Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KΟΑΟΕ
ιpP FΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12398
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Επιστρέφουν στην κανονικότητα οι ελληνικές επιχειρήσεις
ανάσα για τις ελληνικές εξαγωγές
Απόφαση.
Τρόμος στην Αλβανία
από τον "χορό" των Ρίχτερ
Προσφυγικό:
Η Ευρπη να μην
κρύβει το κεφάλι
Χορός" των Ρίχτερ στην Αλβανία, σκορπντας τον
τρόμο στους πολίτες . Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχα σαν τη ζωή τους από τα 6,4 Ρίχτερ που συγκλόνισαν
την Αλβανία . Τα 6,4 Ρίχτερ ήταν ο μεγαλύτερoς σε .
σμός που έχει γίνει στη χρα εδ και δεκαετίες . Δρ ματικές εικόνες με κατεστραμμένα χτίρια, κόσμο πα
νικόβλητο , να φάχνα εγλωβισμένους στα συντρίμ.
μια . Ένας από τους νεxρούς σκοτθηκε όταν πήδηξε
απόχτίριο mα να σωθεί .Πάνω από 600 οι τραυματίες ,
οι περισσότερο με κατάγματα . Ο σεισμός είχε επίχε
ντρο περοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης
Σιγιάκ , ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα εν το
εστιακό βάθος ήταν μιχρό , 10 χιλιόμετρα .
στην άμμο
Διαμορφνεται μια ξεκάθαρη
τάση: οι επενδυτές πιστεύουν ότι
δεν υπάρχε πια πολιτικό ρίσχο
στην Ελλάδα και ότι έχουμε αφή .
σει πίσω μας την χρίσην, αναφέ
Qει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητοοτάχης στην Corriere della
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιστροφή της Ελλά, στη λίστα των χωρν αδιαπραγματεύσιμου ρίσκου για
Sera.
Όσον αφορά το μεταναστευτικό-προσφυικό , ο Πρωθ
πουργός καλεί την Ευρπη ανα
σταματήσει να κούβει το χεφάλι
της στην άμμον , υποκινόμενη
πως πρόκειται για αμγς ελλη νικό , ιταλικό ή ισπανικό πρ
την βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικν πιστσεων .
Από την 1η Ιανουαρίου του 2020, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυΣτήριξη 30 εκατ. σε όσους
ν το.
νοι εξαγωγικν πιστσεων για την Ελλάδα θα θεωρούνται ως
επλήγησαν λόγω Thomas Cook
ευπορεύσιμο, στε να καλύπτονται από ιδιωτικούς ασφαλιστι
κούς φορείς, ανέφερε η ανακοίνωση ,
Στην απόφαση αυτήσυνέβαλαν οι μεταρρυθμίσεις που υιοθέ Ελλάδα σει
Πας επόμενες δύο εβδομάδες θα υπογραφεί ένα
πρόγραμμα 30 εκατ. για τη στήριξη των εργαξο .
μένων και των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγο
της πτχευσης της Τhomas Cook , όπως έκανε γνωστό ο Χάρης Θεοχάρης , απαντντας στη Βουλή σε
ερτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνας Νοτοπούλου Αναφορκά με τις ενέργεες της χυβέρνη
σης μετά την πτχευση της εταιρείας επισήμανε όι
η χρα μας ήταν η πρτη που Οaβε μέταα μετά
την πτχευση της Thomas Cook, από την πρτη κιο .
λας μέρα , στε να βγει η ΚΥΑ και να ενερrοποιηθούν
τα 80 ένσημα αντί για 100 και ο ένας μήνας παραπά .
νω επίδομα ανεργίας "
βλημα, δηλαδή ένα ζήτημα που
αφορά μόνο τις χρες πρτες
υποδοχής . Τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ανα θεωρήσει άμεσα το σύστημα του
Δουβλίνου και να διασφαλίσει
επιμερισμό των βαρν , ειδικά σε
ό,τι αφορά την αξιολόγηση αιτή
σεων για άσυλο.
σε συμφωνία με τους δανειστές .
τησε η
Δημιουργούνται πλέον όροι ισοτιμίας των ελληνικν επιχειρή
σεων με τις ευρωπαϊκές στο κρίσιμο πεδίο των συναλλαγν με
δ Τοτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι η ελληνική oιτο εξωτερικό,
κονομία ανακτά την αξιοπιστία της. Τίθεται τέλος στην πρακτι
κή των δυσμενν όρων με τους οποίους ήταν αντιμέτωπες τα
χρόνια της κρίσης πολλές επιχειρήσεις , ιδιαίτερα οι μικρομε
σαίες, όπως π.χ. όταν χρειαζόταν να προκαταβάλλουν την αξία
των πρτων υλν .
Στο 1.9 δισ. τα έσοδα
από υπηρεσίες τηλεππικοινωνιν
Μπαίνουν περιορισμοί
στις εισπρακτικές εταιρείες
Με τον αραμπά οι εγκρίσεις
προστασίας 1ης κατοικίας
oς μπαίνει στα ενοχλητικά τηλεφωνήματα
ύμφωνα με τον 1OBE , την τελευταία διετία ο
κλάδος των κινητν επικοινωνιν ανακάμπτει ,
μετά από μια περίοδο έντονης υποχρησης με
γεθν λόγω της οιχονομιχής χρίσης . Το 2018 τα έσο .
δα από υπηρεσίες ανήλθαν στα ε1,9 δισεκ . καταγράφο λοκληρθηκε η 21η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονιχής πλατφόμας mα την προστασία της πρ
της κατοιχίας . Έχουν εισλθει και συναίνεσαν στην ά
ση απορρήτου 49.929 χρήστες . Εχουν ξεχινήσει τη δια.
διχασία ετοιμασίας της αίτησης 33.305 χρήστες. Έχουν
υποβληθεί 690 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
Έχουν δοθεί 123 προτάσεις ρύθμισης από τράπεζες.
Έχι ήδη εγκριθεί η χρατική επιδότηση σε 13 πολίτες.
στο σπίτι από τις εισπραχτικές εταιρείες . Στις
αρχές Οκτωβρίου η Γενιχή Γραμματεία Εμπορίου χαι Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα
συνολικού ύψους 46.000 ευρ σε τέσσερις εισπρακτι
κές εταιρείες. Οι παραβάσεις αφορούσαν όχληση οφε
λετν πριν από την πάροδο των δέκα ημερν από την
ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφeιλή τους κά.
ντας άνοδο κατά 1,5% σε σχέση με το 2017. Ωστόσο, σε
σχέση με το 2009 έχουν υποχωρήσει 49%