Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.649 . Τμή 0,60 ε . Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,3.791-Fax 26510 30350 http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σε τροχιά ανάπτυξης ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων
ΗΛΙΝΔΟ3. ΟΝΤΑΡΗ ΤΟ ΜΕΝΛΟΝΗ
λατης ηνέκυνς, Την καινομίς, πς πρόνπες μθόους Ταραγογς και μ Εργοστάσιο στη ΒΠΕ κ ΚΕΝ Άρτας ήταν στα. υποψήφια
βιοκόστύνηντμοαυρ τυ τρβλοτις αιηγηογρί τιναποή οκινμά
Ρουλία του Προέδρου Δ.Σ Ανδρόο Δημητρου σε φόρουμ πων Βρυξενλν .
Στην Ήπειρο και άλλα
κέντρα για πρόσφυγες;
,. Εχοντας συμπληρσει 60
χρόνια ζωής και διαθέτοντας σή μερα 500 μέλη και 1.200 εργαζ
μενους, ο Πηνorpoφικός Συνε .
Ταιρισμός lωaννίνων Η iνδοςο
Μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη άλλαξε ο σχεδιασμός
Εκτενής συζήτηση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο
. Η πiεoη που υπάρχε από mς
συνεχιζόμενες αφίξες προσφύ.
γων και μεταναστν στα νησιά , .
χει ς επιπτσεις Της και στο εσυ
ερικό Της χρας Από mν προuθησή Τους στην ενδοχρα napά
nς αρχικές αναφορές φαίνεrα ό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
κρατάι γεpά τα. σκήπτρα στον
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χρο
, ελληνικής πτηνοτροφίας.
Aφού ξεπέρασε με εππυχία Της
κτρoυμίες που προκάλεσε η πο ρατεταμένη οκονομική κpίση μένο ντας όρδος και δυνατός, ο Συνεταρσμός που είναι ο μεγαλύπερος στη
χρα μας χo μπε σε τροχια πε
ρατέρω ανάπυξης, επεκτενοντας
η δραστηρότητά του κα εταξδεύ ΡΕΠ ΟΡΤ ΑΖ
νος την Ήπεpo, μέσω των
προόντων που
παράγει , τόσο
εντός όσο ι εκτός συνόρων.
Στην πορεία συτή
δεν πρόκεαι να εξαρεθεί η Ήπε
, παρά Τογεγονός πως μό
λοξενεί έναν πολή μενάλ.
σε σύγκριση με άλλες περιφέρεες
Την πραγματικότητα
Το όραμα Του Πτηνοτpοpκού Συνεταιριομού
Ιωαννίνων παρουσίασ
αναλυτικά σε φάρουμ των
: Βρυξελλνo Πρόεδρός του
Ανδρέας Δημτρίου ..
xeες ο Περtnήonς Α φt
Καχριμάνης στη συζήμηση που έμνε
στο Περιφερειακό Συμβούλι εΣτο ε
Το Κέντρο Φιλοξενίας Κατοικά αδυνατεί πλέον να υποδεχθεί
Εντατικά ετομάζονται ια τις γιορτές
ρuτημα μια το πόσαι μπορεί να φυο - : άλλους πρόσφυγες και μετανάστες και είναι πολύ πιθανό
ξινηθούν στην Ηπεpo δεν υπάρχε να δημιουργηθεί τουλάχστον μια νέα δομή στην Ήπειρο .
ατάντηση. για τον απλούστατο λόγο ..----- -------------------.-----. γιατί κονένας διν toi σε θέση να .
κτμήσει πόσο θα είνα ακόμη συτοί
που θα έλBουν στη χρα μας , Τόν
σε. Από άλο σημείο τηκ ομίας του
καποκαλύφθηκε ή μάλλον επιβεβαθηκε ουτό που ήταν Μyo - πολύ
κκοό μικικό: Η Κυβέρνηση ανα ζητά νέους χρους γα φιλοξενία
προσφόγων στην Ηπειρο. Το Κέντρο
Νεοσυλλέκτων Αρτας , ήταν ένος από
απούς, Χθες υκλο - -11ησελ.
Τα Γιάννενα ακλόνητα στους
κορυφαίους προορισμούς!
Υ Πρτη η πόλη στον δείχτη ικανοποίησης τουριστν. .
Κατα Γάννενα στους ρυθμούς τοu ξενόφερτου Βεσμού
Black Friday σήμερα
και Τι να προσέξετε!
Απήσες από 2 Δεκμβρίου
Προσνο Ταμείο 55ιαι μ απά
Παnάρας αε όλοςπις Δίμοας
. Στη οελίδα 12
. Τα γιορπνά
mς φορά η πόλη
Των Ιωσννίνων ενόψει rων Χρ .
στουγέννων και
Της ΠρωτοχροVας και προετo.
μάζεται για να .
ποδεχθεί rouς χ
λιάδες
πτες που κα φέτος αναμένετα
να κατακλύσουν
ην προχή μας , η οποία εξάλ - Τοία κινητά μαγειρεία στάλθηκαν χθες στα Τίρανα
λου πααραδοσιακά συγκαταλέ.
Υται στους κορυφαίους προopσμούς της χρας.
Τα συνεργεία του Δήμου και οι παγγελματίες του του- 11η στλ
νοιμεγάλες αλυσίδες κερόίζουν την μερίδα του λέυντος .
. Σε ρυθμούς Black
Friday κνείται σήμερα και η a γορά Των buaνvivων, καθς apκετά καταστήματα και κυρίως ο
μεγάλες αλυσίδες ακολουθούν
τον ξενόφερτο θεσμό, σύμφωνα
Από σήμερατο Πανελλ. Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων
Η δωρεά οργάνων αποτελεί
ύψιστη πράξη ανθρωπιάς
επισκέ .
Έλληνες στρατιτες μαγειρεύουν
για τους σεισμοπαθείς της Αλβανίας!
V Μεγαλνει η λίστα νεκρν και Τραυματιν
: με Τον οποίο Την Τελευταία Παρα.
σκευή Του Νοεμβρίου βάζουν
γενναίες προσφορές με σκοπό
να προσελκύσουν Τoυς καταναλωτές και να ζεσταθείη κίνηση!
Μπορεί η... μόδα αυτή να ξεκ νησε από ις HIA 11ησελ
>Mλia στον -ΠΠ> η Αντρα Μεγρλγκής ΠΠΝΜ Εκ, Ντουτούα
.η ανη δυρεά οpγάνων αποτελεί ύψιστη
πράξη προσφοράς , προς
rον συνάνθρωπο Η χρα
μας βρί
σκεται, δυ στυχς,
organ
donor
Τεχνημή τηρίδα μεμαλοάνα
oτο ύψος του Πολικλαδικού
. Ανεβαίνει συν
χς ο αρθμός Των νε.
κρν από rον φονικό
στισμό Των 6.4 pίxτεp
που συγκλόνισε την
κεντρική Αλβανία
Χθες βράδυ ο ope
μος Τους ανήθε σε 47
εν ο συνολικός ορ μός των τραυματιν ξπερνάει τους 900 εκ των
aποων α 65 φέρουν - 11ησελ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
στην Eλευταία θέ
Σελ 2
ση της Ευ
ρπης σε
δωρητές
Τα αίτα για το γεγονός αυτό E
να δάφορα, ωστόσο έχει καταστί
σαφές ότ απαπiτα η ενημέρωση
Των παλιτν επί του θέματος για να
αλλάξ η αpνητική
Μέου ΑΕη μίνη το κτοις
ης ηpτκής ταρημής
και κατ' .
πέκταση
σε μεταμοσχεύσες μέσω Των οποίων συχνά σζονται ζωές.
| Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
- 4η σελ.
Σελ. 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Λιαπιστσεις
Αναδρομές
Παλεύοντας για το αύριο
στα Γιάννινα του 50 .
Αυφίβοληn συμμετοχή του στο Κυριακάτικο πανίδι
Η κρίση φεύγει,
η παρακμή μένει . .
Απρόοπτο με Καρτάλη
στον ΠΑΣ Γιάννινα
Δοκιμές σε σχήματα έκανε ο Αργ. ιαννίκης
> pάφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφέας
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΟΥΛΟΥ, ατρού
. Με προπόνηση
χτες Το μεσημέρι στο
ΠΕAΚΙ Ανατολής ένα
απρόσπτο γεγονός συ
νεχίστηκε η πpοεroα σία Του ΠΑΣ Γιάννινα ε.
0 ηξα σήμερα την ουρτίvo nou οE
Πάζει 1
τα χρόνια κα παλιές σηνές , να ης ξαναδ και να
ης 4νονεpω, οσ0 μπορ, στο χαp
pελθόν πίσω από την κουρτίνo, του νου και Τς ουμισες εκtiνων Των Ρoνων αλλά καλό είνoι να Τις ξαναζωντο ό
με για να θυμηθούν με νοσταλγία οι mo naλιoι και να ι
τεροι για Τα χρόνια εκείνα, τα όδολα, της φτχειος και ανέχειαος, nou
όμως τα -ζούσομε, ευχάριστα, με λγα , αλλά αδιαμορτύρητα . Γιαi
όλοι μας γνωρίζουμε όπη ζωή είναι όλο θυσίες . Με τα λίγα ,
Δοκιμαστήκαμε πολύ τα δέκα τελευταία χρόνια
και ως χρα και ως άτομα . Αυτή η εμπειρία έχει δη
μιουργήσει στον καθένα συκεκριμένη σκέψη για
το αν η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί σε κατάστοση
που να προσφέρει στον Ελληνα συνθήκες ευημε ρίας και γενικότερα αισιοδοξίας . Βεβαίως ως λοός διακρινόμαστε
περισσότερο από συναίσθημα και λιγότερο από λογική Γ' ουτό
δυσκολευόμαστε να απελευθερωθούμε από σύνδρομα απογοήτευσης κα να είμαστε βέβαιοι όη διαμορφνονται οι όρο για μια
σταθερά θεπική nopείa στους δείκτες της οικονομίας .
pου, της ζωής που έζησα εκείνα
όλοι μας έχουμε φυλακίσει το mo
νόψε Της κυριακάτικης
01127:30 μμ) αναμέ.
τpησης με ον Πλατανιά
στο 2ωσμάδες .
Ο Αργύρης rαννiκης
επέστρεψε
άθουν
~ η σελ
7ησελ.
11η σελ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα