Πρωτοσέλιδο Kontra News: Κατεβάζουν τους διακόπτες οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
KC NTRA
28.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1795
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΚΑΤΕΒAΖΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
οΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΕΗ
ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕ
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ
ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΕΛ. 3
Ολο το σχέδιο
για TIs αλλαγές
στο Δημόσιο
ΠΑΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ μεγάλη σύγκρουση κυβέρνησns . συνδικότων , σηματοδοτούν οι aπερ
γιακέs κινητοΠοιήσειs τns ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Η περίοδos χόριτ0s για Την κυβέρνηση τελε
ωσε οριστικά και αμετάκλητα και τρα έφτασε η ρα να ανομετρηθεί στο πεδίο ns
ηραγματικήs noλτικns με ια συνδικάτα και την αντιnολίτευση .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Αριθμόs ρεκόρ ανομένετοι να onouno
θεί στον χόρτη με Tιs ανοιχτέs θέσειs
του Δημοσίου, ο οnοίos θa anoκαλυφθεί
μέoο στα επόμενο 24ορο.
Χωρίς ταυτότητα
Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ κύριοs Γερanετρίτns nεp
έγραψε με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά nou
πρέπει να έχει το Πρόσωno nou θα ηροτείνει
για Πρόεδρο ns Δημοκρατίas , ο Κυριάκοs
ΣΕΑ 9
ΣΕΛ. 3
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΩΣ ΤΙΣ
15ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μητσοτάκns .
ΤΟΝ θέλει.
άοσμο, όχρωμο, ακομμάιστο και
συναινετικό.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ στο Μαξμου έχουν μπερδέψει
Τον Πρόεδρο τns Δημοκρατίαs με τον ηρόε δεοτων Mη Κυβερνητικν Οργανσεων .
ΓΓΑΤΙ με την nορείa των εθνικν μαs θεμάτων
και ειδικά την nολυεπίπεδη κρίση στιs ελλη
νοτουρκικέs σχέσειs ο
κροίos , οφελει να έχει άποψη, εμπειρία και
βούληση, ηροκειμένου να ανταnoxρίνεται
στον δύσκολο ρόλο του.
Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Πρόεδροs Tns Δημοκρατίαs
Προκόηs Παυλόηουλο , onέδειξε ότι έχει
όλα τα αnαραίτητα nροσόντα για να σταθεί
δίηλα στουs ξένοus , unερασηζόμενο5 τα εθ .
κάθέματα.
Πμετην
ΠΟΜΙΔΑ
ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ
Η ΑΓΑΠΗ
ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ .
Πρόεδρos ms Δημο
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΟNTRA24:
Η ΝΔ μεροληπτεί
υπέρ των πλουσίων
Ανθροκs ο θοουρόν
ms έπωσηs 40% γα mν
eεργοoή , λετουργκή και
aοθητκή ανοβάθμση των
unoρόντων κηρίων
ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
D ΣΕΛ. 7
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 0-3
ΣΕΛ. 10
οι ΔΥΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
εδπρωταγωνιστής
έίναι η ενημέρωσή σο,
Μεγάλεs ανατροπέs φέρνει το νέο ασφαλιστικό,
nou εν anό την μία ηλευρά δημιουργεί τis nρo
υποθέσειs για αυξήσεις στιs συντάξειs , anό την
άλλη ανοίγει την Πόρτα στουs ιδιτεs και επιβαρύ
νει τα χαμηλά εισοδήματα .
KΟNTR4
> ΣΕΛ. 3
ΤΡΙΤΗΩΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΙΕ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KONTRA