Πρωτοσέλιδο Kontra News: Υπέκλεπταν απόρρητες συνομιλίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
KC NTRA
26.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1793
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΞΕΤΙΝΑΣΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ- WhatsApp ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΕΚΛΕΠΤΑΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ Πτα ΚΑΙ
ΨΗΦΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΕΛ. 3
<Βράζειν όλη
η Θράκη για το
μεταναστευτικό
Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Θράκη γιο
το μεονοστευπικό. Πορό ns κθερνηmκέs
διοκηρύξειs όποΕβρos Βo oφρογιστεν
ουξήθηκον οιροέs anό mv Τουρκiα.
ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΣΤΗΝ noγίδο τns δήθεν οσφολούs επικοινωνίαs μέοω τns εφορμογής του WhotsApp
έπεσον κορυφοίο noλιικό στελέχη, υnouργοί , Βουλευτές , ορχηγοί κομμότων, εκδότεs
αλλά κοι noρόγοντεs ns διοηλοκήs
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
<λύστημα Πλημμύρα>
ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ υλοβρό οι ηλημμύρes άρχ
σαν να σαρνουν τα μηαζωμένα ρέματα και να
npοαλούν καταλιοθήσes στουs δρopοu .
ΟΠΩΣ κάθε
IEA. 10
ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΝ
ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
εχρόνο έτσι και φέτοs δήμοι και
'εo a
nepφφέpειs δεν
ρέματα , να συντηρήουν το οδικό δίκυο και να
να εμοζσουντα
'φρόντισαν
αοληρσουντα ατηλμμρκά έργα
περpερειόρχs ενδοφέροντaι
μόνο για έργαΒΤρίνos εν ζδείουν τερόστα
nooά για επικονωνία και δημοπκέs enκειρήσεs
D ΣΕΛ.6
"γεoν
noυ χρnσμεύουν μόνο για το βλεμα ms κομμο
Πικήs neλaτεία .
ΑΥΤΗ η κατόστοση δεν μnοpεί να συνεουστεί.
Το Σύστημα λημμύρο eγα δα γα mν
τoΠκή ουτοδοίκηση nou κατευθύνει τοus πόρous
σε άλε δροστηριότητε
ΛΕΟΤΑ υπόρχουν ακόμα και για mλεοτικέs n
ρογωγέs στην Περιφέρεια Απικήs, ολλά γα τα
μηοζωμένα ρέμστα δεν βρίσκοτοι κονδυλα .
DEUTSCHE WELLE
Η "ΑΝΟΙΞΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΝ
Η θετική nορεία των
eληνικν ομολόγων
Προσελκύει το ενδοφέρον
του γερμανόφωνου τύηου .
ΟΙ ΠΑΓΔΕΣ ΤΗΣ
«BLACK FRIDAY»>
Τι να προσέξουν
οι καταναλωτές
ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ Η
ΦΟΝΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
Ο ΣΕ, 2
) ΣΕΛ 11
PEΠOPTAΖ ΣΤΣ ΣΕΝΙΔΕΣ 89, 15
ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. .
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 2,7 ΔΙΣ ΣΤΟ ΔΝΤ
εδπρωταγωνιστή
έίναι η ενημέρωση σου
Ολοκληρθηκε εχθές , μετά
από απόφαση του Υπουργού
Οικονομικν, η διαδικασία της
Πρόωρης αποπληρωμής του
KΟNBA24
ακριβού τμήματος των δανείων Που
χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ΣΕΛ. 10
ΤΡΙΤΗΩΣ ΠΑΡΑΕΚΕΝΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚκΟΝΤRA