Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΑΤΜΑΤΙΣΤΕΚΕ ΣΤΕΝ ΠΡΟΠΟΝΕΣΕ Ο ΛΡΤΑΛΕΣ
Ξεμένει από εξτρέμ
Iel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 29
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6475
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iagones.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΜΗ
ΤΙ ΕΠΟΘΗΚΕ ΣΤΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διεθνές πρότυπο
" πράσινης επιχείρησης
η Πίνδος
Προσφυγική, ένα
πρόβλημι και γιατην Ηπειο
δυσεπίλυτο
ΧΑγροτροφκο και δασικο! συνε ταιρισμοί: εργαλεία για την εnίτευξη
οικονομκν, κοινωνικων και nερβαλλοντικν στόχων , είναι ο ti
λος της Πμερίδας nου πραγματαnonσε στις Βρυλλες την Τεταρτη η
COGECA , η ένωση των δοο μεγαλύ
τερων
οργανισμν COPA και COGECA και
το ισχυρο τερο συνδικαλιστικο
οργανο για τους Ευρωnαίoυς αγρoτες και Παραγωγούς.
Λφxηoι π
ΣΕΛ. 8
Σuν τουρισική κορυφή κα
τον Οκτβριο τα Πάννενα
Στο top 10 των προορισμων για
τον μηνα Οκτβριο Βρίσκοντα α
Γιανννα εν η Hnepoς κατέχει κι
αυτή τη φορα την πρτη 8έση στο
γενικό δεκτη ικανοnolnoης τουρ
στν . Σημφωνα με τα στοεία nou
ανακοίνωσε το IΝΣΕΕ τα Γανινα
Βρίσκονται στην τέταρτη θέση πίσω
αno την ABnva την Θεσσαλονικη
και το Ναύnλιο.
ΣΕΛ. 7
Σε διαβούλευση
το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου Ιωαννιτν
Στάλθηκε σημερα στα μελη της Εnτρατής Διαβουλευσης και στους επκεφαλής όλων των nαρατάζεων το
τεχνικό Προγραμμα tργων γα το
Σε μια nολθωρη συzητηση κατά τη διαρκεια της οποίaς ακούστηκαν όλες α σκέψες και α πρα6ληματισμοί που υnapχουν ανα τη χρα και ο μονο στην Ηπειρο αναφορικά με το προoφυγκό hτrpa προχρησε το αnoγευμα της
Πεμπτης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπeipou
ΣΕΛ. 3
| Για 25 χρόνια ακόμα, τα τέλη
| των απορριμμάτων
| θα ασπράτταn Πριφέρα. .
ΣΕΛ. 16