Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ΕΝΟΙΚΙΝΕTA
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 28/11/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7242
27 χρόνια
Εθνική Τράπεζα:
Φεύγουν περίπου 750 εργαζόμενοι
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τεχνολογικέςς εξελίξεις που σχετίζονται με το 5G
ΙΟΒΕΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Στο 1,9 δισ. ευρ τα έσοδα
Ημεριδα γατη
Διηάραη
Ανθεριτικν
Αφολτικν Ταμεαν
αιd Περτιάς ΕΙΑΚ
από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιν
Την τελευταία διετία ο κλάδος των κινητν επι κοινωνιν ανακάμπτι, μετά από μια περίοδο
έντονης υποχρησης μεγεθν λόγω της οικονομικής κρίσης.
ΙΑΡΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΝ
FOUND%ΙΟΝ OF ECONOΜIC
& ΙNDUS TRIAL RESEARCH
Παρουσιάστηκε στο 210 ΙN FOCOM
WORLD CON FEREN CE, η μελέτη
του ΙΟΒΕ για Τις κινητες επικα Υνίες και την επιδραση τους στην
ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα,
Το ΙΟΒE εκπόνησε για λογαριασμό
της Ενωσης Εταιρειν Κνητής
Τηλεφωνίας (ΕΕΚT) μελέτη με
στόχο την ανάδειξη της σημασίας
Ττων κινητν επικοινωνιν και της
ευρυζωνικότητας στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής
οικονομίας
Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη
Πράσινων χρηματοδοτήσεων
Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη πράσινων είμαστε φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, αλλά και
χρηματοδοτήσεων (green financing) θα ανα
λάβει η κυβέρνηση, ανέφερε ο υπουργός επιχειρηματικότητα χωρίς Την έννοια της
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης στο "CEO Initiative Forum".
Ο υπουργός είπε : εν έχουμε ξεχάσει όΤι
οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι δεν έχει νόημα η
ίδίνηθες
αποδεικύται
βισιμης ανάπτυξης και αυτό αφορά και Τς
τράπεζες , και για Το green financing θα Πάρουμε πρωτοβουλίες.
0δράμος για τον
Ψρακό ίη
συνδικαλιστικής
παράταξης
δίδει υπουργική κοινοποιήθηκε
δανείων
"Η Διοίκηση του
καμία Πρόθεση για
τη λήψη μέτρων απόφαση
κατά των δανειολχρεν
από ίδια κεφάλαια
διαγραφή
χρεν κάτω Των
6.000 ευρ και
κ κούρεμαν
15% Του αρχικού
Ποσού) μέχρι α
Τέλη Του Τρέχοντος έτους".
λογισμού
δεν έχει οφειλν,
προχωρήσει από
Ειnτρίαη μα Αμη
μν απίταν
Τις αρχές Του
στα Μέσα Ενημέρ - 2020 , στον καταωσης την Τετάρτη λογισμό οφειλν
προηγούμενης
Νοεμβρίου μέσω
2019,
ηπτν του Τέως κυβέρνησης",
έχουν ρυθμίσει τις
οφειλές
Αντιθέτως Προτί εται να ΤροπΟΠΙήσει τη σχετική αυTοί προήλθαν κοίνωση
δυνατότητα κατα13
δεν αναφέρεται
σχετική ανακοίνωβάρος χιλιάδων
καλντας δανειοληπτν του
στους τέως ΟΕκ , Που
θα έχουν
προχωρήσει στην
ρύθμισης
Προσε
Πός μπορεί να εοχυθεί
δωρείν
η βομηχανία
σύγχυση
άμεσα ενδιαφεροισχυρισμοί μένους . Στην αναΤους.
υποβολή
υπΟαπό ανακοίνωση στηρίζεται ότ ο
Created by Universal Document Converter