Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το στοίχημα των 12 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771 108 592124
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.089
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
Σε συμφωνία χρηματοδότησης
έως 880 εκατ. η Lamda
Το στοίχημα των 12 δισ.
Την κατ' αρχήν επίτευξη συμφωνίας ως Προς
τους βασικούς όρους χρηματοδότησης ύψους
έως 880 εκατ. ευρ (πλέον χρηματοδότησης
του ΦΠΑ) με τις τράπεζες Eurobank Ergasias
SA. και Πειραις S.A. ανακοίνωσε χθες η
Lamda Development. Η κίνησή της αυτή
εντάσσεται στο Πλαίσιο της προετοιμασίας της
για την έναρξη του έργου του Ελληνικού με
χρονικό ορίζοντα το πρτο τρίμηνο του 2020
αφού σύμφωνα με τη διοίκησή της δεν έχει
ενημερωθεί επίσημα για τυχόν καθυστερήσεις
στον διαγωνισμό για το καζίνο. σελ . 11
Πληρωμές φόρων και έσοδα του ΠΔΕ κρίνουν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού
Δύο αστοιχή ματαν Πρέπει να
κερδίσει το υπουργείο Οικονο
μικν μέχρι το τέλος του χρόνου
για να κρατήσει το διαθέσιμο
υπερπλεόνασμα και να Προχωρήσει με ασφάλεια στη διανομή
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μερίσματος. Το πρτο
αφορά τα φορολογικά έσοδα: μέχρι το τέλος του
χρόνου θα πρέπει να συγκεντρωθούν 10,166 δισ.
ευρ αποκλειστικά από φόρους προκειμένου να
επτευχθείο αναθεωρημένος στόχος για φέτος . Το
δεύτερο αφορά τα έσοδα του Προγράμματος Δη
μοσίων Επενδύσεων . Λίγες εβδομάδες Πριν από
την αλλαγή του χρόνου, τα έσοδα λευταίο εκατομμύριο ενόψει και των ανακοινό
σεων για το έκτακτο κοινωνικό μέρισμα Τα στοιχεία
εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού στο 10μη
νο δείχνουν και τις πηγές από τις οποίες θα πρέπι
να εισπραχθούν αυτά τα 10 δισ. των φόρων: - Ο
ΦΠΑ έχει αποδσει μέχρι τρα 15,092 δισ . και
στικά και το τελικό αποτέλεσμα του Προϋπολογ- μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει οι εισπράξεις
να φτάσουν στα 17,8 δισ. -Οι ειδικοί φόροι κατα
νάλωσης έχουν αποφέρει 5,943 δισ. και μέχρι το
τέλος του χρόνου θα πρέπει να αποδσουν 7,124
δισ."Ο φόρος εισοδήματος έχει αποδσει 13,157
διο . και μέχρι το έλος του έτους οι εισπράξεις θα
του ΠΔΕ έχουν Περιοριστεί σε
1,586 δισ., όταν ο στόχος για το
σύνολο της χρονιάς διαμορφ
νεται στα 3,549 δισ. Η είσπραξη
αυτν των 12 δισ. κρίνει ουσιαΟλοκληρθηε
η αποπληρωμή τμήματος
των δανείων του ΔΝΤ
σμού . Πάντως, από τα αναλυτικά στοιχεία του 10μη
νου Προκύπτουν θετικά μηνύματα. Tον Οκτόβριο
καταγράφηκε υπέρβαση 50 εκατ. στα φορολογικά
έσοδα έναντι του αναθεωρημένου στόχου. ΤοΠοσό
δεν είναι Πολύ μεγάλο, αλλά θεωρείται σημαντικό ,
καθς στην Παρούσα φάση αναζητείται και το τε
Ζήτησε αναβολή εφαρμογής
για τα νέα καύσιμα
Την αναβολή εφαρμογής του κανονισμού του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IΜΟ) γα
τα καύσιμα μειωμένου θείου , Που έχει Προγραμματιστεί για την 1 ν 1/2020, Ππρότεινε ο
Έλληνας υπουργός Ναυτλίας Γιάννης Πλακιωτάκης μιλντας χθες στη γενική συνέλευση
του Οργανισμού στο Λονδίνο . σελ . 10
Πρέπει να φτάσουν στα 16,739 δισ. σελ . 5
Φορολογικά Πρόστιμα
χρονίζουν από το 1976
Σε 10 νέες Πόλεις η Beat
Το 12,25% βεβαιθηκε μεταξύ 1976-2005
Την έναρξη λειτουργίας της στο Μπουένος
Αιρες, αλλά και σε εννέα ακόμη Πόλεις στο
Μεξικό και στην Κολομβία, όπου ήδη έχει
Παρουσία, ανακοίνωσε η Beat. σελ. 12
ρmν 31n12:2017 και σε 32,28
δισ. ευρ την 31η-12-2018. Οι
υπηρεσίες ης ΑΑΔΕ εξακολουθούν να θεωρούν τα ποσά αυτά
ως χρωστούμενα από τους φοΣχεδόν το 13 του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων οφειλν Προς
το Δημόσιο είναι πρόστιμα Που
επιβλήθηκαν από το 1976 έως
και το 2018 σε χιλιάδες επιχει
ρήσεις, ελεύθερους επαγγελμα- ρολογούμενους, Παρότι γνωρί.
τίες και λοιπά φυσικά και νομικά ζουν ότι είναι απίθανο να τα ει Πρόσωπα, για έκδοση ή λήψη σπράξουν. Την τραγελαφική αυΠλαστν και εικονικν φορολο - τή κατάσταση αποκαλύπτουν
γικν στοχείων, για μη έκδοση αφενός η κθεση του Ελεγκτικού
ήγια ανακριβή έκδοση φορολο - Συνεδρίου επίτου απολογισμού
γικν στοιχείων και πλήθος άλ
λων Παραβάσεων του 1σχύσαντος
μέχρι το 2013 Κδικα Βιβλίων
και Στοιχείων. Το συνολικό ύψος
των απλήρωτων αυτν προστί - ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη
μων ανερχόταν σε 31,56 δισ. ευΠαρέμβαση της Ε.Ε.
Προειδοποίηση ασφαλείας
για την ρομήθεια του 5G
ΤIFFANY & CC
Την Προσοχή των ευρωπαϊκν κυβερνήσεων,
Πέραν των κινδύνων για θέματα ασφαλείας,
αναφορικά με τα δίκτυα της νέας τεχνολογίας
5G εφιστά n Ευρωπαϊκή Ένωση-σύμφωνα με
έγγραφο για το οποίο έλαβε γνση το CNBC-,
τονίζοντας Πως θα πρέπει να εξετάζουν και τις
ευρύτερες συνέπειες της ανάθεσης των συμ βάσεων στους Προμηθευτές για την ανάπτυξη
των δικτύων. σελ. 13
και του ισολογισμού του κράτους
για το 2016, n on0ίa υποβλήθηκε
στη Βουλή, αφετέρου τα στοιχεία
Που ανακοίνωσε Πρόσφατα η
16,2 δισ. δολάρια για πρωνό στο Τfany's
Το μεγάλο deal στην αγορά ειδν Πολυτελείας έγνε Πραγματικότητα, καθς χθες ο μεγαλύτερος όμιλος στην εν λόγω αγορά στον κόσμο , LVMH, ολοκλήρωσε την εξαγορά της
αμερικανικής κοσμηματοποίίας Τifany έναντι του Ποσού των 16,2 δισ. δολαρίων. σελ. 13
Προς το Δημόσιο. σελ 4
Απρίλιο του 2020 ανοίγει
το Athens Capital Hotel
Η συγκυρία
οδηγείσενέες
εκδόσεις
ομολόγων
Πιο ελκυστική
η Πληση
της ΔΕΠΑ
Υποδομν
Διακομματική
συναίνεση
Μέχρι τον Απρίλιο του 2020 θα είναι έτοιμο να
υποδεχθεί τους επισκέπτες του το Athens
Capital Hotel -MGallery, το νέο απόκτημα ,
τρίτο κατά σειρά, του ομίλου ΛΑΜΨΑ Α.Ε
στην Πλατεία Συντάγματος . σελ . 12
για το Σύνταγμα
Τράπεζες
Αναθερηoη 9 άρθρων από τη Βουλή
ΚΑΙ Η UEFA ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ STREAΜING
Η θετική εικόνα της αγοράς
οδηγεί τις τρεις από τις τέσσερις
ελληνικές τράπεζες να Προχω
ρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων
το α" τρίμnνο του 2020. Οι τράπεξες εμφανίζονται Πολύ έτοιμες
και για νέες εκδόσεις Tier II.
Ήδη η Αpha Bank μίλησε για
ομόλογο μέχρι 800 εκατ. ευρ.
αλλά θεωρείται Περίπου βέβαιο
Πως θα ακολουθήσουν η Πειραις και η Εθνική. σελ . 3
Φουντνει η ονοματολογία για τον νέο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, με την αναθερηση του συγκεκριμένου
άρθρου να περνά από m Bουλή εν μέσω Πολιτικής
αντιπαράθεσης. Την αναθερηση 9 άρθρων του Συν
τάγματος αποφάσισε η Ολομέλεια τnς Βουλής. Ειδικότερα, αναθεωρούνται, μεταξύ άλλων, η διάταξη
για την εκλογή ΠτΔ και οι διατάξεις που αφορούν
την ψήφο τωνομογενν, την κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τον Περιορισμό
της βουλευτικής ασυλίας και τη λαϊκή νομοθετική
Πρωτοβουλία (m δυνατότητα Πολιτν να υποβάλλουν
Προτάσεις νόμων με 500.000 υπογραφές ) . σελ 15
Την προσέλκυση σημαντικού
επενδυτικού ενδιαφέροντος για
την απόκτηση της ΔΕΠΑ ΥΠΟ
δομν θα προοιωνίζονται οι απο
φάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας για τα τιμολόγια των
εταιρειν διανομής φυσικού αε
ρίου (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ΔΕΔΑ ), καθς σύμφωναμε πλη
ροφορίες η PAE Πρόκειται να εγ
κρίνει ένα υψηλό ρυθμιζμενο
έσοδο για τις εταιρείες, σελ 11
σελ. 7
θέμης Μπάκας
Πρόεδρος Πανελλαδικού
Δικτύου Κτηματομεσιτν
E-Real Estates
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός
Σε έξιαξονες
Χρηματοδότηση
κατοικίας
και κόκκινων δανείων
μέσω leasing
οψηφιακός
σχεδιασμός

Τελευταία νέα από την εφημερίδα