Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
.ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ 29". Αρ. Φ ύλλου 7941- Τιμή 0,70 Ε
Oνκρirititnes gr ()pei hiGainaior (fhompmής ης βnης θρaiti ti hita rημιής Τς θρόης @haihi t Thr ) isagran paratiti ihraks
Την αρχαία Εγνατία στο σήμερα | Καρυοθραύστηφ, Λ.Καβάκος | Εν αμφιβόλω τίθεται
και Σ.Θεοδωρίδου στο Μέγαρο
Μουσικής Κομοτηνής
φέρνει το 5ο Περιφερει ακό
Φεστιβάλ