Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
25 Νοεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας των γυναικν
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μορφή βίας
με δράστες χωρίς προφίλ
Κατερίνn , Ετος δεκατο neunto , τεuχος 0, Δugtρα 25 Νοεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου 2 δuω
www.eptanews.gr