Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ
ΑΚΟΜΑ ΠΟ ΨΗΛΑ
Με την επισήμανση ότι η
γνση είναι αυτό στο οποίο
πρέπει να εστιάσει ο Ελληνικός Τουρισμός, ξεκίνησε
την ομιλία του, ο υπουργός
Χάρης Θεοχάρης
ΠΡΟΧΩΡΑΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Για τον στόχο της Εθνικής Τράπεζας ,
να προχωρήσει γρηγορότερα απ'
όσο προγραμματίζονταν αρχικά,
η μείωση των κόκκινων δανείων ,
εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος
του ομίλου Παύλος Μυλωνάς.
ΦΩΤΑΓΩΓΕΙΤΑΙ ΟΣΟ
ΠΟΤΕ ΑΛΟΤΕ Η ΑΘΗΝΑ
Εεκινά την εορταστική φωταγγηση της πόλης στο κέντρο αλλά
και στις γειτονιές της, ο δήμαρχος
Αθηναίων Κστας Μπακογιάννης, για μια πόλη λαμπερή όσο
ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες.
ΣΕΛΙΔΑ Α.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ ά.
965 0,5 0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
οΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ
1ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΤΟΝΟΜΟΟΕΤΙΚΟΕΡΓΟ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Στη μείωση της εξάρτησης από
ρυπογόνες τεχνολογίες και
ορυκτά καύσιμα, αναφέρθηκε
ο πρόεδρος της ΕΛΠΕ Γιάννης
Παπαθανασίου, στην ομιλία
του στο 240 Συνέδριο του ΙEΝE,
επισημαίνοντας την αναβάθμι.
ση των υποδομν παραγωγής
ενέργειας και καυσίμων.
τitαia
ΣΕΛΙΔΑ)
.tt ς Εητ ,
2.νίροναν
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΙ Η ΛΑΪΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
4παβα.
ΓΙΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5
& Η ΜΕ ΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ξ0ΗΜΑΤΙΑΣ|
ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
Για ακόμα ένα τρίμηνο, σημεισαμε σημαντική βελτίωση σε όλες
μας τις προτεραιότητες. Χάρη στις αποφασιστικές μας ενέργειες ,
πετύχαμε κέρδη κατά τα τελευταία πέντε συνεχόμενα τρίμηνα ,
δήλωσε ο CEO της Τράπεζας Πειραις Χρήστος Μεγάλου .
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Για τις θετικές προοπτικές
της Ελλάδας, καθς
υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον
για επενδύσεις και
ιδιωτικοποιήσεις, εστίασε ο
διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank Φωκίων Καραβίας,
κατά την ενημέρωση
των επενδυτν για τα
αποτελέσματα του 9μήνου.
Λίγο πριν από τις 900 μονάδες,
ολοκλήρωσε με άνοδο 0,78%
κριΑΑΤΕ HD
ΔΟΥΝΟΝ
bbe ς ο9.,
μονόδες τομμεττήριο
, pa ανάου
ος90ομονάλες,
μεκbορονίας,
εογοοριούν εκ
νόυ τους φορoτές
ΣΕΛΙΔΑ.
woοpοντις ο
ptλου, όως
αφ , ατάφεραν.
vασpυν τον γενκό
Η ΑΥΕΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Την πεποίθηση ότι μέσα στο πρτο τρίμηνο του 2020 θα
ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, στην έκταση του πρην
αεροδρομίου του Ελληνικού, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος
της Lamda Development οδυσσέας Αθανασίου.
Μηπαμμm0μαμe
eτηo mua
αλοpφ
εαοντοα
oalumed, ofr
Δηεeς tελoμ
oδο0oι σις θρ4, 2
μονάδες , κινούμενος
μετούον.0pοά
oταν opουoία opοκή άνοδο.
οons a 979.00 μονάδες όταν
tprpo oνδoοφa
τα 4 εκο. εup ro tυν όγο νο
ηupaδ en.9ra. tιμέpα, r
ΚΑpούoτου to εdoouvδροw
τpάλο στop
Souτoοτη a όσο κoα
cctapnεδς
tπpomoγα ένα pοτβο mou
οολοθρηε npoouμe
νες ημέρες. κ δικοφοpe μη
tpobeμτος νο onuv
θet ishφοφλ
μounpoμpωnμίνnράξων
δ η ηλtoμέpα
nόompλά δομέvoν mw on
pοεnoτα ntνtε oνίρά
κ1οτος του μήνα, φταν mα θ
Ελaioouν τ pο τoςα t
οστόοα nροδοο μrτό ono
ουτό τpoτο ραχνηρόδεομα
ομένη πpoooή μέpινα 0
ομο του τρoνο ήουν
το δικό τος κλείοpο στο tέλος
υχpovu ς aν δεν έpupε
οuίες oνeτnpEς στε να
uημanoτήρ, ononoνόto
ησγορά νο δοκμά enpdo ο
noμβό mtbo mον 900 μο
δωνοίνονοκooupοο
avollay
tοuTαμρές αλάδου
ήρoνο oημοoίας tλx pow
ooστηptό στην αγοpά,a
αtς wνόλλωνστο Eω
Φopnonpopaonoκίm c pύδονίoυ με το διονέ M oo οpεoλο nλαν
τημοτη δoτpoemκ ς
meτην ngbοopo ητυβέρινηση unopopή και onoστολή ν ae
οομένεα uι opow nt
umαστηρe anό τηνo.
εpoon τηκ anonληpωμής του
Μκέρδ 129, ο.
ψηλήςοφαλ.4 της
Doν φpά tov δκτη φηλής
κεφολοonon, oυτός tκλeou
μpδη 15 στ 22Α7 μο
δe. εvo μεπτon L04 olaλή
ουναλλοςo αp ouς
1206,4μονόδες, μετο po
τη να ολοληρνι μ άνοδο
αgsoς οκ oες,
Τελ noΧAΝ τηΔΕντέpο
στοθερό ενοδικά , με τατελεuoί .
λεπτό v αμβάνει θηση κοι να
avo aαόoo o τκ00μον
στουpopοnaoσπ op
μομοό μείoμε ην ελληναή
πλεupd aέrn oloλpot τm
ιolνεγράφων, εν ενς της
φαάδαςσναμέντα w
μeti οpoonovoμοστο
στη Βουή
now στο τομnλό τpe, με την
mto yo ελήνα μεάλμα 6.10
τmv coca tola vo iουeti με όνοbb25. ε όνω του ήτov τm
tpin or Eurobank, npan, rEX
Τipa E9ηκή pο σοδ
oloλήpωooν νο ΕX4, ANE
onn Aps tm, στ , Εληνικά
poa Κρνεφο
σnpo ήμο στη συήτηση γs ok
λοήpήoνυpόύνομλόw
Μστενοστηρίυν τηνειανντιή
nponoeα o a τημείωοη του
pόοολ y τν wνό
pημμon ω ηρoνόν tλ
αρμάoντη δτi 20 202.
τK 00 μοάδες , εppνοντας οu.
eσάτοnύonμον κόκyooς
tμoup aneρόoono
την Βή η ouοομίατ
tκούμrnακείδομα.
ΣΕΛΙΔΑ δ.
ΣΕΛΙΔΑ6
Dioμφικό εnbο
wv 00μονάδων
Μ ηκρόm δεν
ολοκλήρση της
anonληφ ρυ
τυκρβούδ
Μελληνιή npoonoθε σνομ
) κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini .gr
βου δαορέξαν
+όείχηι τ.2032/02Α,
εκi)Μi ,
9771109 01