Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Νοεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6023
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αυτόματη
γόμα- για
μικρά χρέη
στην εφορία
Κοιινωνικό Μέρισμα
Κλειδνουν Ποσά και δικαιούχοι
ΚΑΠΤε
εντός τns εβδομάδαs
Τα δύο σενάρια
Εντός της εβδομά
| δας αναμένεται να ληΜε δεδομένο ότι ο
κουμπαράς- του Απoφθούν οι τελικές θεματικού έχει μείνει
σχεδόν άδειος, για να
καλυφθούν οι χρε
Μερίσματος . σεις ΥΚΩ, έκτακτες
ανάγκες σε συγκοινω
νίες-νοσοκομεία και
να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις , τα
περιθρια του μερίσματος θα περιορι εντός
εκτιμμενου δημοσιονομικού χρου των
436 εκατ. ευρ , αφού
όμως αφαιρεθούν τουλάχιστον 200 εκατ .
ευρ ως αμαξιλάρι
Τwνειςπονωνικουνεμοματος
Ονα Στοιχεία Προσπου
Διαγράφονται αυτο μάτως χρέη έως 10
ευρ που έχουν ήδη απoφάσεις σχετικά με
συσσωρευθεί
εφορία σύμφωνα με νικού
νέα διάταξη- έκπληξη
που θα περιλαμβάνει
το τελικό φορολογικό
νομοσχέδιο. Παράλ.
ληλα παραμένει στα
500 ευρ και δεν μεινεται στα 300 το
όριο συναλλαγν με
μετρητά
συνέχεια στην 11
τη χορήση του Κοινω.
τα στα οc nς ερσίζεκα είoά
ινε με πανΥΛααροΝος
Σύμφωνα με πληροφορίες τις αroφάσεις θα
λάβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός , Κ . Μητσοτάκης , στη διάρκεια
ς που αφορούν το πρόσωπο
-αίς αίυρηςaοdvprs tνrή oυnν ίυρη
| σύσκεψης που
| πραγματοποηθεί με το
οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης στο
Μέγαρο Μαξίμου.
Στο οικονομικό επιτελείο κρατούν χαμηλά
τους τόνους για το μέ .
ρισμα , με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι
ΑΣ α εκτιμηθούν όλα τα
δεδομένα -κυρίως οι
ροές εσόδων του Νοεμβρίου . έτσι στε να
ληφθούν οι τελικές
στούν
Το δεύτερο: Σε δια
φορετική περίπτωση
εάν δηλαδή το υπερ.
πλεόνασμα δεν ξεπεράσει τα 150-200 εκατ.
ευρ τότε θα μοιρα
στεί σε αδύναμες και
ευαίσθητες κοινωνι
κές ομάδες. Ο υπουρχός
Χρήστος Σταϊκούρας
θα απομείνει , από , το
δημοσιονομικό χρο
των 436 εκατ. ευρ
φθάσει ή ενδεχομένως
υπερβεί τα 300 εκατ.
ευρ τότε θα διατεθεί
για την εφάπαξ περικοπή ενός φόρου . Το
μέτρο δεν θα είναι
επαναλαμβανόμενο
αλλά θα ισχύσει μόνο
για το 2019.
Τέλ0s
ασφαλείας". .
Με βάσει όλα τα πa ραπάνω στο τραπέζι
των αποφάσεων της
κυβέρνησης βρίσκονται δυο σενάρια:
Το πρτο: Εάν το
υπερπλεόνασμα που
το 2020
-Ποιο εnδομα θα | αnoφάσεις .
το αντικαταστήσει
Οικονομικν
συνέχεια στην 10
Οι δέκα αλλαγές
έρχονται για
uIs τράπεζε
Στο τέλος Νοεμ.
βρίου, θα καταβληθεί
για τελευταία φορά το
ΕΚΑΣ των 12 ευρ/το
μήνα που λάμβαναν
φέτος
420.000 χαμηλοσυνταξιούχοι.
Το φετινό κονδύλι
συνέχεια στην 2
περίπου
Σελίδα 9