Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρρFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1240
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πάγια ρύθμιση 24ή 48 δόσεων-Δικαίωμα ένταξης και για τα χρέη 2019
Νέο Παράθυρου για εκατ. οφειλέτες
Μπλόκο Λαγκάρντ
στη μείωση χρήσης
μετρητν
Η Τουρκία
ακλέβειν ελληνική
και κυπριακή
υφαλοκρηπίδα
Η ΕKΤ με Γνωμοδότησή της Κριστίν Λαγκάρντ εκφράζα την
αντίθεσή της στον συνεχή περιορισμό και στην δια νόμου
απαγόρευση χρήσης των μετρητν, όπως επεβλήθησαν το
2016 και επιχειρήθηκε και τρα να γίνει με την μείωση του
επτρεπτού ορίου συναλλαγν από τα 500 , στα 300 ευρ.
Το υπουργείο Οικονομικν ήδη απέσυρε τη διάταξη και δεν
θα μαωθαί περαιτέρω το όριο μετρητν. Θυμίζ ό ισχύουν
ήδη όρια ελέγχου και πρόληψης στις συναλλαγές με μετρητά
( αν πχ ξεπερνούν τα 10.000 ευρ ) αλλά κάθε περατέρω π .
ριορισμός στο όνομα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
πρέπει να τεκμηρινεται , στη βόση όη ωφελεί χωρίς να δη .
μιουργεί προβλήματα σης συναλλαγές
εσμένα σε βpος της
Ελλάδας και της Κυπρ ακής Δημοκρατίας επι
χειρεί να δημιουργήσει η Τουρ.
κία λίγες ημέρες πριν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λο δίνο , καταθέτοντας συγκεκο
μένες συντεταγμένες στον Ορ γανισμό Ηνωμένων Εθνν με
περιοχές που η Άγκυρα θεω.
Qεί μονομερς ότι ορίζονται οι
τουρικές θαλάσσιες ζνες και
η τουρκική υφαλοχρητίδα στην
Ανατολική Μεσόγειο και στο
Aιγαίο.
-Οι τουρκικοί υσχυρισμοί
και η αναφορά σε συγκενο .
μένες συντεταγμένες είναι
νομικά αβάσιμοι, εσφαλμένου
και αυθαίρετο, στο βαθμό που
παραβιάζουν χυριαρχκά διχαι .
ματα της Ελλάδος στην περ οχήν επισημαίνεται σε αναχοί .
νωση του ελληνικού υπουργείου
Εξωτεριχν αναφορκά με την
επιστολή του Τούρκου Μονίμου
Αντιπροσόπου στον ΟΗΕ
ημαντική διευκόλυνση για εκατοντάδες χιλιάδες φορο34.524 προσλήψεις
κοινωφελούς εργασίας
σε δήμους και περιφέρειες
λογούμενους που έχουν οφειλές προς την εφορία προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ειδικότερα, σύμ φωνα με διάταξη του νέου νομοσχεδίου, οι βεβαιωμένες οφει λές σε εφορίες , ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία μπορούν να
Την πρόσληψη 34.524 μακροχρόνια ανέργων σε 345 δή,
μους και περφέρεες της χρας με οκτάμηνες συμβάσας
προβλέπα το νέο πρόγραμμα κοινωpολούς εργασίας που
προωθεί ο υπουργός Εργασίας , Γιάννης Βρούτσης . Οι a τήσες αναμένεται να ξικινήσουν εντός του πρτου δεκα πενθημέρου του Δεκεμβρίου, με έμφοση στους μακροχρό .
να ανέργους , όοι βρίσκονται δηλοδή για 12 μήνες τουλά .
χιστον χωρίς δουλειά , και κυρίως στους μακροχρόνια ανέp .
γους μεγαλύτερης ηλικίας ( νω των 55 ετν ). Το πρόγραμμα
θα χρηματοδοτηθε από εuρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
Σης 34.524 προσλήψεις περιλαμβάνονται θέσαις αποσχόλησης σε Κέντρα Κονωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του
υπουργείου Περιβάλλοντος
ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 - 48 δόσεων, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση Τμηματι κής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου 2019. Και αυτό ανεξάρτητα
αν οι οφειλές αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή μη . Αυτό
σημαίνει ότι οφειλές που αφορούν τον φόρο εισοδήματος του
2019 ή τον ΕΝΦΙΑ, όπως και τον φόρο κληρονομιάς μπορούν
να εξοφληθούν με βάση τη νέα πάγια ρύθμιση Των 24-48 δόσεων όταν αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1.1.2020.
Αύξηση 20% των εσόδων
από τη ναυτιλία
ΟΠΑΠ: Ισχυρά αποτελέσματα
9μήνου
Πετρελαιοειδή: Αύξηση 16.6%
στην αξία πωλήσεων
ηνη κατά 20% εμφανίζουν τα έσοδα από την
ναυτιλία τα τελευταία τέσσερα χρόνια , παρά
tία πολήσεων ττων επιχειρήσεων του κλάδου
ετιχό ήταν το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου για τον ΟΠΑΠ, με ενίσχυση των
εμπορίας πετρελαιοειδν ενισχύθηκε το 2018
μεγεθν , με τα καθαρά κέρδη να qθάνουν στα
140,6 εχατ. Ο ΟΠΛ παρουσίασε καθαρά έσοδα προ
εισφορν αυξημένα 6% στα 1.173 ,2 εκατ . Τα καθαρά
έσοδα ενισχύθηκαν για 9ο συναπτό τρίμηνο , διαμορ qνοντας τα έσοδα του Υ τομήνου στα 393,6εx , αυ ξημένα 6,7%.
και διαμοφθηκε σε 11,9 δισεκ. έναντι 10,2
δισεχ . το 017 , καταγοάφοντας αύξηση 16,6% , σύμφω .
να με το 1ΟΒE. Επιπλέον , σύμφωνα με τα στοιχεία , ο
όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 7,5% (13497 χιλ.
μετριχοί τόνοι ) σε σχέση με το 2017 (12.555 χιλ μετρ κοί τόνο ) .
την επιβολή των capital controls το 2015 , γεγονός που καταδειχνύει την συμβολή της στην ελληνική
οικονομία , σύμφωνα με την ΤτΕ.Σημεινεται ότι ο ελ ληνικός εμπορικός στόλος ξεπέρασε για πρτη φορά
το όριο των 3.000 πλοίων στα τίλη του 2018.