Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27426
Μεταναστευτικό:
Στη λίστα
Προθεσμία 10
ημερν στις ΜΚο
να εγγραφούν στο
μητρο
αδιαπραγματεύσιμου ρίσκουν
η Ελλάδα
Προθεσμία 10 ημερν έδωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις
Μη Κυβερνη τικές Οργανσεις, οι οποίες
δραστηριοποιούνταιι στο μεταναστευτικό , προκειμένου να εγγραφούν στο αντί στοιχο μητρο .
<Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρ ο
των Μη Κυβερνητικν Οργανσεων , των
οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό /προσφυγικό , όπως αυτό περιγρά
φεται στο καταστατικό τους , παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερν , από της δημοσιεύσεως του παρόντος, Σ)
λάδας στο ευρωπαϊκό εξάμηνο και τη
συνέχιση των συμφωνημένων μεταρ
Qυθμίσεων
πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επαναφέρει την Ελλάδα στον κατάλογο
αδιαπραγματεύσιμου ρίσκουν σε ό,τι
αφορά την ασφάλι ση βραχυπρόθεσμων
εξαγωγικν πιστ
σεων από την 1η Ιανουαρίου 2020%.
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είχε βγει εκτός
της σχετικής λίστας
το 2013, κάτι που δημιούργησε προβλήματα στην ασφάλιση
των πιστσεων για
εξαγωγές ελληνικν εταιρειν και εξ .
γεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 , οι
χίνδυνοι βραχυπρόθεσμων εξαγωγικν
RISK?
Τουρκία: Oxι
μόνο δοκιμάζει
τους S-400 αλλά
θα κατασκευάσει
δικό της μαχητικό
αεροσκάφος
λάδα . Οπως σημεινει η Επιτροπή, με τά την επιτυχή ολοκλήρω ση του προ
γράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγου
στο του 2018, την πλήρη ένταξη της ΕλΣτη λίστα των χωρν <διαπραγμα
Η Τουρκία σχεδιάζει να κατασχευά
τεύσιμου ρίσκου (marketable ris k) επαναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ε σει εγχωρίως ένα δικό της μαχητικό αεριωθούμενο, στε να είναι έτοιμο τα επόμενα πέντε ή έξι χρόνια, δήλωσε σήμερα
( σ.σ. Τρίτη) ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν , εν μέσω μιας συνεχιζόμενης
διαμάχης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για
την αγορά των αεριωθούμενων F-3 5 .
Εξάλλου , ο υπουργός Ε
ξωτερικν , Μεβλούτ Τσαβού-Ε 3
πιστσεων έναντι της Ελ
λάδας θα θεωρούνται δια - ΣΝΑ
Κ. Παπαζάχος: Δεν υπάρχει κίνδυνος για
ενεργοποiηση ρηγμάτων στον ελληνικό χρου
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο κα
Ολο το παρασκήνιο: Μάχη των Ελλήνων
στο Αμβούργο να μη δοθεί το όνομα
του Κεμάλ σε πλατεία
Γαλλο-γερμανικό
σχέδιο για
αλλαγές στην Ε
θηγητής της σεισμολογίας στο Αριστο
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Παπαζαχος , ως προς το εάν ο σεισμός 6,4 βαθμν στην Αλβανία
μπορεί να ενεργοποιήσει ρήγματα στον
ελληνικό χρο .
Δεν διατρέχουμε χανέναν τέτοιο κίνδυνον τόνισε ο κ . Παπαζάχος , μιλντας
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ρήγμα του Δυρραχί
ου είναι πολύ γνωστό σεισμικό κέντρο και
η δραστηριότητά του γνωστή από την αρ χαιότητα . Με βάση τις υπάρχουσες ιστορ
κές μαρτυρίες, ο πρτος μεγάλος σεισμός
τοποθετείται στο 58 π.χ. Ο Πλούταρχος αναφερόμενος στην εξορία του Κικέρωνα
στο Δυρράχιο σημεινει πως αυτή συνέ
πεσε με μεγάλο σεισμό, ο οποίος προκάλεσε μεγάλα
Μεγάλες είναι οι ελληνικές αντιδράσεις , απέναντι στην προσπάθεια που γίνεται
να δοθεί το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ σε δημόσιο χρο, στην Περιφέρεια του κέ
ντρου του Αμβούργου . Αναμονή για την επίσημη απόφαση.
Αναταραχή έφερε το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στο Αμβούργο της Γερμανίας . Και αυτό, επειδή μια ομάδα Γερμανν και Τούρκων επιχειρούν να δσουν το όνομα του σφαγέα των Ελλήνων του Πόντου, σε δρόμο και πλατεία του Αμβούργου, προωθ
ντας το αίτημά τους στα αρμόδια όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Απέναντί τους, όμως , βρήκαν τους Ελληνες του Πόντου , που κατοικούν στη γερμανική
πόλη , οι οποίοι κατέθεσαν τις ενστάσεις τους στην τοπική αυτοδιοίκηση του Αμβούργο .
Αν περάσει η πρόταση , τότε θα δοθεί το όνομα του Γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ
παραβαίνοντας κάθε ηθική και με παράλληλη αμαύρωση της μνήμης χιλιάδων νεκρν της
Γενοχτονίας στην Τουρκία . Ποιν από δύο εβδομάδες αποκαλύφθηκε η πρό- ,
ταση που προήλθε από τη Γερμανοτουρκική νεολαία της πόλης. ΔουλεύτηΗ Γαλλία και η Γερμανία υπέβαλαν
στους εταίρους τους κοινή πρόταση για
την μεταρρύθμιση της λειτουργίας και
των πολιτικν της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
σε μία προσπάθεια να αμβλυνθούν οι ανησυχίες που προκλήθηκαν από την διάσταση των απόψεων μεταξύ των δύο ηγετν τους.
Οι δύο χρες προτείνουν απολογισμό
για την κατάσταση της υγείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον εντοπισμό μεταξύ των ευρωπαϊ
ΣΕΛΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα