Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Τδιoφuνo μο οου
0 ογwιστ όμως μίχpι θανότου p
νο εκφρoζε7
ελεύθερο/
| την δroeχ
100υ,
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5898
Τιμή φύλ.: 0,50 0
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Οι δέκα αλλαγές
Που έρχονται για Τις Τράπεζες!
Σελίδα 18
Συναντήσεις
του κ.Στάθη Κωνσταντινίδη κι
κ. Λάζαρου Μαλούτα στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
για θέματα του Δήμου Κοζάνης
Αναδρομικά
Συνταξιούχων
Σελίδα 7
νΠότε anoφαoa tο ΣιΕ-Τ δεκδικούν
οι ουnαξιούχοι
νο ανιαια δικασικοί λειουργοί θα
αoχοληθούν με όλα tα npoβλήμαια nou
ένουν ανοκύψει τα tελευαία χρόna με
us nερικοnέs
κύριεs και επικουρικέs
συντάξεις κα ts nepxones
σε δρα κα επιδόμαια
Κοζάνη: Πραγματοποιήθηκε
ο εορτασμός
της Εθνικής Αντίστασης
Κυριακής 24/11
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύρια κου
23-24/11/2019
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
αναστέλλει τις
απεργιακές
κινητοποιήσεις
κατά μια ημέρα
με έναρξη
πλέον
Σελίδα :
ΚΧΩΟΤ
Καταιγίδα στον διεθνή
οικονομικό ορίζοντα
Σελίδα 24
Με το " μπαράζ" καλν ειδήσεων για την εγχ
Ιρια οικονομία το τελευταίο δεκαήμερο, από την
| Κομισιόν , τους "θεσμούς, τον Προϋπολογισμό
| κ.λπ., κάποια διεθνή "κακά" νέα πέρασαν σχεδόν
| απαρατήρητα .
Ο διεθνής οργανισμός ΙIF ( τον θυμόμαστε από
| την εμπλοκή του στην υλοποίηση του PSI) ανα| κοίνωσε ένα τρομακτικό νούμερο : 255 τρισ.
Ι δολ. Τόσο είναι πλέον το παγκόσμιο χρέος, που
Ιξεπερνά το 330% του naγκόσμιου ΑΕΠ.
συνέχεια στη σελίδα 4
την Τετάρτη
27/11
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, με αioθημα εUeυνης και λόγω των ακpοίων και
ρυκν φανομένων nou έπληξαν
τη χρα μος καθς και των
αναγκν nou undpχουν για την
ομαλή ηλεκτροδότηση , αναστέλ.
λει τις απεργιοκές κινητοηo nσεις κατά μια ημέρα με έναpξη
πλέον την Τετάρτη 27/12019
και ρα 0 .
Σελίδα 7
500MS
τΟΝνUX