Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αύξηση κεφαλαίου με διαδικασίες εξπρές από τη LAmda
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5611 Τετάρτη 27.11.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Νέοι έλεγχοι
ΣΥΡΙΖΑ:
Αχτσιόγλου
20% αύξηση εισφορν για το 85% των μη
μισθωτν
> Τελ
>>> Τελ
για την
Η αυβέρνηση επιβαρύνει τους ασφαλισμένους
και παραπληροφορεί
αντιμεττιση
ΣΑΙΤ για την ασφάλιση
της αγροτικής παραγογής
παρεμπορίου
Το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή
ανακοιννουν την εβδομαδιαία επιχειρησίακή δραστηριάτητα των μηχανισμν
ελέγχου γα την αντιμετπι
ση του Παρεμπορίου στο
σύνολο της επικράτε ιας.
Σημεινεται ότι:
1) Κατά το χρονικό διάστημα
24.11.2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 239 έλεγχοι .
18.11.2019
Π.Ο.Π.Ε.Κ.
2) Οι παραβάσεις παρουσι ζουν αύξηση κατά 98% για
το προαναφερθέν χρονικό
διάστημα (συνολικά
βεβαιωμένες παραβάσεις ).
συγκριτικά με την προη
γούμενη
Μειομένες και φέτος οι παρτγελίες
γα πιρλαιο Βέρμνοης
εβδομάδα
11.11.2019 16.11.2019.
του στα επίπεδα του Μαρτίου
2011 , δηλαδή 60 ευρ τα 1000
Μεγάλη ανησυχία και προβ
ληματισμός επικρατεί στους
Πρατηριούχους και διακινητές λίτρα , αντί των 280 ευρ που
πετρελαίου θέρμανσης λόγω της
μείωσης των παραγγελιν κάθε
χρόνο και των πωλήσεων των
πετρελαιοειδν
γενικότερα.
3) Σε συ νεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία , τη
Δημοτική Αστυνομία,
Λιμενικό Σμα και
συνδρομή των τοπικν δημοτικν και περιφερειακν
ελέγχου για την αντιμετπι
ση του παρεμπορίου έλαβαν
χρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Αίγιο .
είναι σήμερα.
Η πρόταση της Π.Ο.Π.Ε.Κ. για
την μείωση του Ε.Φ.Κ. στο
πετρέλαιο θέομανσης είναι επ
τρεπτή στο πλαίσιο της Οδηγίας
2003/96/ΕΚ και βάζει τέλος στο
αναχρονιστικό και δυσερμήνευτο καθεστς των επιδοτήσεων,
κλάδο που πλήττεται βαθύτατα σημεινει η Ομοσπονδία σε
προϊόντων
επιχειρήσες
Ο υπουογός Αγροτικής Ανάπτυξης εκτμά ότι η σύμπραξη
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ανοίγει νέες προοπτικές
προς όφελος των Ελήνων παραγωγν χωρίς να υπάρξει η
παραμικρή επιβάρυνση γι' αυτούς Το φαινόμενο που εντείνεται.
την τελευταία δεκαετία οξύνει
το κλίμα αβεβαιότητας σε έναν
4) Ελέγχθηιαν , κατασχέθηαπό την ύφεση.
σχετική ανακοίνωση .
καταστράφηκαν
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , Μάκης
Βορίδης , σε συνέντευξή του στο
ένθετο κAgropost> της εφημε
ρίδας <Παραπολιτικάν, τονίζει
ότι μοναδικός στόχος της
κυβέρνησης από την πρτη
μέρα <ήταν να αλλάξουμε τα
αρνητικά δεδομένα που είχε
δημιουργήσει η διακυ βέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και να επαναφέρουμε την κανονικότητα και στον
πρωτογενή τομέα> . Τονίζει ότι
αποκορύφωμα της υλοποίησης
του υβερνητικού προγράμματος είναι το νομοσχέδιο για τα
συνεταιριστικά σχήμαπα που θα
τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες .
Η Πανελλήνια Ομο σπονδία
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ. ) εκφράζει πετρελαίου θέρμανσης καθιε
για πολλοστή φορά τον προβ
ληματισμό των μελν της και
προτείνει επίσης για πολλοστή
φορά την μείωση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ)
Η διαφορετική φορολόγηση του
πετρελαίου κίνησηςς και του
χιλιάδες είδη παρεμπορίου
(2.806 τεμάχια) , χυρίως απομιμητικά , τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην
αγορά .
ρθηκε το 1992 με το σκεπτικό
ότι ηθέρμανση ανήμει στα βασι κά αγαθά και επομένως η φορολόγησή της με υψηλό συντελεστή είναι κοινωνικά άδικη,
αφού πλήτει αναλογικά περισ
5) Επεβλήθησαν πρόστιμα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για έλλειψη παραστατικν εμπορίας και παράνομης διακίνησης , έλλειψη
αδείας κ.α. συνολικού ύψους
33.500 ευρ.
πετρελαιο ειδή
προϊόντα στο μο . τουλάχιστον σότερο τα φτωχότερα στρματα
των κρατν της Ευρωπαϊκής
Ένωσης , στο δε πετρέλαιο θέρ
μανσης προτείνει την μείωση
του πληθυσμού.
Created by Universal Document Converter