Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΟΥ 9975- ΕΤΟΣ 35ο -ΤΙΜΗ 1 e-ΤΕTΑΡΤΗ 27 ΝΟEΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ-ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 891,86 μονάδες
Πτση 0,71%
CAPITAL ECONOMICS
Εγκέλαδος
"Μαραθνιος
η αποκατάσταση
της ελληνικής
οικονομίας σε
προ κρίσης επίπεδα
20θ0δικΟHΑSΟ 05οφονιας
μαμαυ
Σελ.5
Σελ. 6
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 80ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η Φτχεια θέλει καλοπέραση"
Κόντρα ΝΔ.ΣΥΡΙΖΑ
για τα "ρουσφέτια"
Στο 62% ανέρχονται οι Ευρωπαίοι Πολrτες ηλικίας άνω των 16 ετν , οι οποίοι
δήλωσαν ότι ήταν χαρούμενοι συνεχς ή
την περισσότερη ρα σε μία περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, σύμφωνα με στοιχεία
της Eurostat.
Στον αντίποδα, για την ίδια ΠερίοδοΠου αφορά τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες του 2018- το 12% δήλωσε ότι ήταν
σπάνια χαρούμενο .
Σε σύγκριση με αντίστοιχα στοιχεία του
2013, το Ποσοστό των χαρούμενων αν θρπων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2% σύμ φωνα με τη Eurostat.
Κατά τα ίδια στοιχεία, οι Π1o xαρούμενοι Πολίτες στην ΕυρΠη Βρίσκονται στο
Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη
Φινλανδία, καθς στις τέσσερις αυτές
χρες , Ποσοστό 76% δήλωσε ότι αισθάνεται χαρά. Ποσοστά Πάνω από 70% συ γκέντρωσαν και το Λουξεμβούργο, η
Ισπανία και η Δανία.
Στον αντίποδα, Διγότερο-χαρούμενοι
από όλους τους λαούς στην Ευρπη φαίνεται να είναι οι Λετονοί (31% ) εν ακο λουθούν η Βουλγαρία , η Κροατία , η Λ θουανία και η Ρουμανία με την Ελλάδα
(46%)
Το ερτημα Που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν
να βαθμολογήσουν τη συχνότητα Που ήταν
χαρούμενοι τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες , με βάση την παρακάτω κλίμακα:
Συνέχεια,
Την Περισσότερη ρα,
Κάποια ρα,
Λίγη ρα,
Ποτέ.
Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να υποθεσουμε , ότι οι Πολίτες των πλουσιότερων χω
ρν είναι αυτοί Που είναι Πιo χαρούμενοι
από τους φτωχότερους γείτονες τους.
Ομόφωνα αθος
εισαγγελέας
Ιωάννης Διτης
Σελ. 3
Σελ. 2
ΝΕΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
μεύτερσγοστο ΠΟΑΧαμιδιή
ΤουκΚε Χαλκιδικ
Προθεσμία
10 ημερν
για να ενταχθούν
στο ειδικό μητρο
κα 0000ΠΟΤΝ ΚΟΚΟΚΕΙρΙ&
Σελ. 8
Σελ. 4
Ο λογικός
Ε ΣΠκουβί σείμη