Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ
Κ Α Θ Η Μ

Υ

Π

Ε Ρ Ι Ν Η

Ο
Ε

Σ

Φ Η Μ Ε Ρ

Τ
Ι Δ Α

Η

Σ

Η

Π

Ε

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4453 - ΕΤΟΣ 18ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΛΒΑΝΙΑ

Η 5η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε
25χρονο μετά από
21 ώρες στα ερείπια
Σελ. 4

«Τρέχει» σημαντικές
δράσεις ενημέρωσης
και πρόληψης
Σελ. 7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προς οριστικό «λουκέτο»
το Τμήμα της Ηγουμενίτσας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μαθητές γνωρίζουν
τις δομές και
τις δράσεις της
Σελ.7

3 Με ομόφωνη απόφαση η

Σύγκλητος αποφάσισε πως
το Τμήμα Μετάφρασης και
Διερμηνείας δεν μπορεί να
συνεχίσει τη λειτουργία του,
καθώς δεν υπήρχε στον
στρατηγικό σχεδιασμό
του Ιδρύματος
3 «Ναι» στη λειτουργία των

Τμημάτων Μηχανολόγων
Μηχανικών και του Τμήματος
Τροφίμων και Διατροφής

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ν/Σ

Ελαφρύνσεις για
φυσικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις
Σελ.13

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ξεκίνησε
η προετοιμασία
ενόψει Πλατανιά

Σελ.9

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Στρατηγικός
στόχος
η προστασία
και ανάδειξη
της λίμνης
• Με βάση τις προτάσεις για έργα
που κατέθεσαν ο Φορέας και
η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης
(ΜΟΔ) Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
Σελ.5

ΠΑΡΚΟ Β. ΠΙΝΔΟΥ

Ηλεκτροφόρες
περιφράξεις σε
παραγωγούς
Σελ.10