Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
δοφuνo pου ου , μ
ΓΟ σwνστ όμως
| μέχρι θονάτου
οεgpoΥ
| ελtύθερο /
την oο
1οου"
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5899
Τιμή φύλ.: 0,50 e
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Αναθερηση
Πτολεμαίδα Παρά τη βροχόπτω ση,
" Οχι στη βίαιη απολιγνιτοποίηση και
το ξαφνικό θάνατο της ΔΕΗ
|φναξαν , εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι της περιοχής ,
με αφορμή τις ενεργειακές εξελίξεις
Σελίδα 21
Χωρίς ακριβές χρονοδιάγραμμα
για το σβήσιμο των λιγνιτικν
μονάδων , οι βασικές ορχές
του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα
Σελίδα 5
Συντάγματος
νοι9 μεγάλες
αλλαγές που ψήφισε
Σκληρή μάχη
η Βουλή
Θεκr 'ν
για το βόρειο τμήμα
Σελίδα 13 7
τns E65
Αποτελέσματα
5ns αγωνιστικής
' τοπικό ΕΚΑΣΔΥΜ
Big Brother
Σελίδα 4
κατά του
λαθρεμπορίου
καυσίμων
Τπ σΙτ&c
ΑΠΟΨΕΙΣ
0 πρωτογονισμός
του κασύλου >
Ένα νέο ηλεκτρονικό
εργαλείο το οποίo θα εν.
τοπίζει σε πραγματικό
χρόνο τις "όnoπτες εισ.
ροές, εκροές καυσίμων
σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα επστρατεύει η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημο σίων Εσόδων για να
βάλει φρένο στο λαθρεμ.
πόριο το οπoίo ανοίγει
τρύπες στα έοοδα του
προϋπολογισμού noυ
υπερβαίνουν τα
εκατ. ευρ.
Σελίδα 24
Ο Μnαμπινιτης οpίζει - Λuτουργικός αναλφαβητισμός είναι !
η ελλιτής γνση της μητρικής γλσοας (Aεξιλογίου. γραμματ
κής κλπ) που μεινει την ικανότητα και στοτελεσματικό τητα
| ης αυκονωνίας. Γενικότερα, είναι η άγνοια στοιχεων που επι|
| Τρέουν σε κάrοoν να rpooovaτολίζεται σωστά στην κονωνία .
| να κατανοεί τον κόσμο και την εποχή του επαρκς..
Το αντίστοχολήμμα στο Χρηστικό Λεξικό της Νεoελληνικής !
Γλσσας , της Ακαδημίας Αθηνν , λέει για τον λειτουργικό|
| αναλφαβητισμό: -Είναι η έλλειψη βασικν δεξιοτήτων που σχε.
Τίζονται με το διάβασμα, το γράψμο και την αρίθμηση, προκει
| μένου να αντιμετωπίσει κάποος τα προβλήματα της |
|καθημερινής ζωής Και οι δυο αυτοί λεξικολογικοί ορισμοί napanέμnoυν c ένα!
(κρίσμο κανωνικό σύμπωμα: Στην περίπτωση ατόμων ή περ
Σελίδα 12
ουνέχεια στην σtλίδο 4/
κρΔικΟΣ ΘΡ