Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hneίρου-Ιδρυτήs Ειe. Τzλλas-τοos 930-Αp. Φιλλου 24696-Πeμπτm 28 Νoεμβρίου 2019-060 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΑ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πα να γίνει
το Αν αΝ0 Κννα
Γυάλινα Πάννενα)
Δεν έχασε ποτέ
από τον Πλατανιά
με ελεύθερn είσοδο
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΑΙΔΑ 2.
Από περιφράξεις
έως σκύλους
Στο τελικό στάδιο η διαμόρφωση προτάσεων , στο Πλαίσιο του Προγράμματος κΟλοκληρωμένων
Παρεμβάσεων , στε να ακολουθήσουν τα τεχνικά δελτία και η διεκδίκηση χρηματοδότησης
ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
Στη δωpεόν noρoρηση εννέα
ηλεκφοφόρων nεριppόξεων σε
napayωγoύς θα nρaχuωρήσει ο Φοpέας Διακείρισης Εθνικού Πόρκου
Βόρεας Πίδου. στην ηροπόθεα
Εnυσης των nρoβλημάτων συν .
nopξης του τonικού nopαγωγικού
πληθυσμού με τις oρκούδες Μονά6ες δίωξης ορκούδων με σκλους
ωγκροτεί η aKολλιστ .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Υστατο μέσο
η δικαστική
διεκδίκηση
Ηδικαστική δεκδίνηση του εnδ6 ματος napαμεθορίου , και μάλιστα
οναδρομικό , θα cίvαι η ύστατη λύ .
ση σε nεpiητuon nou 5εν anoδσει
ησυνδικολιστική niεon , aναφέρει
nΕνωση Ασυνομικν Υnαλλήλuν
Ναμού ωαννίνων
ΣΕΛΙΔΑ 5
8υ0οοαας
Πρεμέρα
για την <Περιφέρεια
των εφήβωνο
Πρόγραμμα επιoκέψεων μαθητν
σην nεριφέρεο Hπεiρou, Προκει
μένου νο γνωρίσουν από καντά τη
Gαμή, τον τρόnο λειτουργίος και τ
δρόσεις της, έχει θέσει σε εφαρμογήη περιφερε ιακή oρχή σε συνερνασίο με τηνεκnoίδευ τική κοινότno
Δε γνεται να ανασταλούν οι αιτες του ευτροφισμού ούτε με αγιασμό ούτε με καλή
Προαίρεση , ανέφερε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβτιδας Φλιππας
φίλιος. 36 έργα στον κατάλογο των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων
ΣΕΛΙΔΑ 4
Άσκηση ετοιμότητα
στην Ιόνια Οδό
ΣΕΛΙΔΑ 3
5" ΕΜΑΚ
ΤΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝ0 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΙnΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΕΛΙΑ 4
Διέσωσε 24χρονο
στο Δυρράχιο
α62 καμπαναριά της
Επιμένει για τα δύο
δε θέλει της Ηγουμενίτσας
Ηπείρουν στην ΕΗΜ
ΣΕΛΙΔΑ 0
Μάχη με τον χρόνο γα τον
ένταπισμό επζντων και αν
onεyκλωβισμό τους Βίνουν οι
όνδρες της 5ης Εδικής Μoνάδας Αντιμετπισης Κοτα
στροφν στο Δυρράχο ης
Αλβανίας . Το βράδυ της Πέ
μητης, μετό onό nολύωρη
nροσπάθε, antγκλβισον
ζωντανό ένον άνδρο 24 ετν.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Συνέντευξη
Nο εnμείει στη λετουργία ων μημότων Μaχονοόγων Μηχηνικν τς Πολιτεκνικής Σχολής με
Eδρα το Ιωννα, και Τροφίμων οι Διαροφής ης Γιωπονικής Σχαλής με έδρα τιν Αρτη. όχι όμως κοι
του Τμήματης Μετάφροσης και Δερμηνείας με έδρα Τιν Ηγουμενίτοα, απαφάσιε η Σύγδητος του ηa
κιστημίου taawwvων oε ουκδρίοσ uς την ρίη Η onόψοση ήων ομέφωνη κοι ίφθηκε με βόη
μόνο ακοδημοικά κρήρια,άπως χηρακτηριστικά ονομέρεω, στλνοντας κοι ένα nρauονές μήνυμο
στς πέσεις, nou ασκούνται anό mν πλευρά Πολτκν ουτοδιονητκν και οκαναμικν napαγόντων
mς θεσηpωτος , μετ την anόφοση ανασταλής της έναρξης λειτοργίος των νέων μημότων ΑΕΙ.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ. ΜΠΟΥΤΖΑΣ
ΚΝα Περπατήσουμε
μαζί τα βουνά μας
Έρχονται τα Σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα