Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.648.Τιμή 0,60 E . Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γραφeίa: Φ.Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝINA 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac: 26510 30350. htp:/www.proinosiogos.gr . [email protected]
Σημαντικές οι φοροελαφρύνσεις (12διο. ευρ) μετο ΝΣπου κατατέθηκε στη Βουλή
ΚΑΡΟΑ ΝΑΑNAEANΟΥΝ ΤΑ ΙΟΙΚΟΝΡΙΑ
Ηλικιομένοι και ΑμεΑ εκτός Τωνηλεκτρονικν συναλλαγν | Οσεισμός στην Αλβανία ισοπέδωσε Δυρράκιο και Θουμάτε
Μάχη με το χρόνο για την
ανεύρεση επιζντων στα ερείπια
Ο ιματικς αλαφές και στα ανόητα θετζοτα κτιρα α στο δίσες
* Πότε θα δουν άσηρη μέρα
τα ελληνικά νοικοκυριά; Αυτό ε
ναι το κυριο εpumημα που καθη .
μερινά έντονα αποσχολεί Τους
φορολογούμενους τα πλευταία
χρόνια, η συντριπική πλειοψη
φία Των οποίων έχει βάλει πλά
η για να σταθεί όρθια η ελληνική
Ανεβοίτει ο σριδμός νεκρν και Τρσυματν. Αγνοούνται περισσότερα από 20 άτομα
Σημαντική η συμβολή της ΕΜΑΚΙωαννίνων στις έρευνες διάσωσης
. Μάχη με το χpovo δίνουν ra
σωστικά συνεργεία στην Αλβανία
προκειμένου να εντοπίσουν και να
ανασύρουν ζωντανούς μέσα από
τα ερείπια πολυκατοικν . Μέχρι
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
οικονομία και να καταφέρει η χ
ρα να σηκσε κεφάλι! Αν και οι
επιπτσεις της πολυετούς οικονομικής κρίσης δεν είναι δυνατόν
να εξαλειφθούν εν μα νυτή ων
στόσο άρχισε να διαφαίνεται ότπ
κάπ μπορεί ν' αλλάξει για να ανα σάνουν επτέλους νοικοκυριά και
επιχειρήσεις
PΕΠ Ρ Ζ
Σε πρτη ανάγνωση
μόνο θεπικά μορεί να δε
κανείς Το νέο φορολογικό
NΙE, όμως ο πολίες κραΤούν μικρό καλάθι, μέγρι
οι μεισεις φόρων και τα
άλλα κίνημρα να φανούν
στο πορτοφάλι Τους
Η Κυβέρνηση Μητοοτάκη με Την
κατάθεση στη Βουλή , αργά το βράδυ της Τρίτης, Του νέου φορολογκού νομοσχεδίου , Το σποίο χαροκτηρίζa ως ενομοσχέδο-Τομή
για την επανεκκίνηση ης οικονο-.
μίας και περιλαμβάνα φοροελα φρύνσεις 12 δισ . ε- - 11η σελ
χθες βράδυ ο αρθμός Τους είχε aνέλθει σε 32 οι Τρoυματίες είχαν
φθάσει χθες βράδυ τους 685, εν
οι αγνοούμενο, υπολογζονται σε
πάνω από 20, μεταξύ αυτν Τρες
πολυμελείς οικογένειες και όσο οι.
ρες περνούν ο πιθανότητες για
: επιζντες λιγοστεύουν.
ΟΛΕ:A9 Larψρου η καποβολή
δήμο ρστίηον τoμnu
Το δράμα των σεισμο: παθν στο Δυρράχιο συνε - |
χίζεται καθς εκατοντάδες άτομα έμεναν άστεγα
και διανυκτερεύουν στο
ύπαιθρο ή και σε σκηνές . .
Οι μεγαλύτερες κατατροφές και.
τα περισσότερα θύματα έχουν γίνη
στο Δυρράχιο και στην κωμόπολη
Θουμάνε , σπό την οπoa προέpχονται έντΕΚ νεκροί Τουλάχστον 50
κτίρια έχουν υποστεί
Αποκαλυπτικά τα στοικεία έρευνας γα τους ΟΤΑ
Σελ 6
Εμπόδιο η απλή αναλογική στην
ομαλή λειτουργία των Δήμων
Πιoοατα μάρα μα τρληm
ηroμκατς τοds
+2η σελ.
ΕΠΙΣΗ ΜΑ ΝΣΕΙΣ
Σελ. 12
>0ιΔήμαοχοι την απορρττουν σε ποσοστό πάνω από 95% Προφητικήν
διλωση απότον Μουσή Ελισάφ. Πονοκέραλος οι ελλείμεις προσωπικού
Πολιτική γενναιότητα
η παραδοχή του λάθους!
λάθος! Η δημόα τουοθέrηση του βοολευτή καpάλας "υερά
ML ΟMΟE Ea boήμα
Jmμ μία άν ν π
ηΕνα λiτiο χφ α
Dodeoο είνα ro Εγαλύτερο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
,που αντμετωπίζουν
ο, νio Δήμαρχοι Της χρας
μας και Της Ηπείρου φυσικά, με
βάση την εμπερία Της τρiμηνης
.Εhι πολτική γενουότητα για μια κυβέρνηση να λέε, συγνμη
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
poκpατίας Μάκάρrou Λαζαρίδη , κα στενού μέχρι m
η τ0 Κοριάκου Μητοοτί, δεήνει κα τη διαφορά εππέδο μεταξύ
mς oμερης κα υ 00pε ν Νοσοκομείων κα .
Σελ. 12
σχεδόν θητείας Τους
στο Τμόνι muv ΟΤΑ
oπου Τους εαξε το ε.
κλογικό σμα;
Η απλή αναλογική
είναι σήγουρα από τα μεΚυβέρνησης σε όπαφορά ης το
Αποφάσισε ότι δεν μπορεί να λεπουργήσει
ΗΣύκλητος του Πανεπιστημίου Ιωανήνων
ρίνει αυλαία στο Τμήματης Ηγουμενίτσας !
ποθετήσες στελεχν σε 0σες
Είναι γεγονός πως στο συγκεκριμένο ζήτημα έγναν λάθη, τα οποία
δεν επτρέπονται σε μια Κυβέρνηση που έχει εκλετΕ και εφαρμόζει σε
που μεγάλο βαθμό ως τρα την αξοποίηση στελεχν
-11η σελ
οτρα αo
Μάχη- για τη φέτον
και στο Ευρ. Δικαστήριο
Θα δοθούν σε παραγωγούς που έγουν πρόβλημα
Μόνο οι περιφράξεις με ρεύμα
κρατούν μακριά τις αρκούδες
VΖυητά να προχωρήσουν εχείνα των Ιωανίνων και της Αρτας
Να εχπροσωπηθεί
n Hιειρος στην ΚΕΔΕ
με τον Χρ. Τσιρογιάννη
>naa να σηραθεί αn' ΟΟΣ
. Χωρίς πο
τελικά η Ηγoυ
μενίτσα, καθς
Το Τμήμα Μετο
φρασης και
Διερμηνείας
που είχε θεσμοθετήσει η υπό
τον Κ . Γαβρό γλου προηγο.
μενη ηγεσία rou υπουργείου Παι . μίου Ιωανίνων
δείσς δεν έλαβε απράσηνο φως
από τη Σύγκλητο Του Πανεπιστη- Τμήματα του αντα Ε1εί0Υ
V Ατήσεις δέχεται ο Φορέας Εθν . Πάρκου Βόρειας Πίδου
. Σοβαρά προβλήματα ο
νημετωπίζουν κατά καιρούς
καλλιεργητές , κπνοτρόφου και
μελισσοκόμοι του Νομού Ιωαν vίνων οι οποίo δραστηριοπο ούντι ενός Τοu Εθνικού Πάρ .
κου Βόρειας Πίνδου από ης αpκούδες που εισέρχονται στις ε.
κτάσεις Τους και στην mpοσπό
θειά Τους να βρουν
. Η ε
προσπηση
της Ηπείρου
στην Κεντρκή Ενωση
. Δμέτωπη μάχη εξελίσσεται για την προστασία ruν ελ.
ληνικν αγρoτικν πpoioνuv
| και ειδικά σε ό,π
| μεσα την Ήπειρο , me a. |
η φέτα
Η Ευρωπτή -12η σελ
Δήμων
δος (ΚΕA σης
Πρόκειπα για ένα από τα τρία
11ησελ
- 3η σελ.
ΓΝΩΜΟδο τήσεις . . -)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
Έργα αποχέτευσης σε μικρούς | πέρασε ις ενοκλήσεις που τον ταλαπρησαν
Διαθέσιμος 0 Πίτου Γκαρσία
Ηπεριέργεια και η φλυαρία.
> Γρόφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β MΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωονίνων
οικισμούς της Ηπείρου .
για το παιχνίδι με Πλατανιά
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ
Είναι φυσικό να είpαστε περίεργο. Το πρό
βλημα είναι ότι η περιέργεια μας κάνει να γινόμα στε ένα ορυχείο πληροφοριν για ετερόκλητα θέ .
ματα με συνέπεια να ενδιαφερόμοστε μόνο για
την επιφάνεια Των πραγμάτων . Η περεέργεια ανe βάζει Τον κόσμο πάνω σε μια σκηνή μπροστά μας, αλλά δεν έχου με τη δυνατότητα να παρέμβουμε Ετσι, η περιέργεα χαρακτηρ
ζεται από τη διαστιορά , αναζτντας το καινούργιο , Τpέχοντας
από το ένα στο άλλο . Δεν την
. Πρόσφατα ανακοινθηκε, η πρόσκληση από
την Περιφέρεια Ηπείρου , για την υποβολή προτάσε ,
ων στο Ε.Π Ηπειρος γα επενδύσες στη διαχείριση
λυμάτων μικρν οιασμν, συνολικής δημόσιος δοπάνης 15 εκ . ευρ Αφορά οικισpούς Γ προτεραι ητος και οικισμούς που επιβαρύνουν ευαίσθητους ,
υδάτνους αποδεκτές , Είναι οι μικροί οικισμοί στην Περιφέρεια Ηπεί
ρου , ορενοί , ημιορενοί, και rαpάκmο, nou δεν διαθέτουν αποχe τευτικό σύστημα , απoτελούμενο από δίπυο και σταθμό επεξεργα σίος είναι αρκετοί
Με την κατασκευή και τη λεπουργία των προτεινό
Ατομικό πρόγραμμα για Παντελάκη-Καρτάλη
. Με τη συμμετοχή
Του Πίτου Γκαρσία στο
κανονικό πρόγραμμα
προπόνησης κήνησε
χτες Το πρωη Τpοε
rομασία Του ΠΑΣ Γιάνννα ενόφει της κυρια .
κάτικης (01/12 7:30
μμ) αναμέέτρησης με
Τον Πλa
και πουθενά .
Κοντά στην περιέργεια βρίσκεται η φλυαρία, Μιλάμε ολύ . . και
όταν μιλάμε, δεν κάνουμε Τίmοτε άλλο από το να διο.
-ησελ
+ 7η σελ.
11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα