενο του Συντάγματοςπου δημοσιεύετα στην Εφημερίδα
ης Κυβέρνησης- να φέρει τη δ
μή του υπογραφή ως Προίδρυ
ης Βουλής, που θα μείνει πλέον
στην στορία.
3η σελ.
laνήτα νερος χλιάδες άντεγοι ο ταγικής επιλογος
Μενάλο ασγκάθ η διαγείριση Του προσφυγικού
Έξι στους δέκα ικανοποιιημένοι με
τους χειρισμούς της Κυβέρνησης. . .
. Το Καραβάνι Αλληλεγγύης βοήθειας , τα ο για Τον δοκμαζόμενο Αλβανικό ποία συμπλήπου οι αναθε.
λαό από τον καταστροφικό σε- pωσαν
σμό ξεκίνησε από τα Γιάννενα.
Διάφοροι φορείς άρχιοαν να συ.
φορτηγό ar κίνητο. Αυτό ξ γκεντρνουν είδη βοήθειας , εν κίνησε από ην
χθες πραγματοποιήθηκε η πρτη Αθήνα και το
αποστολή από τον Ερυθρό Στουρό συνόδευσαν
με διάφορα είδη ανθρωπιστικής στα Τiρανα
στελέχη
: Του Περφερε
ακού Τμήματος
>Ορinion Ρolk Μ 175 μονάδες προγείται η ΝΔ. του ΣΥΡΙΖΑ
. Χρήσιμα συ: μπεράσματα για την
πορεία ης Κυβέρνη
σης προκύπτουν ο
πό την τελευταία
Ρευνα της Οpinion
Poll , η σποία σφυγ.
μομετρεί Τς απόψεις
της κοινής γνμη .
πάνω σε μια σειρά
κρίσιμων ζητημάτων
που αφορούν τη χρα και το μέλλον Της
Σε γενικές γραμμές οι πολίτες
δείχνουν να εμπιστεύονται την Κυβέρνηση ης Ν.Α κι προσωπικά
ΕΛΛΗΝΙΚε
Στο Δ.Σ ο δήμαρχος Άρτας Χρήστος Τσιρογιάννης
Η Ηπειρος κεπιστρέφεν
στη Διοίκηση της ΚΕΔΕ!
Ιωαννίνων τυ
Ε.Ε.Σ προερχόμενα κ από τα τpία σματα
(Νοσηλευτκής , Πρόνοος . Σαμαρε
τες ) , μεταξύ των οποίων και ο
Γραμματέας του Δ.Σ. lωaννiνων κ.
: Δημήτριος Αλεξου. Η αποστολή
έφτάσε μετά iς εννέα το βράδυ
: σην Αλβανική πρωφΤοαnmpoioντος
Μαοα ξονά αρμα τw
ειτάευν γu δοσιος τρα
>Μεγάλη νiη σηην κάλτη μ 636% για ην παράταη ης ΝΑ
τον Κυριάκο Μησοτάκη , ο οποίος
Aεντρνει μεγάλα ποσοστά δηΩστόσο μεγάλο εαγoΕκπpoσπηση στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος , το σημαντικότερο όργανο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μα με πην Ενωση Περιφερειν, αποκτά και πάλι, μετά από μία εικοσαετία περίπου , η
Ήπειρος,
Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Ταpογάνης πέυ
Χε να επλεγα μέλος Του νέου Διοκπικού - 11η στλ
θ, αποελί η διαχείρση του προοενΣ
11η σελ.
σφυγικού -μετανα--11η σελ
Πως οι 11θετικές ψήφοι έγναν 13.
ΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Η έγκριση
προϋπολογισμού προϊόν μειοψηφίας!
>0Γηγdρης Γίκας κατήγγειλε τη διαδικασία
ΓΝΩΜΕΣ
Χλεύη των ηττημένων
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
Στο αυριανό (7:30 μ.μ. Παννίδιμε τον Πλατανιά
Μόνο η νίκη υπάρχει
στο μυαλό του ΠΑΣ
ν Χoρς Νικολιά- Καρτάλη θα παραταχθούν ο γιεδούγοι
η κυβέρνηση της ΝΛ!
χαι αρνήθηκε να υπογράψει τα πρακτικά
. Πρωτόγνωρες καταστάσεις
διαδραματίζονται στο Επμελη, Τήριο Ιωαννίνων την Τρέχουσα
περίοδο και ειδικά από Την ημέ
pα που στην προεδρία του μετα πήδησε ο Δημήτρης Δημητρίου .
Τα όσα έρχονται στο φως της
: δημοσιότητος, οφήνουν όφωνα τα
μέλη του Επμελητηρίου , δεν φtίνε ται όμως να συγκηνούν την ετερό : κλητη πλεκμηφία του -11η σελ.
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ . ΚΑΛΙΣΗΣ
Ο ΔΕΙΧΝΕΙ ότι θέλει να αλλάξει πολλά ο πρωθυπουργός κ . Κυριά
κος Μητοοτάκης. Δυστυχς δεν το επτυγχάνει στο βαθμό που ανα μένετα . Πίσω του οι "κααρχαρίες" οργιάζουν. Ο βολέψας Του βαλέ
Ψαντος , είναι μία παλιά πολιτική τακτική, ενίοτε αποδοτική σε όι
αφορά το πρόσκαιρο Ψφοθηρικό σκέλος, Εντελως πρόσκαιρο,
όμως και παντελς αδόκμο στην εποχή μας .
ΔΕΝ επιζζητούμε ένα απολύτως αξιοκρατικό σύστημα . Πρόκεται
για ουτοτήα Μιλάμε για το εφατό και αξοπρεπές Που δεν θα εξευΤελίζει τον άνθρωπο και προπαντός τους νέους κκαι α
- Παρά τα προβλήμα
τα απουσιν λόγω τραυ
ματισμν που αντιμετωπζε, με τελευταίο χρον.
κά αυτό του Καρτάλη. ο
ΠΑΣ Γιάννινα
είναι υποχρε - 11η σελ
- ησλ
Ε ραΟΝ Το πρωί
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
M ητικός Aero
ΤΗΣ ΔεΥΤόΡΑΣ)
Έγχιρες ρηγραφές και αναποoέ για άλα τα ΣΠΟΡ 10ΑΕΜΗDΟΑΑΜΗ ΕΚΜΕ
ΥΑιάλun του νέμη τς bιpoκής ονάμε0 αον Π αtw ioτamό YΠργρoφή tw aun
γPeopτάζ aπό την uπόon Ghnκn εnκoιρόττα
της Δευτέρας
Μια ξεχωριστή τβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
σ' όλα
τα περίπτερα
Ανατολής με το ουραγό Αστέρα Ιtiας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα