Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιeρντής -Νόλους Καραθάνος 1951-19% *Βιoκτήρια -Ει ότρια Σταυρδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕMΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6830-12.003
050 ε
40 εκατ. για 267 Δήμους
Τις επόμενες ημέρες
Σε τέλμα ο Δήμος
Στη Νότιο
υπογράφεται η σύμβαση
με τον ανάδοχο λειτουργίας
του Χιονοδρομικού
Χρηματοδότηση των δήμων
Αφρική ο Κστας
Δοξάτου με το θέμα
Δοξάτου, . Νευροκοπίου ,
Δουβαλίδης
Παρανεστίου και Προσοτσάνης
Κέντρου Φαλακρού
-Ψηpίoηκε αίξηση του εατηρίου στους ανο βατήρες στο Περιpεραακό Συμβούλιο ΑΜΘ
σελ. δη
των αδέσποτων ζων
Σύσκεψη φορέων και συλλόγων για
την επίλυση του ζητήματος
Ο Δραμινός πρωταθλητής
μιλάει στον n.Το
ουλ. νη
μέσω του Φιλόδημος Ι>
συλ. 0η
σελ. 5η
Η άγνωστη βυζαντινή
Χωρίς Δερματολόγο
οι δημόσιες υπηρεσίες
Υγείας του Νομού Δράμας
ιστορία της Δράμας και
η προστασία των μνημείων της
Μιλάει στον n.Τη αρχαιολόγος κα. Κοντογιαννοπούλου
Ιδιαίτερες προσπάθειες από τη νεοσύστατη Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας Δράμας έχουν κάνει απήματα!
Κανένα ενδιαφέρον για δήλωση από δερματολόγους ιατρούς
ΦΩΤΟ ΠΤ.!
Του Θανάση Πολυμένη
καμμάτι του torionum
ΑΚΗ η Δράμα ήτον άτραs) ολίτττων και
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΑΔΙΑΦΟΡΑ των ιατρν Δερματολόγων να δη- και τονζι ότι βασυκά Δερματολόγοι δεν ενδιαφέρονται
λσουν το ενδιαφέρον τους για να εργαστούν σε σε όλη την Ελλάδα , εν δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε
δημόσες δομές Υγείας συναντάνε οιαντίσταχες από επικουρικούς κτρούς, αλλά για τη Δράμα ένα παδομές στο Νομό Δράμης .
Όπως είναι γνωστό, ειδικότητα Δερμαπολόγου ατρού την αισθητική και άρα έχουν δουλειό- ως διτες και
δεν υπάρχe στο Νοσοκομείο Δράμας εδ και πέντε
χρόνια περτου eν στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και
το Κέντρο Υγείας Δράμας (πρην ΚΑ)
Το θέμα είναι αρκετά σοββαρό και απ' ότι φαίνεται δεν
αναμένεται σύντομα κάπαα λύση του και αυτό βέβαια,
μάλλον , δεν αφορά Τις προσπάθειες του Νοσοκομείου
Δράμας αλλά και του Κέντρου Υγείας Δράμας , αλλά
τους διους τους ενδιαφερόμενους ατρούς, οι οπαίοι
δεν δηλνουν ενδιαφέρον να εργαστούν στο δημόσο γους ταμέα
Και αυτό γιατί, Δερματολόγος πλέον έχει συνδeθεί
με την ασθητιή και άρα έχουν καλύτερες αμοιβές στον έχαυμε κα εδ απουσία Δερματολόγου τα τελευταα
ιδιωτικό τομέα , σημεινει σε δήλωσή του ο κ Ναζά - χρόνα , εν το εnβεβαινει και ο διευθυντής του Κξν
ρογλου, αναπληρωτής δοικητής του Νοσοκομείου τρου Υγείας κ. Λεμπιδόκης, ο οποίος επισημαίνε -2η
Δράμας
Απαντντας ο διος στην ερτηση αν μέχρι σήμερα μόνμους ατρούς στο Κέντρο Υγείας . Έχουμε (πήσει
έχει τεθεί στο σχεδιασμό του Νοσακομείου για το 2020
Πάντα μια πόλη ήσσο - στη συνέχεια, ως μία
iος σημαοίας στο μκρή πόλη- κάστρο,
ιστορεκό της παρελΒόν , φα - μέχρι την κατόληψή της
νεται όμως ότι είe τη διή από τους Οθωμανούς
της θέση στην ιστορία , Τούρκους. Κατά τη διάρόπως και στην περίοδο του
Βυζαντίου . Και μόιστα on - ζητντας τα νη της
μερα διαθέτει αξόλογα μνη βυζοντινής Δράμας στον
μεία, τα οποίa χφήζουν στό της σύγχρονης πόλης Ποια είνα η Βυζαντινή
ιδιαίτερης προστασίας κα αλλά και έξω από αυτή, θα Δράμα κα. Κοντογιαννοανάδeξης.
Αυτό ουνάγεται ως ένα στο στους περισσότερους, θυζαντινή Δράμα , είνo
κέντρακό συμπέραoμα από κεφάλαιο της ιστορίας της ότι έχt απομεhνε , από
την ετπυχημένη διάλεξη της πeριοχής κα , κυρίως , θα άποψη υλεκν καταλοίτων ή
κας Μαρίας Κοντογιαννο- μας δοθεί η ευκαιρία , να από μαρτυρέες σε γραπτές
πολου , προσταμένης του προβληματιστούμε επάνω πηγές για τη Δράμα , από
Τμήματος Βυζαντνν και
Μεταβυζαντινν Αρχαστή- της προστασίας της πολπ αννα μΧ, μέχα κα τον 150
των και Μουσείων της Εφο - στής μας κληρονομιάς
ρeίας Αρχαστήτων Δράμας , Μια πόλη ήσοονος
η οποία πραγματοποήθηκε σημαοίας!
το βράδυ της Τετάρτης 27 Στον-Πρoνό Τύπο , δέχ Αλαως της Κωνσταντ
Νοεμβρίου στην aίθου σα θηκε ευγενς να μλήσα η νούπολης"
του Δημοτικού Ωδείου Δρά - κα Κοντογιαννοπούλου και
μας, υπό ον Σύλλογο Φ0ων να αταντήρει στις σύντομες
Γραμμάτων και Τεχνν Δρά- ερωτήσεις Εστω και αιτά
μας με εντρικό τίτλο: "Η τα λίγοστά στοοεία, είναι
Βυζαντινή Δράμα: Ιστορία oημαντικά για να καταλάκαι μνημείaΑπό την γενικότερη ανα - ρίας της πόλης και της
ραπάνω. Η Δερματολογία σήμερα έχει συνδυαστεί με
κέν της διάλεξης, αναδεν ενδιαφέροντα ια το δημόσιο.
Τη μη πραήρυξη της ειδικότητας Δερματολόγου ια
το Νοσακομείο της Δράμας εδ και πέντε χρόνια , επ
βεβακνει πάντως και η πρόεδρος του ΣυλλόγοuΙατρν
του Νοσακομείου Δράμας κα κόρτεβε, η αποία τονίζει
στον-nΤ, όι είναι μια σημαντοή ειδεκότητα , έχουμε
πολλές δερματικές παθήσεις στα επείγοντα και αναγκάζονται οι Παθολόγα να κάνουν τους Δερματολόπούλου,
αναγνσουμε ένα , άγνω ,
Στο Κέντρο Υγείας Δράμος
Όοον αφορά το Κέντρο Υγείας Δράμας (πρην ΚΑ ,
oοβaρό
ήτημα
τον 5ο κα από τον 4ο ακάμα
στο πολύ
aνα, την Άλωση της Κωνσταντνούπολης ή της Δρά
μας που προηγήβηκε της
τήσαμε Δερματολόγο και μόλιστα στην προκήρυξη για
σελ5η
το Νοσοκομείο Δράμας έχει
ζητήσει να προσλάβει ιατρό
Δερματολόγο , μας λέει πως
δεν έχειγίeι κάτι τέτοο , εν
6ειδεκότητες ιατρν και μία εξ αυτν είναι ο Δερματολόγος Το ζητούμεο εναι αν υπάρχει ενδιαφέρον από
αντίστοςςους ιατρούς ή όχ προκειμένου να θέλει να
έρθει στη ΔράμαΟ εορτασμός
της Πολιούχου της
σελ η
βουμε ένα μέρος της στο, η
πουλου , δαφαίνετα ότι
Δράμα μοράστηκε από τον
4ο έως τον 15ο ανα την
τύχη των ευρωπίκν εδαφν της βυζαντνής αυτοκρατορίας. Αρχικά ως
αποία-άπως η ίδια μας λέει
η περοχ της Δράμας
μπορεί να ήταν μια πόλη ή σονος οημασίας , άχε άμως
πάντατη δυκή της θέση στην
στορία!
Όπως κάθε χρόνο , έτοι και φέτος α Δραμνοί πρόκαται.
ναγιορτάσουμε με κάθε μεγαλοπρέπεια την Πολιούχο
της πόλης μας , Αγίας Βαρβάρας Συμφωνα με το προ
γραμμα cορτασμού που ανακοίνωσε η Ερά Μητρόπολη
Δράμας παραμονή της εορτής, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου .
σηις 3 μμ , θα γίνeι πράκληση της Αγίας Βαρβάρας στο
ομνυμο ναύδριο . Ακολούθως , στις 4 μμ, θα γνει η
έναρξη της λπακείας, από το ναύδριο της Αγίας Βαpβά
ρας της εράς Εικόνος και των Ιερν λεημάνων της Αγίας
και κατάθεση αυτν στον Ιερό Μητραπολιτικό Ναό Εισο δίων της Θεοτόκου
ΑΚΤΙΝΟΛΟΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο..
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14,00 και 17:50-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ :
. Ψηφιακή Μαστογροφίο
, Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης
nεξέλίξη στην εtτοση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Yntpnxo Τiplex αγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορβonaντοράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Σηις5 μμ. θατελεστεί Μέγας Πανηγυροκός Εσπεροός
χοροστατούντος του Σεβασρτατου Μητροτολίτη Δρά
μας, κ Παίλου , και στις 9μμ έωςτις 12 πμ , θα τελεστεί
αγρυπία στον ερό Νοό της Αγίας Βαρβάρας .
Ανήμερα της εορτής , την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου , από
ις 7 πμ έως τις 11 πμ , θα τελεστεί όρθρος και Αρχερατική Θεία Λατουρία, στον leρό Μητροπολικό Ναό Ε σοδίων της Θεστόκου
Ακολούθως την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, στις 7.30 π.μ.
έως τις 10πμ. θα τελεστεί όρθρος και θεία λεπουργία
στον Lερό Ναό της Αίας Βαρβάρας
πάντα 8πλα 6ας αξπέrα
μαθμίπησ τονέωτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fak 2521022413
email: [email protected]
ΒEΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 551226977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα