Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27425
Η Uber έχασε την
άδεια λειτουργίας
στο Λονδίνο για
δεύτερη φορά
Κινέτα ρα μηδέν
Για όλα φταίει η περσινή Πυρ καγιά της 23ης Ιουλίου
του καθηγητή Γεωλογίας στο Πανεπι.
στήμιο Αθηνν και πρόεδρο του ΟΑΣΠ ,
Ευθύμη Λέκκα.
Υπήρχαν κομμένα δέντρα , υπήρχαν
παρεμβάσεις, υπήρχε ανάδυση του εδά φους σε πολύ μεγάλο βαθμό κι όλα αυτά
μαζί με το νερό , ουσιαστικά συνετέλεσαν
στε να έχουμε αυτές τις ζημιές στην Κι .
νέτα. Τα τεχνικά έργα δεν μπορούσαν να
ανταπεξέλθουν στο νερό , στη λάσπη αλλά
και στα δέντρα κι είχε γίνει απόφραξη όλων αυτν των διόδων του νερού με αποτέλεσμα να έχουμε το πλη μμυρικό φαινόμενο , τόνισε ο κ . Λέκκας.
Όπως αναφέρει, τα προϊόντα της πυρχαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 βρέθηκαν μέσα στη λεκάνη απορροής η οποία
πραγματικά τροφοδότησε με πολύ μεγάλο
ποσοστό υλικν τα φαινόμενα που ξέσπαH Uber, η εταιρία μίσθωσης οχημάτων με οδηγό, έχασε σήμερα (σ.σ. Δευτέ .
ρα) την άδεια λειτουργίας της στο Λονδίνο , για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρό νια , αφού οι ρυθμιστικές αρχές εντόπι
σαν ένα <σχήμα αδυναμινω σε θέματα
ασφάλειας. Η απόφαση υπόκειται σε έ
φεση,
Μια αλλαγή στα συστήματα της Uber
επέτρεψε σε οδηγούς που δεν είχαν λάβει
άδεια να 'φορτνουν τις φωτογραφίες
τους σε λογαριασμούς άλλων οδηγν , με
αποτέλεσμα να μπορούν να παίρνουν επι βάτες ως εάν να ήταν οι οδηγοί στους οποίους είχε μισθωθεί η διαδρομή , ανέφε
ρε η Υπηρεσία Μεταφορν του Λονδίνου
(TII ) . Αυτό συνέβη σε τουλάχιστον
14.000 διαδρομές .
H Uber ανακοίνωσε αμέσως ότι θα υποβάλει έφεση .
Ο Ασάνz μπορεί
να Πεθάνει στη
φυλακή
Χρειάζεται άμεση
περίθαλψη
ΣΕΛ Α
Ακόμη , ο κ. Λέκχας υπογράμμισε την
ανάγκη να πραγματοποιηθούν πολύ γρή γορα παρεμβάσεις , όπως cοριοθέτηση των
ρεμάτων , καθαρισμό των ρεμάτων που υ
πάρχουν στην περιοχή , απομάκρυνση των
φερτν υλικν , αποκατάσταση των δικτύων και των
Η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης αλλά και η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του
2018 φαίνεται να αποτελούν μερικά από
τα βασικά αίτια της καταστροφής στην
Κινέτα από την κακοκαιρία <Γηρυ όνης,
σύμφωνα με δηλσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τιμοκατάλογο των υπηρεσιν τους οφείλουν
αναρτήσουν εντός 150ημέρου οι ιδιωτικές κλινικές
Σεγράμμα τους προς την υπουργό Ε σωτερικν της Αγγλίας , Πρίτι Πατέλ ,
περισσότεροι από 60 γιατροί εκφράζουν
την ανησυχία τους για την υγεία του
Τζούλιαν Ασάνζ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε ν, αντέξει μια δίκη στις ΗΠΑ , που έχει προγραμματιστεί για τον Φλεβάρη .
Το γράμμα υπογράφουν
γιατροί από το Ηνωμένο
Βασίλειο , την Αυστραλία,
σε αυτούς η διαμόρφωση σαφούς εικόνας
ως προς τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιν υγείας που τους ενδιαφέρουν, θα
κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για
την επιβολή των προβλεπόμενων από τις
Στη διαφάνεια των τιμν για υπηρεσχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθε σίας κυρσεων .
Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: <Με την παρού
σα επιθυμούμε να θέσουμε υσίες και προϊόντα που παρέχονται από
τις ιδιωτικές κλινικές προς τους καταναλωτές στοχεύει εγκύκλιος της γενικής
γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή , η οποία έχει αποσταλεί σε
όλες τις περιφέρειες και ζητάει με ευθύνη τους να ενημερωθούν όλοι οι ιδιωτικοί
φορείς παροχής υγείας , στε εντός 15 ημερν να δημοσιοποιήσουν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τον τιμοκα
τάλογο των υπηρεσιν και προϊόντων
που παρέχουν.
Στον εν λόγω τιμοκατάλογο θα πρέπει
να απεικονίζονται με τρόπο απλό , σαφή
και κατανοητό για τον καταναλωτή οι τι μές των παρεχόμενων υπηρεσιν χαι προΤόντων προς τους ιδιτες-πελάτες , καθς
και η διαμόρφωση αυτν κατόπιν χρήσης
είτε δημόσιου ασφαλιστικού φορέα είτε ι διωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που
έχει συναφθεί με την εκάστοτε ασφαλι στική εταιρεία συνεργαζόμενη με τις .
διωτικές κλινικές .
Σε άλλο ση μείο η διάταξη αναφέρει:
Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης
προσιτής , πλήρους χαι σαφούς ενημέρωσης
των καταναλωτν , στε να είναι δυνατή
ΣΕΛΛΑ
Φέτος τα Χριστούγεννα η Αθήνα θα
ΕΝΑ 2
φωταγωγηθεί όσο ποτέ στο παρελθόν
αΥιοθέτησε την Πόλη σουν για φορείς και κάθε δημότη
ΤAP: Αρχές
Δεκεμβρίου
μπαίνει σε
δοκιμαστική
λειτουργία
Τειτονιές της Αθήνας που για πολλά χρόνια δεν φωταγωγήθηκαν κατά την εορταστική περίοδο τρα θα έχουν κι αυτές μερίδιο στη λάμψη των Χριστουγέννων.
Οπως ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύου σας, Κστας Μπακογιάννης, στη συνέντευξη
Τύπου , που παραχρησε για το πρόγραμμα <Υιοθέτησε την πόλη σου , ο εορταστικός
στολισμός φέτος θα είναι πιο πλούσιος και πιο εκτεταμένος και στα επτά Δημοτικά Διαμερίσματα της Αθήήνας .
<Υιοθετντας τα Χριστούγεννα στην Αθήνα μεγάλες εταιρίες , ιδρύματα, φορείς και
σωματεία δίνουν την δυνατότητα , είπε ο κ . Μπακογιάννης, στον Δήμο Αθηναίων να φωταγωγήσει με τις δικές του δυνάμεις και την υλικοτεχνική υποδομή που έχει ήδη στην
διάθεσή του μια σειρά από περιοχές που είτε δεν υπήρξε παλαιοτέρα εορταστικός φωτισμός είτε αυτός ήταν υποτυπδης και δεν βοηθούσε στη δημιουργία χριστουγεννιάτικου
κλίματος για μιχρούς χαι μεγάλουςν. Στην πρωτοβουλία <Υιοθέτησε την πόλη σου , έχουν
ήδη ανταποκριθεί 19 εταιρίες , ιδρύματα , φορείς και σωματεία που ανέλαβαν να στολίσουν και να φωταγωγήσουν για την περίοδο των εορτν , αντίστοιχα σημεία της πόλης.
Δεν πρόκειται για περιστασιακή συν εργασία. Είναι η φιλο σοφία και η κουλτούρα με την
οποία δουλεύει ο δήμος μας . Είναι η στρατηγική που θέλει μία Αθήνα απαλλαγμένη από ιδεοληψίες και προκαταλήψεις.
Ολοκληρθηκε η κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού φυσικού
αερίου ΤΑΡ , ο οποίος στις αρχές Δεκεμ βρίου μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου το 2020 να ξεκινήσουν οι
παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα, την Ιταλία , την Αλβανία και αργότερα σε περισσότερες χρες της Βαλκανικής
.Στην Ελλάδα, η μηχανική
ΣΕΛΛΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα