Πρωτοσέλιδο Μαχητής:Recognized text:
1ï ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ
ÂÑÁÂÅÉÏ ÊÁËÕÔÅÑÏÕ
ÊÕÑÉÏÕ ÁÑÈÑÏÕ
***
ÔÉÌÇÔÉÊÇ ÄÉÁÊÑÉÓÇ
Áðü ôï ºäñõìá
ÐñïáãùãÞò
Äçìïóéïãñáößáò
Áè. Â. Ìðüôóç

ÁÄΕÓÌÅÕÔÇ ÅÂÄÏÌÁÄÉÁΙÁ ÅÖÇÌÅÑΙÄÁ
Ç áñ÷áéüôåñç ôïõ íïìïý Áéôùëïáêáñíáíßáò
×Üñéôé Èåïý, ðñþôç åöçìåñßäá óôï íïìü óå áíáãíùóéìüôçôá, áíáãíùñéóéìüôçôá, ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, óõ÷íüôçôá áíÜãíùóçò ê.ëð.,
ìåôÜ áðü ðáíåëëáäéêÞ äçìïóêüðçóç ôùí åôáéñåéþí MRB, VPRC, Metron Analysis (ìå åíôïëÞ ôïõ õðïõñãåßïõ Åðéêñáôåßáò)
Ιδρυτής: ✝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΚΑΝΗΣ - Ιδιοκτήτης, Εκδότης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΚΑΝΗ - Γραφεία: Παναγοπούλου 10 & Ποιητών. ΤΗΛ.: 26410.29975, FAX: 26410.28614
Τιµή φύλλου 1 ΕΥΡΩ¸ Έτος 59o - E-mail: [email protected] - ÔÅÔÁÑÔÇ 27 ΝΟΕΜΒΡΙÏÕ 2019 - Αριθ. Φύλλου 2603

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η Υπέρτατη Αξία
(∆εύτερη και τελευταία ενότητα)
ΕΝΑΣ νέος οικογενειάρχης σε ένα ορεινό χωριό της
Αρκαδίας, αγρότης, ο οποίος ήταν αδιάφορος για τον
Θεό, είχε περιέλθει σε απόλυτη ένδεια. ∆εν µπορούσε να
εξασφαλίσει για την οικογένειά του ούτε το φαγητό της
ηµέρας. Πάνω στη µαύρη απελπισία του, το αποφάσισε.
Πήγε και βρήκε τον ιερέα του χωριού. Ο αγαθός λευίτης
του απάντησε απλά: «προσευχήσου παιδί µου στον Θεό
και αυτός θα σε ακούσει». «Τι να του πω πάτερ µου; Εγώ
δεν ξέρω να προσεύχοµαι. Το δηµοτικό έβγαλα.» «Να του
µιλήσεις όπως µίλησες σ’ εµένα. Να του πεις ό,τι µου
είπες».
ΠΗΓΑΝ στην εκκλησία. Ο ιερέας τον άφησε
µπροστά στα βηµόθυρα. Εκείνος γονάτισε, ενώ ο
λειτουργός βάδισε διακριτικά προς τα έξω. ∆εν πέρασαν
τρία – τέσσερα λεπτά και ο νέος άντρας σηκώθηκε. Μέσα
σε κλάµατα και λυγµούς, είπε στον ιερέα: «Πάτερ µου
προσευχήθηκα και µε άκουσε. Με άκουσε και θα µε
βοηθήσει». «Τι του είπες παιδί µου;» «∆εν έχω µόρφωση
πάτερ µου και του µίλησα απλά: Εγώ τερµάτισα.
Τελείωσα. Αν θες λυπήσου τα µικρά παιδιά µου και
βοήθα µας».
ΤΟ Ι∆ΙΟ βράδυ του χτύπησε την πόρτα ένας
συγχωριανός του µεγαλοκτηµατίας. «Πάµε για δυο
τσιπουράκια». Στο καφενείο του έκανε µια ξεκάθαρη,
τίµια και πολύ ευνο κή πρόταση συνεργασίας των
κτηµάτων τους. ∆έχτηκε αµέσως. «Ακόµα δυο τσίπουρα
Φάνη». Από την επόµενη κιόλας ηµέρα η Χάρις του Θεού
επισκίασε το σπιτικό του, τους αγκάλιασε όλους. Οι
δωρεές Του άρχισαν να έρχονται η µία µετά την άλλη
στην οικογένεια και στη δουλειά του. Με δικά του έξοδα
έγινε αργότερα η ανακαίνιση της παλιάς εκκλησίας του
χωριού και η επίστρωση µε πλάκες του µεγάλου αύλειου
χώρου. Και ποιος ξέρει πόσα έχει προσφέρει ως σήµερα
στο κοινωνικό σύνολο ο ευλογηµένος δούλος,
νοικοκύρης πλέον, πλήρως αποκατεστηµένος από το
Πανάγαθο «Χέρι» Του.
«ΕΓΩ τερµάτισα. Βοήθησέ µε».
ΜΗ ΝΟΜΙΣΕΙ βεβαίως κανείς ότι ο κάθε πσιτός και
γνήσιος δούλος του Θεού θα διέλθει το βίο του χωρίς
λύπες και στεναγµούς. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το
οποίο φανερώνει σε ποιους κατοικεί το Άγιο Πνεύµα, το
ότι δεν τους συνηθίζει στην καλοπέραση, στην ανάπαυση,
την αµέριµνη ζωή, αλλά ταλαιπωρίες, βάσανα,
πειρασµούς παραχωρεί ο Θεός να τους δοκιµάζουν.
Θέλει τα παιδιά Του παλληκάρια, όχι κακοµοίρηδες,
πνευµατικά ναυάγια. Ταυτόχρονα όµως ο Θεός δίδει την
δύναµη στον πιστό να µπορέσει να αντέξει τη δοκιµασία,
πάντα κατά το µέτρο της αντοχής του καθενός. Πώς
µπορούσαν οι Άγιοι να καίγονται, να διαµελίζονται και
αντί να ωρύονται από τον αβάσταχτο πόνο, να
ευχαριστούν µε ευγνωµοσύνη τον Θεό, να χαµογελούν;
Ο ΑΓΙΟΣ Λαυρέντιος τον οποίον τοποθέτησαν γυµνό
πάνω σ’ ένα τεράστιο τηγάνι µε καυτό λάδι, µετά λίγη ώρα
φώναξε στους βασανιστές του χαρούµενος: «Τηγανίστηκα
απ’ εδώ. Γυρίστε µε τώρα σας παρακαλώ και από την
άλλη», επιδιώκοντας έτσι όσο το δυνατόν περισσότερα
στεφάνια από τον Κύριο. Αυτά είναι καταγεγραµµένα και
δεν επιδέχονται ούτε την ελάχιστη αµφισβήτηση.
ΟΤΑΝ ο Απόστολος Παύλος παρακάλεσε τον Χριστό
να τον γλυτώσει από ένα βάσανο, τον σκόλοπα (αγκάθι),
ο Κύριος του απάντησε: «Αρκεί σοι η χάρις µου, η γαρ
δύναµις µου εν ασθενεία τελειούται» (Β’ Κορ. 12,9).
∆ηλαδή «δεν σου παίρνω τη δοκιµασία, αλλά σου δίνω τη
δύναµη να την υποφέρεις. Γιατί αλλιώς πώς θα φανεί η
δύναµή µου;»
ΓΝΩΡΙΖΩ καλά ότι οι υπερβατικές αυτές καταστάσεις
οι οποίες πραγµατώνονται ΜΟΝΟ µε τη Θεία χάρη είναι
για κάποιους απίστευτες. Αίτιο εκρηκτικής αντίδρασης,
χλεύης και άρνησης. Ο λόγος είναι ένας: Αυτοί οι
αδελφοί προσπαθούν να ερµηνεύσουν τον Θεό µε την
ανθρώπινη λογική. Να τον προσεγγίσουν µε µαθηµατικές
εξισώσεις, µε φιλοσοφικές έννοιες, φθάνοντας έτσι σε
ανυπόστατα επαγωγικά θεωρήµατα.
(Συνέχεια στη σελ. 2)

Παπαναστασίου για το
µεταναστευτικό:
«δεν θα το κάνω γαργάρα»

Λάβρος
εμφανίστηκε ο δήμαρχος
Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου
για
τις
εξελίξεις στο μεταναστευτικό-προσφυγικό με
αφορμή τις πληροφορίες
για δημιουργία κέντρου
στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης.
Δηλώνοντας φορτισμένος ζήτησε τη στήριξη όλων των παρατάξεων και όλης της τοπικής κοινωνίας
αναφέροντας πως «θέλουμε φοιτητές και
πανεπιστήμιο και όχι μετανάστες».
«Έλεγαν πως θα το κάνω γαργάρα
επειδή κυβερνά η ΝΔ. Δεν θα το κάνω
γαργάρα. Είμαι ξεκάθαρα αντίθετος»,
ανέφερε ο δήμαρχος Αγρινίου καλώντας
με… νόημα την κυβέρνηση να στείλει τους
μετανάστες «εκεί που έχουν δρόμους,
φυσικό αέριο, φοιτητές…».
Συνδύασε μάλιστα ο δήμαρχος το θέμα
με τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών κάνοντας γνωστό
πως στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του
Αγρινίου ήδη φιλοξενούνται τρεις μετανάστριες μητέρες με έξι παιδιά τους. «Δείχνουμε αλληλεγγύη στην πράξη» , υποστήριξε

ÈÅÓÅÉÓ

επαναλαμβάνοντας μια
ακόμη φορά την άποψη
«άλλο πρόσφυγες και
άλλο μετανάστες».
Ο Γ.Παπαναστασίου
εξέφρασε την πλήρη
αντίθεση στη χρήση του
αεροδρομίου για το
σκοπό αυτό αναφέροντας πως είναι ενεργό,
έχει
επιχειρησιακή
ικανότητα και πρέπει να αξιοποιηθεί προς
άλλη κατεύθυνση.
Έκανε επιγραμματική αναφορά στα
προβλήματα της πόλης λέγοντας πως αυτή
«αντιμετώπισε κρίση πριν την κρίση, είναι
3η στο ΚΕΑ και έχει έλλειψη υποδομών».
«Από ποτέ έχει να δει μεγάλα έργα
αυτός ο τόπος; Πόσα χρόνια θα μας δουλεύουν οι κυβερνήσεις;», αναρωτήθηκε
λέγοντας πως αυτά είναι ερωτήματα της
τοπικής κοινωνίας.
Υποστήριξε ότι την αντίθεση του την
εξέφρασε αρμοδίως και εντόνως ενώ
εκτίμησε πως η κυβέρνηση προβαίνει σε
διαρροές για να δει τις αντιδράσεις. Κάνει
πάντως “μεγάλο αγώνα για να το αποτρέψει”, ειπε…
(Συνέχεια στη σελ. 20)

Πέρασε ο ισολογισµός απολογισµός του δήµου
Αγρινίου, τι ανέφερε ο
αντιδήµαρχος Οικονοµικών

(Σελ. 20)

Φοιτητές στο δηµοτικό
συµβούλιο Αγρινίου για την
επανίδρυση του ∆ΠΠΝΤ
Οι φοιτητές του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (∆ΠΠΝΤ) έχουν προβεί σε επ’ αόριστο
κατάληψη στο πανεπιστηµιακό τµήµα ενώ προ ηµερών διαµαρτυρήθηκαν και στην Πρυτανεία στην Πάτρα. Παρουσιάστηκαν και στο
δηµοτικό συµβούλιο κρατώντας και πανό ενώ αναµένεται έθεσαν το
θέµα πριν την τακτική συνεδρίαση που ακολούθησε την ειδική για τον
ισολογισµό-απολογισµό.
(Συνέχεια στη σελ. 20)

Γενναία απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ιδρύµατος Παπαστράτου

(Σελ. 2)

Έργα ύψους 6,5
εκ. ευρώ µέσω
LEADER στην
Αιτωλοακαρνανία

(Σελ. 20)

Συνταγµατική
Αναθεώρηση:
Με 212 «ναι»
υπερψηφίστηκε
η ψήφος των
αποδήµων

(Σελ. 20)

Μείωση
επιτοκίου
για τα
φωτοβολτα κά

Πάνω από 1.000 παιδιά στην
Αιτωλοακαρνανία προγραµµάτισαν
(Σελ. 2)
ροµποτικό µηχανισµό που ζωγραφίζει,
Το πάρκο µας, ο
συµµετέχοντας στην ευρωπα κή
καηµός µας
εβδοµάδα προγραµµατισµού
(Σελ. 4)

ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ
ÔÁ×. ÃÑÁÖÅÉÏ
ÁÃÑÉÍÉÏÕ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
2006

(Σελ. 3)

Η πλειοψηφία
των
µειοψηφιών

Του Ã.Ó.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του Αγρινίου έτρεχαν ταυτόχρονα
δύο θέματα: το ένα ήταν
το τμήμα του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο, που
βρέθηκε στην αίθουσα και
τα παιδιά με τα πανό τους
προσπάθησαν να εξηγήσουν τους λόγους για τους
οποίους δεν θέλουν να
καταργηθεί το τμήμα τους
και θέλουν να παραμείνουν στο Αγρίνιο. Ε, δεν
θα το πιστέψει κανείς
αλλά πιο ψυχοπονιάρηδες
και πιο ευαίσθητοι με τη
περίπτωσή τους ήταν
εκείνοι των γνωστών ιδεολογιών που λένε ότι δεν
χρειάζεται να υπάρχουν
παντού
πανεπιστήμια,
διότι τα παιδιά πρέπει να
πηγαίνουν μόνο σε τέλεια
πανεπιστήμια! Εκείνοι που
στηρίζουν συχνά τις καταλήψεις που φέρνουν τους
γονείς στην απελπισία,
καταλήψεις που γίνονται
για να καλυτερεύσει η Παιδεία, η οποία είναι-κατά τα
άλλα-δωρεάν και δημόσια,
αλλά κοστίζει μια περιουσία ολόκληρη! Παράνοια!
Είπαμε όμως ότι είχε
δύο θέματα το συμβούλιο.
Ποιο ήταν το άλλο, το
δεύτερο; Ήταν το θέμα
της δημιουργίας στο
Αγρίνιο, πιθανώς στο
παλιό αεροδρόμιο, «κλειστού» κέντρου για τον
έλεγχο μεταναστών που
είναι σε αίτηση καθεστώτος ασύλου. Ο δήμαρχος, εκπροσωπώντας
την πλειοψηφία, είπε ότι
δεν θέλει κάτι τέτοιο στην
πόλη. Η επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι πρέπει να το
δούμε. Ο εκπρόσωπος του
τέταρτου σε δύναμη
συνδυασμού είπε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Ε, όλοι οι υπόλοιποι
που πήραν τον λόγο,
πέντε άτομα τον αριθμό,
επικεφαλής και σύμβουλοι, είπαν ότι ναι, θέλουμε
μετανάστες. Ότι, όχι, δεν
υπάρχει διαφορά ανάμεσα
σε πρόσφυγες και μετανάστες. Κι ότι κακώς γίνεται
αυτή η κουβέντα. Ο άνθρωπος πάντα μετανάστευε,
λέει, οπότε δεν έχει
σημασία τι λέμε εμείς.
(Συνέχεια στη σελ. 2)