Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπα
τον τoΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eοτίτης-Είδόης- Δοθυτής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Ετς 450- Aμ ύλλου 159 Τμή Ο 0uμό . tπέρη 27 Νoβiοu 2019
ΝΜΗΡΑΗΤΟΥ ΕΜΣ ΜΕ ΣΟ
ΤΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΕΟΝΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
ρου και οφορά τη σύνδεο
της nρέβεζος με τους κ .
ντρικούς δΕοE
Ενα nono ατμα τwν np 0 όλnn μα φορo η
Πpέpεζα φαίνεται w
1 αρoγκτo στις Αoης Τσελήκος
ουνδε
m ς tς με τους μεttpoς στοθηκ
wpopo aίτημα nou κατέθε .
σν στη υνεδραο του
Δημοτικού Συμβουλίου ο
nρόεδρο, Konνοτήtων Λού
κοδούς άξονες Αφορμή να tο Φμα nou μο.
νοούno tο ενδιοφέρον
στη συνεέρiοσn του Δημοτικού Ευμpουnίου της Δευ
τού, βεζονwν roκειμένου να
ργοuμε αn τw eημονu0 την
ναή αnoμoνωoη.
υνέχευ στη ελ,
Στα στοιχεία Πou πρέπει να συγκεντρνει
ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Αναφέρθηκε ο Υnouργός Enικρατείας Γιργος Γεραπετρίτης
Στα στοικία nou θα nptnεi να
ουγκεντρνει ο npoρος της
Δημορατίας ανοφέρθrε , μετ
ξυ ΟΛΛων ,ο unoupyoς Εκpatt .
ος napyoς rεponttpτης σε p .
δοφωνική του ουνέντευξη ,
Ψνχu στη e. 8
Ορίστηκε το νέο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ
Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουπος
Φτης Ζέρβας
Τα υπόλοιπα μέλη
Ας κάνουν κάποι
Αντιπολίτευση Ουσίας
Μου κάντι εντύπωση ότι κάποιο .
περίμεναν να ακούοουν δημόσια .
τι η Ποράταξη του Βαγγελη Pono .
Το νέο ΔΣ τη ντάκη με αναnληρω ΔΕΥΑ Πρβζος οpt
στηκε κατά τη ουνε - δαμάνη, τον Νίκο
δρίαση του Δημοτι . Παγγέ με αναπληρω .
κουυμ oυ της τή των Κστα Ακρί .
Δευτέρας . Ο Δήμαρ - βη, τον Λεωνίδα Αp χος Πρέβεζζας Ν . Γe yupό με αναπληρω
ωργκος όρισε πρό - τ τον Γρηγόρη
δρο τoν Δημοτικό Κουμπή , τον Δημή
Σύμβουλο της Δημο - τη Κοραμανίδη με
τικής
Φωτη Ζέρβα , μλη Σορrιάνογλου .
την Αθηνά Κωνστα τή tov Γιάννη Δαρ.
Ανατροής αναηληρωτή toν r.
κη συνεργάζεται με την Παράταξη
του Δημάρχου Νίκου Γεωργάκο .
χυτη σ.
υνέυα υτη σΗ