Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Νοεμβρίου
[Κδημερινή οικονομική ειδική εgnμερίδα Διακηρύξευν-Δημοτρασιν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6924
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Συντάξεις
Δεκεμβρίου
10 δισ. ευρ
Φόροι
μέχρι το τέλ0s
του χρόνου
Ξεκiνηoαν α πληpωμέs
Έσοδα τουλάχιστον αποφάσεις για
10 δισ. ευρ αποκλειστικά από φόρους ανα ζητά μέχρι το τέλος
του έτους το οικονομικό επιτελείο για να
κλείσει το φετινό προ
υπολογισμό.
Τα έσοδα αυτά μαζί
με την εισπρακτική επί
δοση του Προγράμμα
Πληρνονται από
την Τρίτη 26/11 συντάξεις Δεκεμβρίου ,
αντίστροφη μέτρηση
για ΚΕΑ και επίδομα
ενοικίου του ΟΠΕΚΑ.
Οι πληρωμές για το
επίδομα παιδιού Α21
και προνοιακν επιδομάτων πραγματοποιήθηκαν από τον
ΟΠΕΚΑ,εν ξεκίνη.
σαν και οι τ
ουνέγεωμ1
τρόπο διανομής και
τους δικαιούχους του
φετινού μερίσματος.
Ο Νοέμβριος είναι
εξαιρετικά κρίσιμος
μήνας για τα έσοδα
αλλά και βαρύς για τα
νοικοκυριά καθς έως
και την Παρασκευή θα
πρέπει να πληρωθεί η
τρίτη και τελευταία
δόση το φόρου εισο
δήματος , η τρίτη δόση
Δημοσίων
Επενδύσεων
λούν και το τελευταίο
στοίχημα της φετινής του ΕΝΦΙΑ και η δόση
χρονιάς δεδομένου ότι
ο. Προυπολογισμός θα
κλείσει με υπερπλεό .
αποτεΤα έσοδα που θα εισρεύσουν στα κρατικά
τα μεία στο τέλος του
μήνα θα κρίνουν και το
τελικό ποσό nου θα
διατεθεί μέσα στον
Δεκέμβριο.
Πάντως , το γεγονός
ότι στο 10μηνο καταγράφηκε
εσόδων κατά 95 εκατ.
ευρ έναντι του αναθεωρημένου στόχου
που προβλέπεται στο
τελικό σχέδιο του προυπολογισμού του 2020,
εκ των οποίων τα 50
εκατ. ευρ προήλθαν
από φόρους, δείχνει
ότι οι δημόσιες εισπρά.
ξεις έχουν κατεβάσει
ταχύτητα και ο ρυθμός
αυξησή τους εμφανίζει
συνέχεια στην 10
ή οι δόσε ις για όσους
έχουν υπαχθεί στη
ρύθμιση των 120 δ .
σεων ή και στην πάγα
ρύθμιση .
Το Δεκέμβριο οι φορολογούμενοι θα πρέ.
πει εκτός από την 4η
Ξεμπλοκάρει η
πληρωμή συντάξεων σε πρην
εργαζομένοus
νασμα.
Στο υπουργείο Οικονομικν περιμένουν
και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για
την πορεία των εσό - δόση του ΕΝΦΙΑ να
δων του Νοεμβρίου
πριν κλειδσουν τις
υπέρβαση
πληρσουν και τα τέλη
κυκλοφορίας του 2020.
Big Brother
κατά του
Οδηγίες προς τις αp μόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ, προκειμένου να
ξεκινήσει σταδιακά η
πληρωμή συντάξεων σε
δικαιούχους προερχόμενους anό Νομικά
Πρόσωπ Δημοσίου Δι
καίου ( ΝΠΔΔ) που από
το 2016 παραμένουν
εγκλωβισμένοι στις ελλείψεις και τις αδυνανόμου
Κατρούγκαλου, δίνει το
συνέχεια στην 2
λαθρεμπορίου
καυσίμων
Σελίδα 9