Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974) Ap. φύλλου 6880-12.001
Δήλωση της νέας διαικήτριος του Γ. Ν Δράμας
Παvελλήνο Πρωτάθλημα Τές κβον ντο
Γενικός συντονιστής
Ενημερωτικές συναντήσε ις για τους
γονείς από το ΚΕΣΥ Δράμας
Στόχος της η αναβάθμιση
του Μητρου Πολιτικν
Στελεχν στην Περιφέρεια
Τρία μετάλλια για
Μύθος και
πραγματικότητα για
Τις ουσιοεξαρτήσεις
του Νοσοκομείου Δράμας
τον Α.Σ. ΑΤλαντα
και των υποστηριζόμενων
ΑΜΘ της Ν.Δ.
Προσοτσάνης
ο κ. Μιχάλης Τάσσου
σελ. 3η
δομν του
σελ. tη
σελ. 7η
[ng γεο
Συνολικά θα προκηρυχθούν 34.524 θέσεις
Κοινό κλιμάκιο για τον αντικαπνιστικό στη Δράμα
Στο Νομό Δράμας αναμένεται
η πρόσληψη 238 ατόμων στο νέο
πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | η Δημοτική Αστυνομία Δράμας
4524 θέσεις
Σε 549 έλεγχους έχει προβεί
έως τον Σεπτέμβριο του 2019
Τα στοιχεία που δίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
κ. Εφραιμίδης
|του νέου πpo
γράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας ανά δήμα αναμέ νεται να προκηρυθεί
τη δεύτερη εβδομάδα
του Δεκεμβρίου (9-13
Δεκεμβρίου. Οι eέσεις
εργασίας , αφορούν
Δήμους , Περιφέρeες,
Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοας και 37 υπη.
peoisς του υπουργείου
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας /Φοpeίς Δια
χείρισης Προστατευό
μενων Περιοχν
Σύμφωνα με πηγές του υπουργίου , ο τοπική αγορά εργασίας .
σχεδιασμός της κδοσης της προκήρυξης Πδσες και ποιες εδικότητες
είναι οριστικός, αφού στόχος είναι να έχει
ολοκληρωθεί η δαδικασία των απήσεων
ακόμα και πριν τα Χριστούγενα ή το ap - τιστοςχούν σε πάνω από 70 εκδικότητες
Υότερο μέχρι το τέλος του χρόνου .
Αναλιτοκότερα σε ότι αφορά στο Ναμό γικής και πανειστημιακής επαίδeυσης.
Δράμας , αναμένεται να γνοuν οι ακόλουθες προσλήψεις . Στον Δήμο Δοξάτου, στημα δηλθηκαν από Δήμους και Περ
πρόκειται να προοληφθούν 55 άτομα , φέρεες οι απαιτούμενες εδικότητες που
στον Δήμο Δράμας, 135 άταμα , στον Δήμο αντιστουχζονται με ης ανάγκες που προΚάτω Νευροκοπίου Δράμας , 28 άτομα , κύπτουν για την υλαποίηση των δηλωθένστον Δήμο Παρανεστίου 19 άτομα , και των αντίστοςχων έργων Μετά τα ατήματα
στον Δήμο Προσοτοάνης 46 άτομα
Οι τοποθετήσες των ωφελουμένων θα υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΛ προγίνουν στς υπηρeσίες
νουαρίου ή εντός του Φεβρουαρίου του τος προκειμένου να εντάξουν στον β
Το νέο πόγραμμα , θα απευθύνεται σε που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των
ανέργους που αντμετωπίζουν διαίτερο έργων.
πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργ σίας (μακροχρόνια άνεργο ) και δίως σε δκότητες αφορού: Δακηίκού και οκο
αυτούς noυ ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλ - νομκού προσωπικού, ψυχολόγων , κονω κιακές ομάδες
Επτλέον, η απασχόληση είναι διάριειας νηmιαγωγν , βρεφoνη πιοκόμων ηλεκτρομηνν και θα πραγματοποηθεί σε στο - λόγων υδραυλικν , βαηθητικού προσωπ
χευμένα έργα των δήμων και φορέων που κού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπθα αποσκorouν κατά βάση στη βελτίωση κού φύλαξης, οκοδόμων , μαγείρων οδη της καθημερνότητας σε τατικό επίπεδο,
όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμση μκρν υποδομν , τη βελτίωση ειδικότητες πρακειμένου να καλυφθούν
των παρεχόμενων υπηρεσιν προς τους όλες οι απαιτήσεων των Φορέων.
κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία
του περβάλλοντος κ.λπ.
Το πρόγραμμα σε eπόμενο στάδιο - θα αίτηση για έναν έως τpεις Δήμους της
περλαμβάνει εξeιδουμένη και πιστοπαημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση κότητα.
Του θανόση Πολυμένη
ΛΤΑΛΗ δημοσιότητα έχει πάρει
| και πάλιτο τελευταίο χρονικό διάΙστημα, η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου . Απ' ότι φαίνετα, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει ένα
στοίχημα επ' αυτού με μόνο στόχο την
επιτυία: η τήρηση του αντικαπνιστικού
νόμου, σε δημόσιους χρους , όπως δημόσα κτίρια και υπηρεσίες, αλλά φυσικά
και καταστήματα υγειονομκού ενδιαφ ροντος, όπως κοντρα διασκέδασης, καφετέριες , εστιατόρια , σνακμπαρ και άλλα
Μέχρι στιγμής, η εx νέου
Kνητοπούηση απέδωσε δύο
- πολύ κοντινές μεταξύ
τους-συσκέψeις στην Αν τιπεριφέρεια Δράμας ,
όπου οι αρμόδες υπηρεσίες όπως η Μνση Δημόσιας Υγείας (yειoνομικό)
Αστυνομία και Δημοτική
Αστυνομία , έχουν συζξητήσει μεταξύ τους για τους
τρόπους εφαρμογής του
Δστυχς και οι δύο συ σκέψες ήταν κλειστές για
τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Παρ άλα αυτά , το γ ικό συμπέρασμα από
αυτές είναι ότι, έγνε μια βασυή ενημέρωση σε ενπρο - Και μάλιστα, θα πρέπει να σημεσουμε ότι μέχρι τον
σπους των παραπάνω υπηρeσιν στην πρτη, αλλά Σεπτέμβριο του 2019, έχei προβεί σε 549 ελέγχους και
και σε εκτροσηους των καταστημάτων διασκέδασης έχει βεβαισει 45 παραβάσες από ηις οποίες πληρ
και εστίασης τη δεύτερη φορά Και συμφωνήθηκε ότ θηκανα 32, 2άδεςς αφαιρέθηκαν και έχειγόνει1 σφρά
από εδ καπέρα, θα pγανουν προς έλεγχο μεικτά κλ γιση καταστήματος για 10 ημέρες Τα στοοeία αυτά
μάκα από στελέχη και των τριν υπηρεσιν (γαονοόπως είτε ο κ Εφραμίδης , έχουν σταλεί με την προ
μκά Αστυνομία και Δημοτιή Αστυνομία) , αρχικά για βλεπόμενη διαδικασία στην εσαγγελία
ενημέρωση και ήπιο
έλεγχο και στη συνέχε
περισσότερη αυστηροποήση
Σε δηλσες του χθες
Τρίτη στον ΠΤ, ο αρ
μόδιος αντιδή μαρχος
Οκονομικν του Δήμου
σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την
θα προκηρυχθούν
αθέσες που θα προκηρυχθούν, θα αν
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμας, τεχνολο Υπενθυμίζρται ότ , το ροηγούμενο διά Δράμας που έχει και υπό την ευθύνη του τη
Δημοτική Αστυνομία κ Γιάννης Εφρομίδης
επιβεβαίωσε ότι από τς επόμενες ημέρες θα
αρίσει ο έλεγχος για τον αντικαπνιστικό
νόμο με μεικτά κλημάκα , εν βεβαίωσε ότ
ήδη έχουν ενημερωθεί και οι καταστηματάρ
χεςνυχτερινν κ
τεριν , εστιατορίων κτλ
Παp όλα αυτά και παρά την τελευταία κνητατούηση, η Δημοτυσή Αστυναμία συνεχeι
όλο αυτό το διάστημα το δκό της ελεγκτικό
έργο όσον αφορά το κάπισμα στα μαγαζιά
των ΟΤΑ , οι αρμόδος υπηρeσίες του
: στα τέλη Ιa - χρησαν στην κατάρτιση του προγράμμασκέδασης, καφε
κύκλο του προγράμματος μόνο εκείνους
Οκ rάνης Εφραμίδης
Σύμφωνα, με πληροφορίες οι βασυός e
νικν λεπουργν , νοσηλευτν δασκάλων,
γν κηπουρν , γενον καθηκόντων . Παράλληλα , θα υπάρξουν και άλλες
οι εγγεγραμμένοι στα μητρα ανέρ
γων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
επιλογής τους και για μία και μόνο ειδ .
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Πρόσληψη ενός
ατόμου στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Δράμας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύύγκρονες υnnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΕΕΙΟ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
, Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιοστατης αnaκόνσης
ηεξίλξη στην εξίταση του μαστού
. Ynέpnxος Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Yntpnxo Τiplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοηaντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Το υπουργείο Πολτισμού εκpve την κόνηση των διαδεκά
σιν πρόαληψης, 400 ατόμων, διαφόρων ειδαστήτων (ΔΕ
Φύλαξης- Πληροφόρησης Ημερήσυων Φυλάκων Αρχαιστήτων , ΔΕΦύλαξηςΠληροφόρησης Νυτοφιλάκων Αρχαιστήτων, ΥΕ Βοηθη
τοκού Προσωπικού-Καθαριότητας και ΥΕ Βoηθητκού Προσωπικού-Εργατν ) , με σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου
ορσμένου χρόνου καιγια διάστημα πέντε μηνν , σε Υπηρe
σέες του ΥΠ.ΠΟΑ, προκειμένου να εξασφολιστεί η εύρυθμη
λετουργία Μουσείων και Αρχαιολογεκν Χρων.
πάνοη 8λα 6ας αξοτιεη
μμαθράπι τράντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τλ. 2521022423, Fax: 2521022413
email [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
|σελ. 4η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα