Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
PADEΗ
ΜΕPOΥΝ19
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
μεα ΑΝΕΕΑΡΤΗΤΗ ΠEEAN ΕΘΕΡA -ΕΤPε 2
Προειδοποnτκά Πυρά
σην ΠαφρνeΠuργου.
130 Συνέδριο
ης Νέος
Δημοκρατίος
Τιμήγια Παφινό
στο Σικόο
bo ν ρφov
0 iόo o neunk Ε
Μpeς bt
ού Ο αo ν
oddto 13pο
Τιprto o μ
μμλο ote
tmrive Eεi.
φω κo iκυta
ΕΤ: 350 ασθενείς
στη Μονάδα του ΠΓΝΠ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Τopp n
Ομnέx
n Mο Ap
ΑΝΤΙΧΗΤΚΟ
Το 43%
ωiapmppu
ΕΤουχειο
ΑΠΟΤΕΛΕ
Η AΥΕΚΣΗ 1
ΕΤΕΡΟΦΛ00υΟΥΣ
(ΠΕΡΟΥ 505)
ΕΟΤΑΙΕ
ap , po
kiia οti so
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤηΝ ΝΕΩΝ
ν δνκ. α b
p νονυμα
πepna toα d
Μwpd σν iee
m tv enpε
ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΛΗ
ΠΑΤΑ ΑΜΑ
Η ΠΑΤΡΑ
ΔΙΑΓΝΟΕΕΑΝ
ΕΜA9Σ
ΤΟ 2019
κ αo we
ΕN ο σrpo
αpεγουimeNn
Τους 40 φιοοαν
οι νεκροί
POLICE
PΟICE
ΒΙAEAΣTE
ΑΒΟMENΗ.
ΗΠΑΝΑΧΑΪΚΗ,
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Hηp όο
ΡAMpν
Δράστης μήνυσε 16 αστυνομικούς
uK Εyς ot, n
Novουadu koκκo t oν ουνκpn
ε Aν mra a w
omυκ owοn pmvυ opκan αpon
μμS κoνpe
Μθppυκο
υνολο
ν υ α συ H
Μeriκe
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
BLACK
FRIDAY
SPECIAL
buc 312 19 44
20179ς
athlon
20 139
20 179
20 288
www.cacng
Κάλεου τpα στο 2010 5212
553RΚ