Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πέτρου θέμελη / "Μουσική από το Μεσαίωνα" στο Μέγαρο Χορού
Aenou 126 -Τιμ 1 NotoSport
Τnh. 2721021421, enat elakimegm l.com
λέV PΙΑ
Aήττητος και με μηδέν
Παθητικόο Πανθουριακός
Πέμπεn as Nαεμβρίου 2019
www.eleftheriaonline.gr
Κάλεσμα της Καλαμάτας 80 στον κόσμο
Εγκαταλείπεται η Παραλιακή χάραξη
Από κόμβο "Μορέα"
Ριζόμυλος - Καλαμάτα
Κλείνουν ραντεβού
για να ηρολάβουν
την nρoθεσμα
Με τη φράση ono την εniσημη ανακοίνωση της Περιφέραος "έγνε ραμανλή , ουoοστικά rpoοαναγέλa τν εγκατάλεμηης naponaής
enioης συήτησn για τα οδικά έργα Καλαμάτα (κόμβος "Μορdα"-χάραξης και τη συνέχιση του διαγωνισμού για Βeλύωση του υφιστά Ρκόμυλος - nioς- Μεθνη" ο nεppepεάρης Παναγιις Νίκος μενου δρόμου στο μήμα Κλομάτα -Ρίζμυλος. Περοοόtερες
μετά τη χθεσνή συνάντηση με τον unoυργό Υnoδομν Κστα Κα nnpopopίες θα δσει σίμερα ο κ. Νκος σε συνέντευξη Τύnou .
ΣΕΝΔΑ 5
οΠnΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΤΟ ΣΟΠΠ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αρθρο
Δεν αρκούν
οι καταγγελίες
για το ελαιόλαδο
Αnεμnnοκή
των αρδευτικν
της Πελοηnovνήσου
Ετουμε εnανειaημμέν
ονοφερθεί σuν σopn να
αnouoe τουo o μεσ,
ονό ελαnoδo κα α
ελές Καλαν μέοα ano
η διμουpγία ενός aνογνωr
pίoμου ttλoύ rpoiovτος.
raνa συμεί από κpoe
το κνtooion δutικν
κεφαλoίων με τηouvεγo
oία εoτοντόδν rpoω
νν με κλειστά συμδόhaa
toi σt να εveεί μα
μεγάλ εnένδuon noυ θα .
κ0nivε οε ένα mpό tε
Aόrpooν.
Πνίγουν κόσμο τα
μπαζωμένα ρέματα
Μήνυση για
υς mνaoδες
στη Μεοσήνη
ΕΛΔΑ 2
ΕΛΑ 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗ .
AΓOPA
ΚΙΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αναμααλάίσιουγεννιατικου Δένρου
BEopτnστικου Φωισμού
ΙMονρικτμο
Στο 75% η Πληση ρεύματος από αγροτικά φωτοβολταϊκά
ΓΑ8SIS
| ΑΖALEASa
ΣΥμμετΕΧον .
Mουοd φpοnμ
01ΟΡΜΠΑ,
Τtiopiτα
eevdans 2tdupiivias
, grEtpotα,
BLACK FRIDAY 2019
Νteδo Χοpυδι
τ Apuοδio
Καλαμέ
oΠeie & Ανun
uMays Bpyes
s Μοppod toro
Αοppuν Aαyννσ
ΜΠΑΝ ιο
ΠΛΑΚΑΚΙ
ΤΖΑΚΙ
ΕBACK ERIDAYE
ΟΗΤIΜο
4ΑAΑΜΑΤΑ
σε όλεs τs υnnρεσίεs μαs
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πpu 6:30 μ.μ.
χΩΡΟΙ DιοΛorΙΚn ΠΡΟΪΟΝΤΝΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Elektra Hotel & Spo)
Ψορων naι Μnouμnouvαι
27210 90010/nfaParaleaspa g//www.azdesspa.gr
Μόνο για λίγες μέρες
ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 320- ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΤΗA27210 63450

Τελευταία νέα από την εφημερίδα