Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΧιτικη Ε0>
Διαφάνεια
ΑΝΕΕΛΡΤΗ ΤΙ
133 Ναμβρί 2019-ΕΗ pou 992- ιο20Αμt, Φ30 995- Τμήρta μ00 Ε
Ε ΒΛ) ΜΑΛΙΛΙΛ ΕΦΗΜΕΡ1ΛΑ
iraNepio Ε,
συπtίoopο
tAnMopiα
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
Α 10 ΡAΙΟΘΩΝΟ
Τυ500ΕΝ 10Υ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-EΝΕΧΥΡΑ
105.0 10
βαλυτεγαίου 13 ΧΟE 2 ν ΚpρeΛanMpoTΤη. 2 Μ4%, 4986 T14, wwehiovaniog πdαναταεην ι2Τ πaΜ 0m
ΗMmkης"ΚEIA Με μικρόπρέπειες ασχολεται η Αιμανικη Αρχη
Μιο Πρσεκλογική μας
δέσμευση ΠρΟγνατοποιeίoί"
του Παντελή Κυδνη
| εια μεομιος Γ
μιεμΕΟΧΟυ εcciec
| kεντοική Aμενίκό .
Αρm Mου και και ει τα στο υβά
μάπιο, στουs ngoάvoμου: τa .
nooχυμεία , Κaι παν να μην
έρτανε μόνο aό, καιaraτάr .
νομηθερία ο0σμένες φορόι )
o Sa n uηneaia
rρανnυτικά , όλοι γιωοσε.
δτ aν ηεonthσεtε onoa5nnote ωo τα ημοa στην o5ό
λεωpό pο Αraou θa raoetp
5naE noλis auθaρεs po
παυσμο μία θμως, γι καροι .
Σνέκει οικ οιθίδα10
Μiταναστεύτικό. 411 νt oifι
ΙΕλειταίο 24ωρο δε Ποίοτου Aγαίου στ eνndουταa
νουν a9ropnματο
Έχουμε ανο nrad μετο συγκe
εκοιμένο φεμπουκολnα φoτ
αλna 5uσπυχος οι αρpό5α
ρo συνεχs rωpεύουν,
Σκδίαμεγια κό αρά1ο Πm0ε αιικό Συμβούλα σι Μο
Σιγκετρσες διμητυρίας γιατομαανάσειο
Συμανκοποίβλα 90,
CAPRE
ΕΗ dνe6ρnse τη Tπιάρτη 27 Nεεμβρbυ .
2019 p Περκενό Συμβούns Boroau Aebu, papouστου Περκτεκρη Βarεου
Αnasu Κωστοτοου Μοuτούρη. ΜrEνα αημ
oεοτι επόετο γα μεοφείρiegn puμειά ena
Donnaxpovα φή vaκε επ ΜιτinτyE6, Μα
npeEnaγική μπόσεση του συνδμοορού, η ona
inprene μστο α aηpεonoouιοιουνε
δpοσains εpεpεε5δhatα vησ Τ στρ
σεk Yα ταφόδα της μβερηστό μετα είστ
Bομτοελοο Χιομαι Σοuό έλεις γέα το Περμε
| pεEo Ευμβουn
3 Πηκεpεέραη opoυ Angiou , kωνσυανtνos
Mουτουpra αουρτειζηου αη ρόδοφωνική
erομnή του Κωwνευ Κδνη Καημτα μετον
ΑΝTip δnθρο τα
ΕΟfΕE
spirits
κλαυδροηaiονακεναισε το ηρόγρουμο η5 /0 10uεaοση3κ6. Εω έχω να κονω 6οmμεσ πορωμοσε . Ποωνον, ωρο 60.
ενοιάδεε5ο ορίμα δύνομκθ εω φων κακιων ω διδοιέα 6hn /aciesPnemmiby nmHουs hor anni σι οe atir
Banios κιορiiτα Σues ε εον ησωeoε tnarsγmυ5 ειου έονα παρισικος 5 διίσμάνστοιs 5016 1ε λωύου, σατλία ο
aστουιουν 200 κι στι Σοσ 36 omnbρω με τον Πήτνσμε
ΤEL30 2271042158
υοeαθιη Ε βαι
ΑΤΟ ΨΗ
Eaμaωστον UGvn
afp ΚonλΜ oλ3inaon ew
ΔΑ Α ΤΕ
ΣΗ ΜΕΡ
ΟΙ ΣΚ ΨΕΕΣ ΜΑΣ
Οo ακ μάν πέmioni ε
Sου 7unΚ Η
38 ΑEGEOU w. Ghios
FB Caprice Cafe Bar